Start et nettkurs på videregående skole i dag.

På NooA videregående skole kan du velge mellom over 50 forskjellige fag og nettstudier.

Videregående skole

Lånekassen logo

NooA Videregående skole er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og finansiering her.

Ja takk! Send meg mer informasjon om NooA Videregående skole.

 

Yrkesfag på NooA videregående skole

Les kursbeskrivelsene for yrkesfagene ved å klikke på bildene:

Kontor- og administrasjonsfaget

 

Salgsfaget

 

Resepsjonsfaget

 

Reiselivsfaget

 

Logistikkfaget

 

Aktivitørfaget

 

Portørfaget

 

Helsefagarbeider

 

Barne- og ungdomsarbeider

 

Byggdrifterfaget

 

Kokkfaget

 

Servitørfaget

 

Studiespesialisering på NooA videregående skole

Generell studiekompetanse

 

Påbygging til generell studiekompetanse

 

Fordypning i realfag

 

Spesiell studiekompetanse

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om NooA Videregående skole.

 

Les våre blogginnlegg om videregående skole.

 

Se alle våre nettskoler:

Reiselivsskolen, Forfatterskolen, Lederskolen, Helseskolen, Kunstskolen og Videregående skole.

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.

NooA Videregående skole - en god skole for lommebokenDet er aldri for sent å fullføre videregående skole! Trenger du fagbrev, studiekompetanse eller bedre karakterer for å komme inn på studiet du drømmer om? Trenger du å fullføre eller forbedre noen fag for å få drømmejobben?

Studiespesialisering

Da kan du velge mellom våre kurs innen studiespesialisering på videregående skole:

Yrkesfag

Du kan ta fellesfagene i yrkesfaglig utdanningsprogram.

Du kan også velge mellom alle våre nettkurs innen yrkesfag på videregående skole om du vil ha fagbrev  som  praksiskandidat:

Alle som melder seg på kurs ved NooA Videregående skole får gratis tilgang til Privatisten og Studentlappen.

På NooA Videregående skole kan du starte på skolen når du vil, få studielån, studere mens du jobber og gå opp til eksamen som privatist. Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Eksamen som privatist

Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

Kort informasjon om våre tilbud innen studiespesialisering

Generell studiekompetanse

Trenger du studiekompetanse eller bedre karakterer for å komme inn på studiet du drømmer om, er dette tilbudet for deg! Med Generell studiekompetanse kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. For å komme inn på et studium, må du også ha karakterer som er gode nok.

Er du over 23 år og mangler studiekompetanse? Da kan du ta generell studiekompetanse etter 23/5 regelen.

Påbygging til generell studiekompetanse på NooA videregående skole

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram er for deg som har tatt yrkesfag og trenger generell studiekompetanse for å komme inn på høyere utdanning. For å ta påbygging til generell studiekompetanse må du ha enten ha fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Studiet inneholder til sammen ha 701 timer opplæring i fellesfagene (Norsk, Naturfag, Matematikk, Historie og Kroppsøving) og 140 timer programfag (Sosialkunnskap) fra utdanningsprogram for studiespesialisering.

Spesiell studiekompetanse på NooA Videregående skole

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Forskjellen på generell og spesiell studiekompetanse, er at det er kreves spesielle programfag i tillegg til den generelle studiekompetansen. Disse kravene kan for eksempel være at du må ha tatt noen spesielle realfag i videregående skole. På nettsidene til Samordna opptak får du en oversikt hvilke fag som har spesielle krav.

NooA tilbyr matematikk R1 og R2 i programfaget matematikk for realfag. Det gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

 

Kort om våre tilbud innen yrkesfag

Yrkesfag på NooA videregående skole

Byggdrifterfaget

Byggdrifterfaget er utviklet i samarbeid med Fagakademiet. En byggdrifter, også kalt vaktmester eller driftsoperatør, drifter og vedlikeholder lokaler, inventar og utstyr i et bygg. Byggdrifteren tar seg av vedlikehold og mindre reparasjoner, mens andre fagfolk tar seg av større problemer ved bygg og anlegg. Studiet består av fem nettkurs som tilsammen dekker teorien i Byggdrifterfaget etter læreplankode BDR3-01 med de to hovedområdene; Drift og vedlikehold og Bransjelære.

Meld deg på Byggdrifterfaget

Helsefagarbeider

Helsefagarbeider er utdanningen for deg som er glad i mennesker, ønsker å ta fagbrev som Helsefagarbeider og som har lang praksis innen helsearbeid. Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider. En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som for eksempel trenger hjelp til personlig hygiene, klesskift, måltider, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller behov for rehabilitering. Studiet består av de tre nettkursene Kommunikasjon og samhandling, Helsefremmende arbeid og Yrkesutøvelse. Til sammen dekker de teorien i Helsefagarbeider etter læreplankode HEA3-02.

Meld deg på Helsefagarbeider

 

Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeider er utdanningen for deg som liker å arbeide med barn og unge.  Du kan jobbe med barn og ungdom i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og kommunale etater. Barne- og ungdomsarbeidere arbeider sammen med kolleger og foresatte. De planlegger og gjennomfører pedagogiske tilbud for å stimulere til vekst og utvikling der målet er å veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv. Studiet består av de tre nettkursene Kommunikasjon og samhandling, Helsefremmende arbeid og Yrkesutøvelse. Til sammen dekker de teorien i Barne- og ungdomsarbeider etter læreplankode BUA3-01.

Meld deg på Barne- og ungdomsarbeider

 

 

Kort informasjon om bonusfagene Privatisten og Studentlappen

Privatisten og Studentlappen

Privatisten er en møteplass som gjør det mulig for elevene på NooA videregående skole å få kontakt med hverandre på tvers av fag og studieretninger. Her kan naturfagelevene få kontakt med dem som tar både matematikk, historie og sosialkunnskap. I tillegg får de tilgang til råd og tips rundt forberedelser og påmeldinger til eksamen.

Studentlappen er et tilbud til deg som vil lære studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre student. Det fokuserer på digitale verktøy som hjelper deg å planlegge studiene, konsentrere deg og huske det du har lært. Det inneholder også nyttig informasjon om hvordan du kan skrive, lagre og organisere materiale du bruker i studiene dine. Kurset gir også en innføring i læringsfilosofien, tjenestene og oppgavetypene som du vil møte på Campus NooA.

 

Fem ting du ikke trenger på nettskolen NooA from Campus NooA – Nordic open online Academy

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA