Bli kursleverandør på Campus NooA.

Vi har alt du trenger for å bli kursleverandør og utvikle, selge, markedsføre og gjennomføre dine kurs på nettet. Vi hjelper små og store kursleverandører å lage fleksible og gode nettkurs slik at både medlemmer, ansatte og kunder kan lære hvor og når det passer dem.

Vi hjelper deg med å nå et større marked som ikke begrenses av tid og sted. Vi hjelper også med markedsføring og salg av nettkurs på det åpne markedet.

Ta kontakt

Vi ønsker samarbeide med flere kursleverandører. Ta kontakt med oss på post@nooa.no eller telefon 911 36 179

Ti gode grunner til å bli kursleverandør

 1. Lag og gjennomfør kurs uten at det koster noe
 2. Overlat markedsføring, kvalitetssikring, administrasjon, drift og support til NooA
 3. Unngå avlyste kurs med for få deltakere
 4. Få flere deltakere ved ikke å begrense deltakelse til faste tider og steder
 5. Reduser kostnadene til reise, overnatting og kurslokaler
 6. Distribuer kursmateriell raskere og billigere
 7. Nå raskere ut på markedet med nye produkter og tjenester
 8. Øk salget, bruk e-læring som konkurransefortrinn og verdiøkende tjeneste
 9. Skap bedre relasjoner til medlemmer, kunder og leverandører
 10. Oppnå høyere kompetanse og bedre samarbeid

Gi kursdeltakere mulighet til å:

 1. starte i dag
 2. studere der de er
 3. lære av de beste digitale lærerne
 4. lære i sosiale nettverk med andre deltakere
 5. bruke den tiden de trenger på et kurs
 6. studere i sitt eget tempo
 7. få mye læring for pengene
 8. jobbe og tjene penger mens de studerer
 9. få fullt studielån
 10. nå lenger

 

Du kan lese mer i dette blogginnlegget om våre samarbeidspartnere og i intervjuene med Morten Flate Paulsens: Refleksjoner om nettkurs for bedrifter og organisasjoner og Øystein Gudim: Tror på nettkurs i organisasjoner.

 

Sammen blir vi større og bedre

NooA-partnere

Noen av kursleverandørene NooA har samarbeidet medd er Adopsjonsforum, Asker Næringsråd, Balanse i hverdagen, Bestselgerskolen, Cogito, Fagakademiet, Forfatterskole.dk, GCMS – Global Capital Market Solutions, Human Factors, Norsk Turistutvikling, Reiseliv.no, Styre og ledelse og Videomarkedsskolen.

Vi anstrenger oss for å legge forholdene til rette for at alle våre kursleverandører skal ha nytte og glede av hverandre innenfor NooA-samarbeidet.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA


Vanlige spørsmål om utvikling av nettkurs

Hvem kan bli kursleverandør?

Vi samarbeider med kursleverandører, bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker som har opplæringsbehov eller kurstilbud som er egnet for nettbasert læring.

Kan vi lage og redigere kursene selv?

Ja, om ønskelig kan dere få redaktørtilgang og redigere kursinnholdet selv. Campus NooA kan bidra med hjelp og veiledning i dette arbeidet.

Kan vi levere kurs på flere språk?

Ja, NooA har en flerspråklig læringsplattform og partnere i flere land slik at vi kan levere kurs på flere språk. Vi har allerede kurs på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Hvem kan bli kursdeltaker?

Dere velger selv om dere vil begrense kursdeltakelsen til bestemte grupper som for eksempel virksomhetens ansatte, kunder eller medlemmer. I tillegg kan dere selge kurs på det åpne markedet.

Kan NooA bistå med faglig innhold?

NooA har som regel begrenset kompetanse på det faglige innholdet i kursene. Derfor må kursarrangøren ha den nødvendige kompetansen på fagområdet.

Kan vi utstede kursbevis og utmerkelser til deltakerne?

Ja, NooA kan utstede elektroniske kursbevis. I tillegg kan vi utstede utmerkelser (Open badges på engelsk) som er en videreutvikling av kursbevis.

Kan vi lage nettkurs med fast oppstart og progresjon?

Ja, det er fult mulig å gjøre det. Men NooA ønsker å være best på fleksibel oppstart og progresjon fordi erfaring viser at mange voksne mennesker trenger denne fleksibiliteten og at den gjør at man får flere kursdeltakere over tid.

Hva trenger vi for å komme i gang?

De fleste kursleverandører har både erfaring og kursmateriell som kan brukes som grunnlag for et nettkurs. Jo mer digitalt materiale man har, jo lettere er det å lage et nettkurs av det.

Kan vi bruke læringsressurser som ligger på nettet i kurset?

Ja, på nettet finnes mange gode videoer, artikler og diverse andre åpne læringsressurser som kan inkluderes i kursene.

Kan NooA utvikle kurs på oppdrag?

Ta kontakt, på post@nooa.no – så finner vi ut av det.

Vanlige spørsmål om økonomien i nettkurs

Hva kan vi spare på nettkurs?

Bedrifter og organisasjoner kan reduser kostnadene til reise, overnatting og kurslokaler. Det er også penger å spare fordi ansatte får mindre fravær i forbindelse med opplæringen.

Hva koster det å utvikle nettkurs?

Det trenger ikke å koste noe, bortsett fra egne arbeidstimer. Dersom vi mener det er et marked for kurset, kan vi utvikle det sammen og så dele inntektene fra salg av kurset.

Hva kan vi tjene på dette?

kursleverandøren og NooA blir enig om en kurspris som deltakerne må betale. Inntektene fra dette deles mellom Kursarrangør, lærer og NooA.

Hvor mange påmeldinger må vi ha for å starte et kurs?

Det er mulig å starte kurset med bare en deltaker og så slippe inn flere etter hvert som de melder seg på. På denne måten trenger man aldri å avlyse et kurs på grunn av for få deltakere.

Hvor mange deltakere må vi ha for at kurset skal bli lønnsomt?

Kostnadseffektiviteten i nettkurs øker med antall deltakere. Det er neppe interessant å utvikle nettkurs om man ikke har tro på at noen (en bedrift, organisasjon eller enkeltmennesker) til sammen vil kjøpe kurs for minst 100.000 kr i løpet av kursets levetid (f.eks. tre år).

Hva er maksimalt antall deltakere?

Det er ingen tekniske begrensninger på hvor mange deltakere man kan ha på et kurs. Den største praktiske begrensningen oppstår når kursene krever tett oppfølging av en lærer. Det er imidlertid fullt mulig å engasjere flere lærere og det finnes eksempler på at en lærer kan håndtere flere hundre kursdeltakere.

Hvordan markedsføres kursene?

Alle kursleverandørene kjenner sitt fagområd og markedsfører kursene gjennom sine nettverk og kanaler. På denne måten bidrar alle til å markedsføre seg selv og hverandre. I tillegg markedsfører NooA alle kursene i aktuelle tradisjonelle og sosiale medier.

Vanlige spørsmål om drift av nettkurs

Hvordan krever vi inn kursavgiften?

NooA har en nettbasert betalingsløsning som gjør at kursdeltakeren automatisk får tilgang til kursene straks de har betalt. NooA overfører kursarrangørenes andel etter hvert kvartal.

Hvordan ivaretas angrefristen?

Kjøp av nettkurs følger angrerettloven. NooA refunderer derfor kursavgiften til personkunder som gir beskjed til post@nooa.no innen 14 dager etter påmeldingen.

Hvem følger opp henvendelse fra potensielle kursdeltakere?

NooA besvarer telefoner og e-posthenvendelser fra alle som er interesserte i kursene.

Hvem har ansvaret for teknisk support?

NooA besvarer telefoner og e-posthenvendelser fra dem som trenger hjelp og veiledning med tjenestene.

Hvem følger opp og veileder lærerne?

NooA gir lærerne den den nødvendige tekniske og pedagogiske opplæringen de trenger. Vi betaler lønn, veileder dem og følger opp kvaliteten på undervisningen.

Må kursene ha en lærer?

Nei, vi har flere kurs uten lærer, men majoriteten av NooAs kurs har

Kan NooA distribuere lærebøker ?

Nei, NooA satser primært på digitale læremidler og ønsker ikke å sende ut fysiske læremidler. Vi kan imidlertid legge inn lenker og informasjon om hvor man kan bestille bøker og eventuelle andre læremidler.

Kan vi kombinere kursene med samlinger i klasserom?

NooA spesialiserer seg på å lage gode nettkurs og tilbyr ikke slike samlinger. Andre er velkomne til å levere dette som tilleggstjenester til nettkursene.

Kan vi kombinere kursene med nettmøter i sann tid?

NooA arrangerer sjelden nettmøter i sann tid, men andre er velkomne til å levere dette som tilleggstjenester til nettkursene.


 

Eksempler på samarbeid

Foreløpig har vi kursleverandører som tilbyr kurs på: Reiselivsskolen, Forfatterskolen, Lederskolen, Helseskolen, Kunstskolen og Videregående skole.

Her er noen av kursene vi samarbeider om:

 

 

 

Reiseliv.no

Reiseliv er Norges eldste reiselivsmagasin på nett, og ble publisert 1. gang i 2000.

 

Styre og Ledelse

Styre og Ledelse AS  arbeider med å øke styre- og ledelseskompetansen i Norge

 

Bestselgerskolen

 

Adopsjonsforum

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedfelt.

 

GCMS – Global Capital Market Solutions

GCMS – Global Capital Market Solutions holder til i København omtaler seg som «The global specialist in practical capital markets education».