Finansiering av nettstudier.

LommebokDe fleste av NooAs studenter er voksne mennesker som studerer på deltid og finansierer sine kurs og studier selv. Derfor ønsker vi å gi mye læring for pengene. De som sammenlikner priser på nettkurs, ser at NooAs ordinære priser stort sett ligger godt under konkurrentenes tilbudspriser. Ofte koster det mindre enn en ferie. Likevel er det mange som får støtte til finansiering av nettstudier gjennom Lånekassen, arbeidsgiver, fagforeninger, organisasjoner, stipendier, legater eller NAV.

Klarer du å finne konkurrerende nettkurs med fri oppstart som selges til bedre priser? Da får du vårt Gavekort for læring (kr 300) ved å sende dokumentasjon til post@nooa.no

Lånekassen

LånekassenStudiene på NooA Videregående skole er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. De gir støtte til deltidsutdanning som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium. Til deltidsutdanning kan du få 50 %, 67 % eller 75 % prosent av hele støttebeløpet. Hvor mye du kan få, avhenger av hvor mange fag du tar og hvor lang tid det er til eksamensperioden din. Du må ha minst 420 årstimer på studiespesialisering og 490 årstimer på yrkesfag for å få 50 % støtte i et helt skoleår. Med færre årstimer, er det mulig å få støtte i en kortere periode.

Fra skoleåret 2020/2021 innføres det endringer som skal gjøre det lettere for voksne å ta utdanning. Les mer om de foreslåtte regelendringene på lanekassen.no

Søk om lån på Lånekassens nettsider

Du kan søke om studielån for NooA videregående skole på Lånekassens nettsider.

Lånekassen tar ikke lenger i mot søknader for skoleåret 2019/2020.

Hvis du skal søke støtte fra høstsemesteret må du vente til Lånekassen har åpnet for dette. For tiden er det ikke mulig for voksne som skal ta nettbasert videregående skole å benytte skjemaet som ligger på Lånekassens sider, da skolen ikke finnes i skjemaet. Informasjonen bli oppdatert her så snart vi får beskjed fra Lånekassen om at det er åpnet for søknader fra våre studenter. (23.juni 2020)

I søknaden skal du oppgi avslutningsmåned og år som samsvarer med når du skal ta eksamen. Her finner du eksamensdatoer for videregående skole.

Du kan søke både lån og stipend. Hvor mye du kan få, avhenger av studiebelastningen din. Du kan søke om vanlig studielån (basisstøtte) og et ekstra lån til å betale skolepenger. NooA oppgir til Lånekassen hvor mye du betaler i skolepenger.

Utbetaling av lån

Lånekassen starter ikke utbetalingen før NooA har bekreftet at du har møtt på skolen (det vil si logget inn og startet studiene). NooA registrerer deg som møtt på skolen etter at du har betalt startavdraget (30 % av studieavgiften) og logget deg inn på kursene dine. Lånekassen krever at vi oppgir korrekt sluttdato for støtteperioden. Sluttdatoen er eksamensdatoen din. Vi registrerer startdatoen hos lånekassen og informerer deg om dette. Resten av studieavgiften forfaller 7 dager etter at skolen har registrert deg som møtt på skolen.

Hos NooA kan du begynne når du selv vil og få tilgang til kursene lenger enn støtteperioden. Om du er avhengig av studielån, kan du starte før støtteperioden begynner, mot at du betaler startavdraget på 30 % av studieavgiften.

Lånekassen innvilger ikke lån om du allerede har brukt opp alle dine åtte år med støtte. Om du har høy inntekt eller formue, kan du få lån, men ikke stipend.

Avslag fra Lånekassen fritar deg ikke fra å betale studieavgiften ved NooA.

Lånekassen krever også at vi melder fra så snart vi oppdager at du har avbrutt studiet eller endret studiebelastning.

NooA er ikke en part i avtalen mellom deg og Lånekassen. Denne informasjonen er derfor veiledende. Ta kontakt med Lånekassen for mer informasjon.

Avbetaling

NooA tilbyr ikke avbetaling, men de som ønsker å melde seg på flere kurs eller et helt studium kan betale for, og begynne på, ett og ett kurs av gangen. Vi har vurdert alternative avbetalingsløsninger, men funnet ut at det blir dyrt både for skolen og studentene. Du velger selv når du vil begynne på et kurs, slik at du har mulighet til å ta opp et lån eller vente med å melde deg på til du har råd.

Arbeidsgiver

Mange arbeidsgivere hjelper sine ansatte med finansiering av nettstudier. Om du trenger å overtale arbeidsgiveren din, kan du argumentere med at du får høyere kompetanse, kan studere utenom arbeidstiden og at utgiftene til utdanningen kan være fradragsberettiget etter Finansdepartementets forskrift til skatteloven om skattefrie ytelser til utdanning § 5-15-11.

Stipender og legater

Det finnes en rekke private og offentlige stipender og legater som bidrar til finansiering av nettstudier. Søk i Legathåndboken og www.legatsiden.no etter muligheter som passer for deg.

Fagforeninger og organisasjoner

NooA har inngått samarbeidsavtaler med Fagakademiet som medfører at Fagforbundets medlemmer får rabatt på flere av NooAs studier. Andre fagforeninger og organisasjoner har også tilbud om finansiering av nettstudier for sine medlemmer. Sjekk mulighetene der du er medlem.

NAV

NAVEn del av NooAs studenter får finansiering av nettstudier fra NAV. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller se NAVs nettsider for mer informasjon om støtte til utdanning og muligheter for finansiering av nettstudier.

 

Regner penger

 

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA


Gode tilbud på nettstudier med flere kurs