Praksiskandidat på nett.

Har du erfaring fra et yrke, men er ufaglært? Da kan du bli praksiskandidat og få fagbrev uten å være elev eller lærling. Hos oss kan du studere når det passer deg og være praksiskandidat mens du er i jobb. Du kan begynne når du vil – uansett hvor du bor.

Våre nettkurs forbereder deg til teorieksamen før du tar fagbrev som byggdrifter, helsefagarbeider, barne-og ungdomsarbeider, kokk, servitør, yrkessjåfør, logistikkoperatør, renholdsoperatør, portør, salgsmedarbeider , kontor- og administrasjonsmedarbeider, reiselivsmedarbeider eller resepsjonist.

Gratis studieplasser

Vi har noen fullfinansierte (gratis) studieplasser for permitterte og arbeidsledige. Plassene tildeles fortløpende til kvalifiserte søkere. Ta kontakt med post@nooa.no om du ønsker gratis studieplass som byggdrifter, helsefagarbeider, barne-og ungdomsarbeider, kokk, servitør, portør, salgsmedarbeider , kontor- og administrasjonsmedarbeider, reiselivsmedarbeider eller resepsjonist. Les mer om søknad og opptak på https://www.nooa.no/gratis-studieplasser/  

 

Her kan du lese om kravene for å få fagbrev som praksiskandidat. Du finner også en liste med eksamenskodene og en oversikt over fagopplæringskontorene i alle fylker.

Ja takk. Send meg mer informasjon om praksiskandidatstudiene

Videregående skole

Praksiskandidat på NooA

 

Veien til fagbrev som praksiskandidat

En praksiskandidat som ønsker å avlegge fagprøve, må ha bestått yrkesteoretisk eksamen i programfagene som beskrevet i læreplanene fra Utdanningsdirektoratet.

Ordningen for praksiskandidater er rettet mot voksne som vil dokumentere kompetanse ved å avlegge fagprøve utenom et ordinært læreforhold. Voksne har denne muligheten med hjemmel i § 3-5 i Opplæringsloven.

Utgangspunktet er at praksiskandidaten har tilstrekkelig og allsidig praksis i faget. Det er ikke krav til noen formell utdannelse eller videregående skole.

Eksamen som praksiskandidat

Eksamen for praksiskandidater er tverrfaglig og basert på programfagene i læreplanen for i faget.

Det er ikke mulig å få godkjent fag i Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom en vurdering av realkompetansen som sluttvurdering. Alle må gjennom en fem timers lokalt gitt skriftlig teorieksamen.

Eksamen skal prøve i hvilken grad du som praksiskandidat har nådd kompetansemålene som er fastsatt i den læreplanen for opplæring i bedrift som praksiskandidaten tar sikte på å ta fagprøve i.

Teorieksamen må være bestått før oppmelding til den praktiske prøven.

Praksis

Praksiskandidater må dokumentere 25 % lenger praksis enn fagets læretid. De fleste fag har en læretid på 4 år (to år i skole og to år i bedrift), og det må derfor dokumenteres 5 års praksis for å melde seg opp til praktisk prøve. Relevant jobbb (praksis) godskrives som praksis. Praksis skal dekke de vesentligste delene av læreplanen og må dokumenteres med attester. Attestene må være spesifiserte slik at de danner grunnlag for vurdering i forhold til den aktuelle læreplanen. Relevant skolegang kan gi fradrag i praksistid.

UDIR har utarbeidet generelle krav til praksis som du kan se i punkt 7 på denne siden. De skriver blant annet at «Relevant videregående opplæring (Vg1, Vg2, Vg3) gir godskriving i samsvar med bestemmelser i forskrift til opplæringsloven.» Se mer i forskriften, §11-10.

Du kan opparbeide deg praksis mens du tar utdanning.

Fagopplæringskontoret vurderer og godkjenner praksis ved oppmelding til den praktiske del av fagprøven. Orienter deg gjerne allerede fra starten om hvor mye praksis du trenger og får godkjent!

Les mer om praksiskandidatordningen på sidene til Utdanningsdirektoratet.

 

 

Oppmelding til teoretisk fagprøve

Du melder deg opp til den teoretiske fagprøven på  www.privatistweb.no eller ved å kontakte fagopplæringskontoret i ditt fylke. Fylkene arrangerer vanligvis eksamen i begge semestrene, men sjekk med ditt fylke for sikkerhets skyld.

Oppmeldingsfristene varierer, men er vanligvis en gang i tidsrommet: 5.– 15. september for eksamener i høstsemester og 5. januar – 01. februar for eksamener i vårsemester. Eksakt frist får du oppgitt på privatistweb eller fra fagopplæringskontoret i fylkeskommunen. Vær ute i god tid!

Har du spørsmål om den teoretiske eller den praktiske prøven, kan du ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylkeskommunen.

Eksamenskoder for praksiskandidater

Barne- og ungdomsarbeider BUA3102
Helsefagarbeider HEA3102
Byggdrifter BDR3102
Logistikkoperatør LOG3102
Yrkessjåfør YRK3102
Renholdsoperatør RHO3102
Kokk KOK3102
Servitør SER3102
Portør POR3102
Reiselivsmedarbeider RLV3102
Resepsjonist RES3102
Salgsmedarbeider SLG3102
Kontor- og administrasjonsmedarbeider KAD3102

Oppmelding til praktisk fagprøve

Når du har bestått den teoretiske praksiskandidateksamenen, og har fått godkjent tilstrekkelig arbeidspraksis, kan du melde deg opp til den praktiske prøven. Ta kontakt med fagopplæringskontoret for informasjon.

Hjelpemidler under eksamen

Felles hjelpemidler er ordinære rettskrivingsordbøker, ordrettingsprogram, synonymordbøker og fremmedordbøker, læreplanen og eventuelle relevante vurderingsveiledninger.

I tillegg kommer hjelpemidler som varierer mellom de ulike fagretningene. Ta kontakt med skolen hvor du skal ta eksamen om du har spørsmål om hjelpemidler.

Fylkeskommunenes informasjon til praksiskandidater:

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA


Les mer om yrkesfaglige studier på NooA videregående skole.