Møteplasser på Campus NooA

NooAs møteplasser er laget for at nettstudentene skal få tilgang til medstudenter som følger andre kurs og fag.

Møteplasser på Campus NooA

Du kan lese mer om NooAs møteplasser i En samling nettkurs gjør ingen nettskole der det blant annet står:

Campus NooA vil bygge opp et stort, nettbasert læringsmiljø som ikke er begrenset til et snevert klasserom på nettet. Vi fokuserer ikke bare på kursene, men på å utvikle hele nettskolen til et stort læringsmiljø. Siden det i liten grad skjer ved andre nettskoler, må vi være innovative og gradvis bygge opp nye tjenester som støtter opp om dette.

Studentlappen, Privatisten, Alumniklubben, Writers Lounge, Styrerommet, Pedagogen og The Mall er møteplasser som på hver sin måte bidrar til å skape et større læringsmiljø for alle studentene på Campus NooA.

 

Klikk på bildene og les beskrivelsene av møteplassene der NooAs nettstudenter kan få kontakt med studenter som følger andre kurs enn dem selv.

 

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

Kort om NooAs Møteplasser

Studentlappen er et gratis tilbud til alle som melder seg på et NooA-kurs. Kurset gir en innføring i studieteknikk og digitale verktøy som kan være nyttige for nettstudenter. Utover dette gir det nye studenter muligheter til å få kontakt med tidligere studenter på andre kurs.

Privatisten er en møteplass som gjør det mulig for elevene på NooA videregående skole å få kontakt med hverandre på tvers av fag og studieretninger. Her kan naturfagelevene få kontakt med dem som tar både matematikk, historie og sosialkunnskap. I tillegg får de tilgang til råd og tips rundt forberedelser og påmeldinger til eksamen.

Alumniklubben er en møteplass der alle som har fullført minst ett NooA-kurs kan få tilgang. Dermed kan ferdige studenter opprettholde kontakten med igangværende studenter. Vi tror alumnistudentene kan være en ressurs for både skolen og hverandre og i tillegg være til inspirasjon for aktive studenter.

Writers Lounge er et kursområde der deltakerne i våre mange skrivekurs kan møtes – uansett hvilket skrivekurs de følger. De fleste av deltakerne kommer fra Norge og Danmark, men Writers Lounge er også åpent for alle skriveinteresserte som ønsker medlemskap.

Styrerommet er et møtested for deltakerne på alle kursene som inngår i NooAs Lederskole. Her kan for eksempel de som følger våre kurs i styrearbeid møte dem som tar kurs i prosjektledelse.

Pedagogen er vårt elektroniske lærerværelse der nettlærere og kursutviklere kan få tips og råd fra skolens administrasjon i tillegg til å utveksle erfaringer om nettpedagogikk og andre spørsmål som opptar dem. På denne måten kan også lærerne få nytte av og bidra i det store læringsmiljøet. I tillegg til å være med i Pedagogen, har våre nettlærere og kursutviklere tilbud om å delta på hverandres kurs for å utveksle erfaringer.

The Mall er et kursområde der interesserte kan få smakebiter av flere av NooA kurs og tjenester slik at det er lettere å danne seg et bilde av hvordan det er å være nettstudent.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om møteplassene på Campus NooA.

 

Se alle våre nettskoler:

Reiselivsskolen, Forfatterskolen, Lederskolen, Helseskolen, Kunstskolen og Videregående skole.

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere og personlig oppfølging.