Kronikk i Khrono - bærekraftig nettbasert utdanning

Trenger bærekraftig nettbasert utdanning

Bærekraftig nettbasert utdanning.

Den 19. juni 2014 publiserte Khrono en kronikk av NooAs daglige leder med overskriften Trenger bærekraftig nettbasert utdanning og i ingressen står det:

Morten Flate Paulsen, ekspert på nettbasert utdanning, mener MOOC-utvalgets rapport kan skape en høyst påkrevet debatt om blant annet bærekraft og ulike nettbaserte utdanninger.

Paulsen hevder at MOOCene sliter med å finne bærekraftige forretnings-modeller og innleder kronikken slik:

Mandag la MOOC-utvalget fram en sluttrapport de selv kaller «hårete» og andre vil oppleve som hår i suppen. Utvalget foreslår tiltak som til sammen krever årlige investeringer på 130–380 millioner kroner. Dette skaper en velkommen debatt, fordi den bidrar til å sette fokus på alt det viktige som er gjort – og kan gjøres i nettbasert utdanning.

Avslutningsvis skriver han:

Som daglig leder av Campus NooA, ser jeg behov for å satse på kurs for små og mellomstore virksomheter, studier som har fleksibel oppstart og progresjon, og en nettskole som ivaretar alle behovene til studenter, lærere og ansatte. Derfor stiller jeg følgende tre spørsmål rundt dagens MOOCer:

  1. Små og mellomstore bedrifter og organisasjoner har svært mange opplæringsbehov som egner seg som nettkurs, men ikke som MOOCer. De aller fleste kurs er veldig spesialiserte og henvender seg faktisk til en veldig begrenset gruppe deltakere. Ett eksempel er nettkurset spansk for adoptivforeldre som Adopsjonsforum og Campus NooA utviklet for noen titalls vordende adoptivforeldre. Slike nettkurs kan være fleksible, kostnadseffektive og gode. Så, hvorfor satses det ikke mer på dette?
  2. Moderne mennesker har ofte jobb- og familieforpliktelser som medfører at de ønsker å starte kurs når det passer dem og fullføre i sitt eget tempo. Campus NooA og flere andre nettskoler har spesialisert seg på en slik modell. Vil MOOCene representere et tilbakeskritt for denne fleksibiliteten?
  3. Hvorfor skal universiteter og høgskoler levere åpne nettkurs til alle? Bør de ikke konsentrere seg om å levere gode nettjenester til sine egne studenter? En virtuell skole? Ikke bare enkeltkurs, men hele Bachelor, Master og Doktorgradsstudier?

Til slutt er det en tankevekker at heller ikke nettbasert utdanning går så fort fremover. Interesserte vil kjenne igjen mange av argumentene i dagens diskusjoner fra min 25 år gamle artikkel: In Search of a Virtual School og min 15 år gamle Aftenpost-kronikk: Nettskoler – det nye elektroniske universitet.

Interesserte kan lese hele kronikken her: Trenger bærekraftig nettbasert utdanning


Klikk her for å se alle kursene på Videregående skole

Videregående skole

Klikk for å se kurs under utvikling