Aktivitørfaget.

Aktivitørfaget er et nettstudium for deg som vil ta fagbrev som praksiskandidat. Det består av to kurs som til sammen dekker læreplanen i faget. Du kan arbeide og opparbeide praksis mens du studerer.

 

 

Aktivitører må ha evne til å komme i kontakt med og bry seg om ulike typer mennesker, være kreative og ansvarsbevisste. De må også ha evne til finne gode løsninger på praktiske utfordringer.

Aktivitøren jobber selvstendig eller sammen med andre for å tilrettelegge for både fysiske og sosiale tilbud til ulike brukergrupper, slik at de kan oppleve mestring, mening og innhold i hverdagen. Sentrale arbeidsområder som listes opp på vilbli.no er:

 • å vurdere funksjonsevnen, behovene og interessene til brukerne
 • å tilrettelegge og planlegge for sosiale, fysiske og kulturelle aktiviteter basert på forutsetningene til den enkelte bruker
 • å motivere og veilede brukeren i ulike aktiviteter ved å bruke både verbale og visuelle kommunikasjonsmetoder
 • å planlegge og koordinere aktivitetsarbeidet sammen med brukere, pårørende og samarbeidspartnere
 • å planlegge nye aktiviteter ut fra funksjonsendringer hos brukeren
 • å kvalitetssikre arbeidet i tråd med regelverk og målene og verdisynet til virksomheten

Ønsker du å arbeide som aktivitør?

Aktivitører kan få jobb i både private og offentlige virksomheter. De arbeider i boliger, dagsentre, arbeidssentre for eldre og funksjonshemmede, barnehager, SFO, skoler og institusjoner for rusmisbrukere.

Praksiskandidat i aktivitørfaget

En praksiskandidat som ønsker å avlegge fagprøve, må opparbeide fem års relevant yrkeserfaring og bestå yrkesteoretisk teorieksamen som beskrevet i læreplanene fra Utdanningsdirektoratet.

Ordningen for praksiskandidater er rettet mot voksne som vil dokumentere kompetanse ved å avlegge fagprøve utenom et ordinært læreforhold. Voksne har denne muligheten med hjemmel i § 3-5 i Opplæringsloven.

Utgangspunktet er at praksiskandidaten har tilstrekkelig og allsidig praksis i faget. Det er ikke krav til noen formell utdannelse eller videregående skole.

Kursene i aktivitørfaget

Studiet består av de to nettkursene Helse og administrasjon og Aktivisering og aktivitetsledelse. Til sammen dekker de teorien i Aktivitørfaget VG3 etter læreplankode AKT3-02.

Du kan melde deg på et kurs av gangen eller begge samlet. Du kan starte når du vil og får tilgang til kursene i 365 dager fra den dagen du melder deg på. Om du trenger det, kan du forlenge tilgangstiden.

Les kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene.

 

Aktivitørfaget

Ta fagbrev som praksiskandidat. Bli aktivitør mens du er i jobb og opparbeider praksis.

 

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA

 

Video: Jarle Sten Olsen (CC BY-SA)

Lånekassen logo

Aktivitørfaget på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer til sammen 477 studietimer.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Du kan melde deg på begge kursene i Aktivitørfaget for kr 17 900.

 

Meld deg på

 

Hvis du er medlem av Fagforbundet kan du også søke om stipend for å delta. Andre fagforeninger kan også ha stipendordninger. Sjekk hjemmesidene eller ta kontakt med din fagforening for mer informasjon.

Eksamen i aktivitørfaget

Det er skriftlig, tverrfaglig eksamen (AKT3102) på 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

 

Kort om innholdet i Aktivitørfaget

De to kursene dekker til sammen fagplanens tre hovedområder: Aktivisering, aktivitetsledelse og administrering.

 Aktivisering

Aktivisering omfatter hele aktiviseringsprosessen og du  lærer om:

 • praktiske aktiviteter tilpasset brukernes funksjonsevne, behov og interesser.
 • konkretisering av ideer og produktutvikling basert på brukernes behov og mål.
 • kommunikasjon, motivasjon, digitale verktøy og regelverk knyttet til aktiviseringsarbeidet.

Aktivitetsledelse

Aktivitetsledelse handler om ledelse av aktiviseringsarbeidet. Det inkluderer koordinering og samhandling mellom aktivitør, brukere og samarbeidspartnere. I studiet lærer du:

 • å lede grupper og aktiviteter i forbindelse med små og store arrangement
 • å snakke om og presentere kjernekompetansen i aktivitørfaget og utviklingen i faget i møte med samarbeidspartnere.
 • å formidle hvilke muligheter aktivitetene og produksjonen gir
 • om etiske problemstillinger, bedriftslære, kommunikasjon og veiledning
 • om regelverket knytt til internkontrollen i bedriften og kvalitetssikring av aktiviseringen
 • kritisk refleksjon og evaluering av eget arbeid

Administrering

Administrering i aktivitørfaget handler om administrasjon, kvalitetssikring og dokumentasjon av aktivitetsarbeidet. I studiet lærer du om:

 • målsetting, planlegging, kritisk refleksjon og vurdering av aktivitetsarbeidet
 • bruk av digitale verktøy til administrative oppgaver
 • prisfastsettelse, markedsføring og økonomi
 • rutiner og regler om personvern og helse, miljø og sikkerhet

 

Bonuskurs

Alle som tar kurs på NooA videregående skole får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

Studentlappen er et nettkurs i studieteknikk som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre nettstudent.

I Privatisten kan du få tips, hjelp og svar på spørsmål om forberedelse og påmelding til eksamen som privatist.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Aktivitørfaget

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole

Byggdrifter, Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider, Kokk, Kontor- og administrasjonsmedarbeider, Logistikkoperatør, Portør, Reiselivsmedarbeider, Resepsjonist, Salgsmedarbeider og Servitør

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.

 

NooA har også teorikursene for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider