Finansiering av nettstudier.

LommebokDe fleste av NooAs studenter er voksne mennesker som studerer på deltid og finansierer sine kurs og studier selv. Derfor ønsker vi å gi mye læring for pengene. Ofte koster det mindre enn en ferie. Likevel er det mange som får støtte til finansiering av nettstudier gjennom Lånekassen, arbeidsgiver, fagforeninger, organisasjoner, stipendier, legater eller NAV.

Lånekassen

LånekassenStudiene på NooA Videregående skole er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Søk om lån på Lånekassens nettsider

NooA er ikke en part i avtalen mellom deg og Lånekassen. Denne informasjonen er derfor veiledende.

Du kan søke om studielån for våre kurs på videregående skole på Lånekassens nettsider.

Når du søker skal du

  • benytte skjema for høyere og annen utdanning, der finner du Campus NooA i oversikten over læresteder
  • krysse av for NEI på spørsmålet om du er lærling
  • oppgi avslutningsmåned og år som samsvarer med når du skal avlegge siste eksamen. Privatisteksamen arrangeres to ganger pr. år, normalt i november og mai/juni. Her finner du eksamensdatoer for videregående skole.
  • Du får ikke støtte fra Lånekassen til enkeltkurs som ikke forbereder til en avsluttende eksamen. For deg som er praksiskandidat på et av yrkesløpene betyr det at du ikke får støtte med mindre du er påmeldt alle fag/kurs som tilsammen forbereder til den offentlige privatisteksamenen for praksiskandidater i faget.

NB! Lånekassen gjør oppmerksom på at

  • utdanning som varer kortere enn fire måneder ikke gir rett til støtte. (ref. generelle regler for lån og stipend, kapittel 4, §24 om hvilke utdanninger som gir rett til lån og stipend)
  • hvis du starter på en utdanning i vårsemesteret må du benytte søknadskjemaet som gjelder det aktuelle skoleåret, og deretter legge inn ny søknad for høstsemesteret det påfølgende skoleåret.

Du kan søke både lån og stipend. Hvor mye du kan få, avhenger av studiebelastningen din. Du kan søke om vanlig studielån (basisstøtte) og et ekstra lån til å betale skolepenger. NooA oppgir til Lånekassen hvor mye du betaler i skolepenger.

Utbetaling av lån

Lånekassen starter ikke utbetalingen før NooA har bekreftet til dem at du har møtt på skolen ( = logget inn på skoleportalen).

NooA registrerer deg som møtt på skolen etter at du både har betalt startavdraget (kr. 3.000) og logget deg inn på skoleportalen. Lånekassen krever at vi oppgir startdatoen og korrekt sluttdato for støtteperioden. Sluttdatoen = eksamensmåneden din. Resten av studieavgiften forfaller 7 dager etter at skolen har registrert deg som møtt på skolen. Du får tilgang til kursene dine etter at restbeløpet er betalt. Ved manglende betaling av restbeløpet vil tilgangen din bli stengt, og skolen melder til Lånekassen av du ikke er student ved skolen. Startavdraget betales ikke tilbake.

Lånekassen innvilger ikke lån om du allerede har brukt opp alle dine åtte år med støtte. Om du har høy inntekt eller formue, kan du få lån, men ikke stipend.

Lånekassen krever også at vi melder fra så snart vi oppdager at du har avbrutt studiet eller endret studiebelastning.

  • Alle spørsmål vedrørende lån og stipend må rettes til Lånekassen.
  • Lånekassen kontaktinformasjon: https://www.lanekassen.no/nn-NO/kontakt_oss/
  • Omgjøring av lån til stipend blir gjort en gang i året, etter at Lånekassen har fått likningstallene for det året du har fått støtte. Les mer på www.lanekassen.no/omgjoring
  • Eksamensresultatet ditt blir innrapportert av eksamensstedet (ditt lokale eksamenssted, ikke av NooA).

Avbetaling

NooA tilbyr ikke avbetaling, men de som ønsker å melde seg på flere kurs eller et helt studium kan betale for, og begynne på, ett og ett kurs av gangen. Vi har vurdert alternative avbetalingsløsninger, men funnet ut at det blir dyrt både for skolen og studentene. Du velger selv når du vil begynne på et kurs, slik at du har mulighet til å ta opp et lån eller vente med å melde deg på til du har råd.

Arbeidsgiver

Mange arbeidsgivere hjelper sine ansatte med finansiering av nettstudier. Om du trenger å overtale arbeidsgiveren din, kan du argumentere med at du får høyere kompetanse, kan studere utenom arbeidstiden og at utgiftene til utdanningen kan være fradragsberettiget etter Finansdepartementets forskrift til skatteloven om skattefrie ytelser til utdanning § 5-15-11.

Stipender og legater

Det finnes en rekke private og offentlige stipender og legater som bidrar til finansiering av nettstudier. Søk i Legathåndboken og www.legatsiden.no etter muligheter som passer for deg.

Fagforeninger og organisasjoner

Flere fagforeninger har stipendordninger. Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene: LO utdanningsfondFagforbundet og Handel og Kontor. Sjekk hjemmesidene eller ta kontakt med din fagforening for mer informasjon.

NAV

NAVEn del av NooAs studenter får finansiering av nettstudier fra NAV. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

 

Regner penger

 

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA


Gode tilbud på nettstudier med flere kurs