Kokkfaget.

Kokkfaget er et nettstudium for deg som har relevant erfaring og vil ta fagbrev som praksiskandidat.

Du må allerede ha minst 4 år relevant arbeidspraksis for å starte på studiet nå. Det er fordi siste mulighet til å avlegge teorieksamen etter den læreplanen kursene bygger på er høsten 2024, og siste mulighet til å avlegge praktisk prøve for å få fagbrev etter samme læreplan er i løpet av 2025.

Nytt studium kommer sommeren 2024.

Du kan ta kursene i kokkfaget samlet eller hver for seg.

 

Arbeidsoppgaver

Kokker jobber med å sette opp menyer, planlegge innkjøp, velge ut råvarer, tilberede mat og gjør den klar for servering.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • velge ut, kjøpe inn og behandle råvarer
 • tilberede kald og varm mat
 • delta i konseptutvikling og planlegging av menyer
 • vask og renhold av kjøkken

Jobbmuligheter for kokker

Som kokk kan du få jobb på restaurant, kafe, kantine og storkjøkken. Mange arbeider også innen dagligvarehandelen, næringsmiddelindustrien, forsvaret, helsesektoren eller offshorsektoren.

Bonuskurs

Studentlappen og Privatisten

Alle som tar Kokkfaget får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

Studentlappen er et nettkurs i studieteknikk som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre nettstudent.

Privatisten kan du få tips, hjelp og svar på spørsmål om forberedelse og påmelding til eksamen som privatist.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Kokkfaget.

Kokkefaget

Kokkfaget er et nettstudium for praksiskandidater som vil ta fagbrev som kokk

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

Lånekassen logo

Studielån

Kokkfaget på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer tilsammen 477 studietimer.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Vil du ha fagbrev og bli kokk?

Har du praktisk erfaring, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Kokkfaget være noe for deg!

Å formalisere din kompetanse er å investere i din egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Kokkfaget!

Praksiskandidater i Kokkfaget

Kursene i kokkfaget er for praksiskandidater  som vil ha fagbrev som kokk.

Praksiskandidater: studenter som opparbeider fem års relevant praksis kan ta den yrkesteoretiske eksamenen (KOK3102) og deretter melde seg opp til og avlegge fagprøven.

Eksamen i Kokkfaget

Skriftlig, tverrfaglig eksamen (KOK3102), 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.

Læremidler i Kokkfaget

Alle læremidlene inngår i kursprisen:

 • Råvarer og produksjon. Nettsider med oppgaver for NooA videregående skole. Stig Lieberg 2020.
 • Menylære. Nettsider med oppgaver for NooA videregående skole. Stig Lieberg 2020.
 • Hygiene, kvalitetssikring og miljø i kokkfaget: Nettsider med oppgaver for NooA videregående skole. Stig Lieberg 2020.

Til sammen dekker læremidlene teorien i faget etter læreplanen for KOK3-01 med de fire hovedområdene:

 • Råvarer og produksjon
 • Meny
 • Hygiene og kvalitetsstyring
 • Bransje, bedrift og miljø.

 

Kort om kursene i Kokkfaget

Kursene i Kokkfaget

Kokkfaget består av tre kurs. Du kan melde deg på et kurs av gangen eller alle tre kursene samtidig.

Råvarer og produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere tilberedning av mat på ulike typer serveringssteder

 • planlegge og tilberede måltider med vekt på utseende, lukt, smak, konsistens, ernæring og økonomi
 • kvalitetsvurdere ferske råvarer, hel- og halvfabrikater og ferdige produkter
 • velge egnede råvarer og tilberedningsmetoder til ulike retter
 • rense, filetere og porsjonere fisk, beine ut og stykke opp kjøtt, vilt, fugl og fjærfe
 • bruke tilberedningsmetoder og oppbevaringsmåter som ivaretar råvarenes næringsinnhold og sikrer god ressursutnyttelse og økonomi
 • bruke håndverktøy, maskiner og utstyr og utføre daglig og periodisk vedlikehold av disse
  fremme kvalitet, effektivitet og produktivitet gjennom riktig arbeidsteknikk
 • bruke ny produksjonsteknologi
  foreta porsjonsberegning og produsere retter etter oppskrifter
 • lage og anrette kalde og varme retter med utgangspunkt i grunnleggende tilberedningsmetoder til ulike måltider og menyer
 • lage kraft, varme og kalde sauser og supper med utgangspunkt i grunnleggende tilberedningsmetoder
 • lage og anrette desserter og dessertsauser med utgangspunkt i grunnleggende tilberedningsmetoder
 • lage og anrette brød, småbrød, kaker og konditorvarer
 • lage retter med utgangspunkt i lokal, nasjonal og internasjonal tradisjon og kultur
  tilberede spesialkost ut fra gjestenes ønsker og behov
 • gjøre rede for de vanligste allergiske reaksjonene som kan følge av mat og drikke, og ta hensyn til dette i det daglige arbeidet
 • tilberede og emballere mat for catering
 • utføre servering og korrekt rydding ved gjestens bord

Menylære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunnevelge ut og kombinere råvarer til måltider og menyer som tilfredsstiller matopplevelse og ernæringsmessige, sensoriske og estetiske krav

 • sette opp og kalkulere menyer til ulike sesonger, anledninger og grupper
 • komponere menyer og måltider ut fra gjestens ønsker og behov
 • planlegge spesialkost ut fra gjestenes ønsker og behov
 • presentere menyer for gjestene
 • bruke fagterminologi ved oppsett av meny

Hygiene, kvalitetssikring og miljø i bransjen

Mål for opplæringen i hygiene og kvalitetssikring er at eleven skal kunne:

 • praktisere god personlig hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer for varemottak, oppbevaring av råvarer, produksjon, anretning og servering
 • følge gjeldende regelverk og rutiner for persontrafikk og vareflyt
 • vaske opp, utføre annet renhold og renholdskontroller i henhold til gjeldende regelverk
 • håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • følge rutiner for forebygging og bekjempelse av insekter og andre skadedyr

Mål for opplæringen i Bransje, bedrift og miljø er at eleven skal kunne:

 • gjøre rede for bedriftens forretningsidé, krav til gjestebehandling og organisering
 • drøfte ulike faktorer som kan påvirke bedriftens økonomiske resultat
 • følge gjeldende regelverk for tilberedning og servering av mat og drikke
 • drøfte etiske verdier og normer knyttet til kokkfaget
 • drøfte sammenhenger mellom internt arbeidsmiljø, produktivitet og kvalitet
 • følge krav til bekledning og drøfte arbeidsantrekkets utforming med tanke på estetikk, hygiene og helse, miljø og sikkerhet
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • bruke digitalt utstyr i arbeidet
 • gjøre rede for tilsynsmyndighetenes oppgaver og virkeområder i bedriften
 • yte profesjonell service og gjeste- og brukerbehandling
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk om forbrukernes rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • gjøre rede for forbrukerkrav til produktmerking og matvaretrygghet og gjeldende regelverk om dette

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole

Aktivitør, Byggdrifter, Helsefagarbeider, Kokk, Logistikkoperatør, Reiselivsmedarbeider, Salgsmedarbeider, Service- og administrasjonsmedarbeider, Servitør, Yrkessjåfør godstransport

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.


NooA har også teorikursene for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev i servitørfaget