Påbygging til generell studiekompetanse.

På NooA kan du starte påbygging til generell studiekompetanse når du vil. Du kan få studielån, studere mens du jobber og gå opp til eksamen som privatist. Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Videregående skole - Påbygging til generell studiekompetanse

Ja takk! Send meg mer informasjon om Påbygging til generell studiekompetanse.

 

Har du fagbrev?

Fagbrev + Norsk, Historie, Matte og Naturfag gir studiekompetanse

Hvis du har fagbrev, trenger du kun disse fagene: Norsk, Naturfag, Matematikk og Historie (ikke Sosialkunnskap og Kroppsøving), Ordinær pris for de 4 fagene er kr. 27 360,-

Få kursene for kr 24 490

 

Du velger selv om du vil melde deg på ett eller flere kurs av gangen. Les kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene. Finn dine kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Påbygging til generell studiekompetanse.

 

Se alle våre studier på videregående skole:

Studiene

Studiespesialisering: Generell studiekompetanse, Påbygging til generell studiekompetanse, Studiekompetanse for fagarbeidere og Spesiell studiekompetanse.

Yrkesfag: ByggdrifterfagetHelsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Kokkfaget, Servitørfaget, Salgsfaget, Kontor- og administrasjonsfaget, Portørfaget, Logistikkfaget, Reiseliv Vg2, og Salg, service og sikkerhet Vg2.

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere.

Lånekassen logo

 

Kursene er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Har du yrkesfag Vg1 og Vg2?

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram er for deg som har tatt yrkesfag og trenger generell studiekompetanse for å komme inn på høyere utdanning. For å ta påbygging til generell studiekompetanse må du enten ha fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Påbygging til generell studiekompetanse inneholder til sammen ha 701 timer opplæring i fellesfagene (Norsk, Naturfag, Matematikk, Historie og Kroppsøving) og 140 timer programfag (Sosialkunnskap) fra utdanningsprogram for studiespesialisering.

Yrkesfag + Norsk, Historie, Matte, Naturfag, Sosialkunnskap og Kroppsøving = Studiekompetanse

Ordinær pris for alle de 6 fagene/kursene som inngår i studiet er kr. 38 340:

Få alle kursene for kr. 34 990

 

Eksamen i påbygging til generell studiekompetanse

Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

Privatisten og Studentlappen

Alle som melder seg på kurs ved NooA Videregående skole får gratis tilgang til privatisten og Studentlappen.

 

Privatisten er en møteplass som gjør det mulig for elevene på NooA videregående skole å få kontakt med hverandre på tvers av fag og studieretninger. Her kan naturfagelevene få kontakt med dem som tar både matematikk, historie og sosialkunnskap. I tillegg får de tilgang til råd og tips rundt forberedelser og påmeldinger til eksamen.

Studentlappen er et tilbud til deg som vil lære studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre student. Det fokuserer på digitale verktøy som hjelper deg å planlegge studiene, konsentrere deg og huske det du har lært. Det inneholder også nyttig informasjon om hvordan du kan skrive, lagre og organisere materiale du bruker i studiene dine. Kurset gir også en innføring i læringsfilosofien, tjenestene og oppgavetypene som du vil møte på Campus NooA.

Kort om kursene

Kursene i Påbygging til generell studiekompetanse

Norsk Vg3 er basert på læreplanen i norsk NOR1-05, og fokuserer på  følgende emner: Sammensatte tekster, reklame og retorikk; Litteratur fra middelalder til og med romantikken; Språkhistorien; Litteratur fra 1870 til i dag; Fordypningsoppgave; Litteratur fra romantikken til i dag og Oppsummering og om eksamen.

Naturfag Vg3 er basert på læreplanen i naturfag NAT1003, og tar for seg alle hovedområdene i læreplanen: Forskerspiren, Bærekraftig utvikling, Stråling og radioaktivitet, Energi for fremtiden og Bioteknologi.

Matematikk 2P-Y er basert på læreplanen MAT6-03. Kurset tar for seg tall og algebra i praksis, statistikk og sannsyn, funksjoner i praksis, modellering og eksamenstrening.

Historie Vg3 er basert på læreplanen i historie HIS1003, og tar for seg emnene: Historieforståelse og metoder og Samfunn og mennesker i tid.

Kroppsøving Vg3 er basert på læreplanen KRO1006 og fokuserer på idrettsaktivitet, friluftsliv, trening og livsstil.

Sosialkunnskap ett av fire fag innenfor programområdet Politikk individ og samfunn. Det bygger på læreplanen i sosialkunnskap POS1-02 og tar for seg de fem hovedområdene i læreplanen: Livsfasene, Sosiale problemer, Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder, Velferd og ulikheter i velferd og Velferdsstat og menneskerettigheter.

Du får tilgang til kursene i 365 dager fra du melder deg på. Om du trenger mer tid til å fullføre kursene, kan du forlenge tilgangstiden.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA


NooA har også kursene i generell studiekompetanse