Fagbrev som lærling eller praksiskandidat ved NooA videregående skole.

Et fagbrev kan gi trygghet og bedre lønn i et tøft arbeidsmarked.

Videregående skole

NooA Videregående skole har mange kurs innen både studiespesialisering og yrkesfag. Vi har også nettkurs for deg som vil ha fagbrev som aktivitør, byggdrifter, helsefagarbeider, portør, barne- og ungdomsarbeider, kokk, servitør, reiselivsmedarbeider, resepsjonist, kontor- og administrasjonsmedarbeider, salgsmedarbeider eller logistikkoperatør.

Gratis studieplasser september 2021

Gratis studieplasser på alle fagbrevstudiene. Se spesielle opptakskrav og søknadsskjema.   

 

 

For å ta fagbrev som lærling må du bestå fellesfagene og programfagene i et yrkesfaglig utdanningsprogram, gjennomføre to års opplæring i en godkjent lærebedrift og bestå fagprøven.

For å ta fagbrev som praksiskandidat må du opparbeide deg fem års relevant praksis og bestå en tverrfaglig eksamen i programfagene (som våre kurs forbereder deg til) før du kan gå opp til fagprøven. Når du består fagprøven, får du fagbrev.

Praksiskandidater trenger ikke bestå fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie) for å få fagbrev.

Les mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få vurdert om du har tilstrekkelig relevant praksis.

Agder: Fagopplæring
Innlandet: Opplæring i bedrift
Møre og Romsdal: Fagopplæring
Nordland: Fag- og yrkesopplæring
Oslo: Fag- og yrkesopplæring
Rogaland: Fagopplæring
Troms og Finnmark: Lærling
Trøndelag: Opplæring i bedrift
Vestfold og Telemark: Opplæring i bedrift
Vestlandet: Lærling
Viken: Opplæring i bedrift

 

Send meg mer informasjon om fagbrev

Ja takk! Send meg mer informasjon om studiet.

Praktiskandidat ved NooA

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få egen bruker på NooA

Ta fagbrev som aktivitør

Aktivitørfaget

Aktivitør er et studium for deg som vil ta fagbrev som praksiskandidat og dekker kompetansemålene i læreplanen for aktivitørfaget AKT3-02. Det er studiet for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til aktivitet. Som aktivitør bidrar du til at de vedlikeholder eller bedrer sine funksjonsevner samtidig som de opplever mestring, trivsel og glede.

Les mer om fagbrevet og kursene i aktivitørfaget:

 • Helse og administrasjon
 • Aktivisering og aktivitetsledelse

Til sammen dekker kursene teorien i faget etter læreplanen for AKT3-02.

Ta fagbrev som byggdrifter

Byggdrifterfaget - nettkursSom byggdrifter, også kalt vaktmester eller driftsoperatør, arbeider du med drift og vedlikehold av lokaler, inventar og utstyr i et bygg. Du kan arbeide på skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, sykehus, industri- og forretningsbygg og hoteller. Mange private boligselskaper, bedrifter og organisasjoner har egen vaktmestertjeneste. Kommunene har ofte vaktmestere tilknyttet enheter for drift eller vedlikehold. Private firmaer som utfører ulike vaktmestertjenester for kunder ansetter også vaktmestere, byggdriftere og driftsoperatører.

Les mer om fagbrevet og kursene i byggdrifterfaget:

 • Internkontroll og kommunikasjon
 • Ventilasjon og elektriske anlegg
 • Varme og sanitæranlegg
 • Byggeteknikk
 • ENØK

Til sammen dekker kursene teorien i faget etter læreplanen for BDR3-01.

 

Helsefagarbeider

HelsefagarbeiderSom helsefagarbeider hjelper du mennesker med oppgaver som for eksempel personlig hygiene, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler. Du kan få jobb i hjemmetjenesten, rusomsorgen og psykiatrien. Du kan arbeide på sykehjem, bo- og servicesenter, sykehus, i boliger for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

Les mer om fagbrev og kursene i helsearbeiderfaget: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøvelse

Til sammen dekker kursene teorien i faget etter læreplanen for HEA3-01.

 

Portør

Portørfaget - nettstudium for deg som vil ta fagbrev som portør

Portørfaget er utviklet for voksne mennesker som vil ta fagbrev som praksiskandidat. Portørfaget på NooA videregående skole dekker kursene teorien i faget etter læreplanen for POR3-01.

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus eller behandlingsinstitusjoner. Som portør må du like å arbeide med mennesker. Du arbeider i nær kontakt med både pasienter og helsepersonell. Kommunikasjon med andre mennesker er derfor en sentral del av jobben.

Les mer om kursene i Portørfaget:

 • Helsefremmende arbeid i portørfaget
 • Kommunikasjon og samhandling i portørfaget
 • Yrkesutøvelse i portørfaget

 

Ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeiderSom barne- og ungdomsarbeider jobber du med pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Barne- og ungdomsarbeidere arbeider på alle arenaer der barn og ungdom er. Det kan for eksempel være barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og kommunale etater.

Les mer om fagbrevet og kursene i barne- og ungdomsmedarbeiderfaget: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøvelse

Til sammen dekker kursene teorien i faget etter læreplanen for BUA3-01.

 

Kokk

Kokkefaget - nettstudium for deg som vil ta fagbrev som kokk

Kokk er et nettstudium for praksiskandidater med tre kurs i Kokkfaget på NooA Videregående skole. Til sammen dekker kursene teorien i faget etter læreplanen for KOK3-01.

Kokker arbeider med å sette opp menyer, planlegge innkjøp, velge ut råvarer, tilberede mat og gjør den klar for servering. De kan få jobb på restaurant, kafe, kantine og storkjøkken. Mange arbeider også innen dagligvarehandelen, næringsmiddelindustrien, forsvaret, helsesektoren eller offshorsektoren.

Les mer om kursene i kokkfaget:

 • Råvarer og produksjon
 • Menylære
 • Hygiene, kvalitetssikring og miljø i kokkfaget

 

Ta fagbrev som servitør

Servitørfaget - nettstudium for deg som vil ta fagbrev som servitør

Servitørfaget er utviklet for voksne mennesker som vil ta fagbrev som praksiskandidat og lære mer om mat, drikke, servering, hygiene, salg og service. Servitørfaget på NooA videregående skole dekker kursene teorien i faget etter læreplanen for SER3-01.

Servitører tar imot bestillinger, serverer mat og gjør sitt beste for at hver enkelt gjest skal trives. Som servitør skal du sørge for at gjestene er fornøyd og får den servicen de forventer.

Les mer om kursene i servitørfaget:

 • Drikke, mat og servering
 • Salg og service i servitørfaget
 • Hygiene, kvalitetssikring og miljø i servitørfaget

 

Ta fagbrev som kontor- og administrasjonsmedarbeider

Kontor- og administrasjonsfaget - nettstudium for deg som vil ta fagbrev som kontor- og administrasjonsmedarbeiderSom kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Studiet består av tre kurs som til sammen dekker teorien i faget etter læreplanen for KAD3-01.

Les mer om kursene i kontor- og administrasjonsmedarbeiderfaget:

 • Økonomi
 • IKT-tjenester
 • Kontorservice
 • og administrasjon, Sikkerhet og Markedsføring og salg

 

Ta fagbrev som salgsmedarbeider

Salgsfaget - nettstudium for deg som vil ta fagbrev som salgsmedarbeider

Salgsfaget er utviklet for voksne mennesker som vil ta fagbrev som praksiskandidat. Portørfaget på NooA videregående skole dekker kursene teorien i faget etter læreplanen for SLG3-01.

Som salgsmedarbeider kan du arbeide med salg, produktveiledning, kundebehandling og service til privatkunder eller bedrifter. Salg er et yrke som sysselsetter mange mennesker, og en salgsmedarbeider kan arbeide innenfor forskjellige bransjer som for eksempel elektro, sport, klær, dagligvarer, møbler, foto og data. Produkter og tjenester selges både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. I privatmarkedet er detaljhandel (butikk) den store sektoren, men salgsmedarbeidere jobber også hos grossister, agenturer og varehandelsindustrien. Jobbmulighetene er derfor mange etter endt utdanning.

Les mer om kursene i Salgsfaget:

 • Grunnleggende salgsarbeid
 • Praktisk salgsarbeid
 • Salgsrutiner og arbeidsoppgaver

 

Ta fagbrev som reiselivsmedarbeider

Reiselivsfaget - nettstudium for deg som vil ta fagbrev som reiselivsmedarbeider

Reiselivsfaget er utviklet for voksne mennesker som vil ta fagbrev som praksiskandidat. Studiet består av tre kurs som til sammen dekker teorien i faget etter læreplanen for RLV3-01.

Som reiselivsmedarbeider kan du arbeide med reiser,  transport og overnatting. Du kan for eksempel få jobb i reise- og bookingbyråer, turoperatører, flyselskaper, jernbaneselskaper, event- og attraksjonsbedrifter, turistkontorer og cruiseselskaper.

Les mer om kursene i Reiselivsfaget:

 • Drift
 • Salg og markedsføring
 • Service- og vertskapsrollen

 

Ta fagbrev som resepsjonist

Resepsjonsfaget - nettstudium for deg som vil ta fagbrev som resepsjonistResepsjonsfaget er utviklet for voksne mennesker som vil ta fagbrev som praksiskandidat. Studiet består av tre kurs som til sammen dekker teorien i faget etter læreplanen for RES3-01.

Som resepsjonist kan du arbeide med service, kundebehandling og informasjonsformidling. Du kan du ta imot gjester ved hoteller, store arbeidsplasser eller andre steder med behov for resepsjon. Du kan få jobb i offentlige og private servicevirksomheter som for eksempel overnattingsbedrifter, konferansesentre, passasjerskip, flyselskap og fergerederier.

Les mer om kursene i resepsjonsfaget:

 • Drift
 • Salg
 • Vertskapsrollen

 

Ta fagbrev som logistikkoperatør

Logistikkfaget - nettstudium for deg som vil ta fagbrev som logistikkoperatørLogistikkoperatør består av to kurs som tilsammen dekker teorien i Logistikkfaget etter læreplankode LOG3-01 med de to hovedområdene Eksternlogistikk og Internlogistikk og lagerhold. Du velger selv om du vil melde deg på et kurs av gangen eller begge kursene samlet. Målet med studiet er å gi teoretisk kunnskap om de ulike fagområder som logistikkoperatøren vil møte i sitt daglige arbeid.

Les mer om kursene i Logistikkfaget.

 

Les mer om NooAs yrkesfaglige studier