Praksiskandidat på nett.

Har du erfaring fra et yrke, men er ufaglært? Da kan du bli praksiskandidat og få fagbrev uten å være elev eller lærling. Hos oss kan du studere når det passer deg og være praksiskandidat mens du er i jobb. Du kan begynne når du vil – uansett hvor du bor.

Våre nettkurs forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater som ønsker fagbrev som aktivitør, byggdrifter, helsefagarbeider, kokk, logistikkoperatør, salgsmedarbeider, service- og administrasjonsmedarbeider, reiselivsmedarbeider eller yrkessjåfør – godstransport.

Opptakskrav til nettkursene:

Generelle opptakskrav: fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må minst ha lese- og skriveferdigheter i norsk på nivå med norsk B1. I tillegg bør du ha  2- 3 år relevant arbeidserfaring.

 

Ja takk. Send meg mer informasjon om praksiskandidatstudiene

Videregående skole

Praksiskandidat på NooA

 

Veien til fagbrev som praksiskandidat

En praksiskandidat som ønsker å avlegge fagprøve, må ha bestått yrkesteoretisk eksamen i programfagene som beskrevet i læreplanene fra Utdanningsdirektoratet.

Ordningen for praksiskandidater er rettet mot voksne som vil dokumentere kompetanse ved å avlegge fagprøve utenom et ordinært læreforhold. Voksne har denne muligheten med hjemmel i § 3-5 i Opplæringsloven.

Utgangspunktet er at praksiskandidaten har tilstrekkelig og allsidig praksis (jobb) i faget. Det er ikke krav til noen formell utdannelse eller videregående skole.

Eksamen som praksiskandidat

Eksamen for praksiskandidater er tverrfaglig og basert på programfagene i læreplanen for i faget.

Det er ikke mulig å få godkjent fag i Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom en vurdering av realkompetansen som sluttvurdering. Alle må gjennom en fem timers lokalt gitt skriftlig teorieksamen.

Eksamen skal prøve i hvilken grad du som praksiskandidat har nådd kompetansemålene som er fastsatt i den læreplanen for opplæring i bedrift som praksiskandidaten tar sikte på å ta fagprøve i.

Teorieksamen må være bestått før oppmelding til den praktiske prøven.

Praksis

Praksiskandidater må dokumentere 25 % lenger praksis enn fagets læretid. De fleste fag har en læretid på 4 år (to år i skole og to år i bedrift), og det må derfor dokumenteres 5 års praksis for å melde seg opp til praktisk prøve. Relevant jobb (praksis) godskrives som praksis. Praksis skal dekke de vesentligste delene av læreplanen og må dokumenteres med attester. Attestene må være spesifiserte slik at de danner grunnlag for vurdering i forhold til den aktuelle læreplanen. Relevant skolegang kan gi fradrag i praksistid.

UDIR har utarbeidet generelle krav til praksis som du kan se i punkt 7 på denne siden. De skriver blant annet at «Relevant videregående opplæring (Vg1, Vg2, Vg3) gir godskriving i samsvar med bestemmelser i forskrift til opplæringsloven.» Se mer i forskriften, §11-10.

Du kan opparbeide deg praksis (jobb) mens du tar utdanning.

Fagopplæringskontoret vurderer og godkjenner praksis ved oppmelding til den praktiske delen av fagprøven. Orienter deg gjerne allerede fra starten om hvor mye praksis du trenger og får godkjent!

Les mer om praksiskandidatordningen på sidene til Utdanningsdirektoratet.

 

Oppmelding til teorieksamen

Du melder deg opp til teorieksamen på https://privatist.inschool.visma.no Privatisteksamen arrangeres vanligvis to ganger pr år, i november og i mai/juni. Se mer informasjon om eksamen og eksamensdatoer på denne siden.

Oppmeldingsfristene er vanligvis 1. – 15. september for eksamener i høstsemester og 5. januar – 1. februar for eksamener i vårsemester.

Læreplan/fagkode for praksiskandidater:

Aktivitør* AKT3-02/AKT3102
Barne- og ungdomsarbeider* BUA3-01/BUA3102
Helsefagarbeider HEA3-02/HEA3102
Byggdrifter* BDR3-01/BDR3102
Logistikkoperatør LOG03-02/LOG3103
Service- og administrasjonsmedarbeider SOA03-01/SOA3103
Kokk* KOK3-01/KOK3102
Portør* POR3-01/POR3102
Reiselivsmedarbeider* RLV3-01/RLV3102
Resepsjonist* RES3-01/RES3102
Salgsmedarbeider* SLG3-01/SLG3102
Servitør* SER3-01/SER3102

* Studiene følger utgående læreplan. Du kan ikke lenger melde deg på disse studiene.

Hjelpemidler under teorieksamen

UDIR opplyser om dette: Alle hjelpemiddel er tillatne under eksamen, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

Sjølv om alle hjelpemiddel er tillatne til eksamen, er det nokre hjelpemiddel som er meir relevante for kandidatane å ta med seg enn andre. Dette kan variere frå kandidat til kandidat, og er avhengig av kva dei er vande til å bruke. Det er kandidatane sjølve som finn fram til kva for hjelpemiddel dei meiner kan vere nyttige. Les mer på: http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/yrkesfag-rettleiing-skriftleg-eksamen/

Oppmelding til praktisk fagprøve

Når du har bestått den teoretiske praksiskandidateksamenen, og har fått godkjent tilstrekkelig arbeidspraksis, kan du melde deg opp til den praktiske prøven. Påmelding til praktisk fagprøve gjør du til fylkeskommunen din:

Fylkeskommunenes informasjon til praksiskandidater:

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA


Lånekassen logo

Du kan søke om lån og stipend fra Lånekassen når du er student ved NooA videregående skole.

Les mer om yrkesfaglige studier på NooA videregående skole.