Fagbrev som lærling eller praksiskandidat ved NooA videregående skole.

Et fagbrev kan gi trygghet og bedre lønn i et tøft arbeidsmarked.

Videregående skole

 

For å ta fagbrev som lærling må du bestå fellesfagene og programfagene i et yrkesfaglig utdanningsprogram, gjennomføre to års opplæring i en godkjent lærebedrift og bestå fagprøven.

For å ta fagbrev som praksiskandidat må du opparbeide deg fem års relevant praksis og bestå en tverrfaglig eksamen i programfagene før du kan gå opp til fagprøven. Når du består fagprøven, får du fagbrev.

Praksiskandidater trenger ikke bestå fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie) for å få fagbrev.

Les mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få vurdert om du har tilstrekkelig relevant praksis.

Klarer du å finne konkurrerende nettkurs med fri oppstart som selges til bedre priser? Da får du vårt Gavekort for læring (kr 300) ved å sende dokumentasjon til post@nooa.no

 

Send meg mer informasjon om fagbrev

Ja takk! Send meg mer informasjon om studiet.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få egen bruker på NooA

NooA Videregående skole har mange kurs innen både studiespesialisering og yrkesfag. Vi har også nettkurs for deg som vil ha fagbrev som byggdrifter, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, reiselivsmedarbeider, resepsjonist, kontor- og administrasjonsmedarbeider, salgsmedarbeider eller sikkerhetsmedarbeider:

Ta fagbrev som byggdrifter

Byggdrifterfaget - nettkursSom byggdrifter, også kalt vaktmester eller driftsoperatør, arbeider du med drift og vedlikehold av lokaler, inventar og utstyr i et bygg. Du kan arbeide på skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, sykehus, industri- og forretningsbygg og hoteller. Mange private boligselskaper, bedrifter og organisasjoner har egen vaktmestertjeneste. Kommunene har ofte vaktmestere tilknyttet enheter for drift eller vedlikehold. Private firmaer som utfører ulike vaktmestertjenester for kunder ansetter også vaktmestere, byggdriftere og driftsoperatører.

Les mer om fagbrevet og kursene i byggdrifterfaget: Drift og vedlikehold og Bransjelære

 

Ta fagbrev som helsefagarbeider

HelsefagarbeiderSom helsefagarbeider hjelper du mennesker med oppgaver som for eksempel personlig hygiene, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler. Du kan få jobb i hjemmetjenesten, rusomsorgen og psykiatrien. Du kan arbeide på sykehjem, bo- og servicesenter, sykehus, i boliger for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

Les mer om fagbrev og kursene i helsearbeiderfaget: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøvelse

 

Ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeiderSom barne- og ungdomsarbeider jobber du med pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Barne- og ungdomsarbeidere arbeider på alle arenaer der barn og ungdom er. Det kan for eksempel være barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og kommunale etater.

Les mer om fagbrevet og kursene i barne- og ungdomsmedarbeiderfaget: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøvelse

 

 

 

 

Ta fagbrev som reiselivsmedarbeider

Reiseliv Vg2Som reiselivsmedarbeider kan du arbeide med reiser,  transport og overnatting. Du kan for eksempel få jobb i reise- og bookingbyråer, turoperatører, flyselskaper, jernbaneselskaper, event- og attraksjonsbedrifter, turistkontorer og cruiseselskaper.

Les mer om fagbrevet og kursene i Reiselivsfaget: Etablering og drift, Salg og Markedsføring og Vertskapsrollen

 

Ta fagbrev som resepsjonist

ResepsjonsmedarbeiderSom resepsjonist kan du arbeide med service, kundebehandling og informasjonsformidling. Du kan du ta imot gjester ved hoteller, store arbeidsplasser eller andre steder med behov for resepsjon. Du kan få jobb i offentlige og private servicevirksomheter som for eksempel overnattingsbedrifter, konferansesentre, passasjerskip, flyselskap og fergerederier.

Les mer om fagbrevet og kursene i resepsjonistfaget: Etablering og drift, Salg og Markedsføring og Vertskapsrollen

 

Ta fagbrev som kontor- og administrasjonsmedarbeider

KontormedarbeiderSom kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Les mer om fagbrev og kursene i kontor- og administrasjonsmedarbeiderfaget: Økonomi og administrasjon, Sikkerhet og Markedsføring og salg

 

Ta fagbrev som salgsmedarbeider

Salg, service og sikkerhetSom salgsmedarbeider kan du arbeide med salg, produktveiledning, kundebehandling og service til privatkunder eller bedrifter. Salg er et yrke som sysselsetter mange mennesker, og en salgsmedarbeider kan arbeide innenfor forskjellige bransjer som for eksempel elektro, sport, klær, dagligvarer, møbler, foto og data. Produkter og tjenester selges både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. I privatmarkedet er detaljhandel (butikk) den store sektoren, men salgsmedarbeidere jobber også hos grossister, agenturer og varehandelsindustrien. Jobbmulighetene er derfor mange etter endt utdanning.

Les mer om fagbrev og kursene i salgsmedarbeiderfaget: Økonomi og administrasjon, Sikkerhet og Markedsføring og salg

 

Ta fagbrev som sikkerhetsmedarbeider

Salg, service og sikkerhet Vg2Som sikkerhetsmedarbeider kan du arbeide du med å forebygge lovbrudd og ulykker, samt håndtere konflikter. Hovedoppgaven er å sørge for trygghet, sikkerhet og redusere uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet. Mange sikkerhetsmedarbeidere arbeider i bedrifter og sørger for trygghet der.

Du kan få jobb i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller store bedrifter som har ansatt egne sikkerhetsmedarbeidere – for eksempel flyplasser. Du kan for eksempel arbeide i stasjonærtjeneste, mobiltjeneste eller på en alarmsentral.

Les mer om fagbrev og kursene i sikkerhetsmedarbeiderfaget: Økonomi og administrasjon, Sikkerhet og Markedsføring og salg