Personvernerklæring for Campus NooA

Personvernerklæringen handler om hvordan Campus NooA samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på nettkurs. Alle brukere må akseptere dette før de kan benytte Campus NooAs nettkurs og læringsplattform.

Behandlingsansvarlig

Campus NooA er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysninger som navn, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse, kurshistorikk, karakterer og kursbevis og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring. Personopplysningene samles inn når brukerne registrerer seg på portalen, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs.

At brukere registrerer de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for å få tilgang til læringsplattformen og kursene. I tillegg er vårt formål for behandlingen å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Altså statistikk over om noen deltar på kursene, samt type «brukergruppe» som benytter seg av kursene.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Det er kun kursansvarlige og administratorer på portalen som har tilgang til personopplysningene. Kursansvarlige har ikke tilgang til kursinformasjon for andre kurs enn de selv har ansvaret for. Med unntak av Efaktor AS som drifter løsningen, er det kun portalansvarlig hos Campus NooA som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, telefonnummer, epostadresse, kurshistorikk, karakterer og kursbevis og IP-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6.1 (a og b).

Statistisk sentralbyrå (SSB) krever at vi leverer fødselsnummer og deltakerstatus til deres nasjonale statistikk over aktive og fullførte nettkurs.

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene lagres på portalen til du ber om at de slettes. Du kan kontakte personvernombudet for å få utlevere dine personopplysninger via profilsiden din eller på administrator@nooa.no

Rettigheter for den registrerte

Den registrertes rettigheter inkluderer retten til informasjon om hvordan hans eller hennes personopplysninger behandles, retten til å kreve innsyn i egne personopplysninger, retten til å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger og retten til å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses, samt retten til dataportabilitet og retten til å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering.

Sikkerhetstiltak

Behandlingsansvarlig skal iverksette tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle benytter følgende informasjonskapsler:

MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

_cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.