Mattekurs på nett.

På NooA videregående skole kan du velge mellom mattekurs for generell studiekompetanse, påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag og fordypning i realfag. Du kan begynne når det passer deg og studere når og hvor du vil.

NooA Videregående skole er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og finansiering her.

Du kan gå opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.


Klikk på et bilde for mer info om ditt mattekurs

 

Matte P Vg1 (MAT1011)

Matematikk P Vg1 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører mattekurs på nettskolen NooA

Matematikk P Vg1 har fagkode MAT1011 og inngår i Generell studiekompetanse på NooA videregående skole.

Dette mattekurset gir deg kunnskap innen matematikk P Vg1 på videregående skole og fokuserer på tall og algebra, geometri, sannsyn, funksjoner og økonomi. Sammen med matematikk P Vg2 dekker kurset kravene til generell studiekompetanse.


Matte P Vg2 (MAT1015)

Matematikk P Vg2 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører mattekurs på nettskolen NooA

Matematikk P Vg2 har fagkode MAT1015 og inngår i Generell studiekompetanse på NooA videregående skole.

Dette mattekurset gir deg kunnskap innen matematikk P Vg2 på videregående skole og fokuserer på tall og algebra i praksis, statistikk, modellering og funksjoner i praksis. Sammen med matematikk P Vg1 dekker kurset kravene til generell studiekompetanse i matematikk.

Mattekurs 1P-Y (MAT1001)

Kurset har fagkode MAT1001 og tar for seg tall og algebra, geometri og økonomi samt eksamenstrening.

Matte 2P-Y (MAT1005)

Matematikk 2P-Y - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører mattekurs på nettskolen NooA

Dette kurset har fagkode MAT1005 og gir deg kunnskap innen Matematikk 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Mattekurset tar for seg tall og algebra i praksis, statistikk og sannsyn, funksjoner i praksis, modellering og eksamenstrening.

Matte 1T (MAT1013)

Matematikk 1T - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører kurs på nettskolen NooA

Matematikk 1T har fagkode MAT1013 og tilhører læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04). Det fokuserer på følgende hovedomtåder: Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner.

Vil du ha fordypning i realfag? Skal du studere medisin, teknologi eller naturvitenskap? Har du tenkt å ta Matematikk R1 og kanskje R2? Da gir Matematikk 1T  de nødvendige forkunnskapene.

Matte R1 (REA3022)

Matematikk R1 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører kurs på nettskolen NooA

Matematikk R1 er et mattekurs for deg som vil ha fordypning i realfag på NooA videregående skole.

Matematikk R1 har fagkode REA3022 og gir deg kunnskap innen matematikk for realfag – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole. Det fokuserer på følgende hovedomtåder: geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighet.

Matematikk R1 gir deg 0,5 realfagspoeng.

Sammen med matematikk R2 dekker kurset kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk.

Matte R2 (REA3024)

Matematikk R2 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører mattekurs på nettskolen NooA

Matematikk R2 er et mattekurs for deg som vil ha fordypning i realfag på NooA videregående skole.

Dette nettkurset har fagkode REA3024 og gir deg kunnskap innen matematikk for realfag – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole. Det fokuserer på følgende hovedområder: differensiallikninger, geometri, algebra og funksjoner.

Matematikk R2 gir deg 1 realfagspoeng.

Sammen med matematikk R1 dekker matematikk R2 kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk.

Matte S1 (REA3026)

Matematikk S2 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører kurs på nett ved NooA videregående skole

Matematikk S1 er et mattekurs for deg som vil ha fordypning i realfag på NooA videregående skole. Kurset har fagkode REA3026 og tilhører Læreplan i matematikk for samfunnsfag – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT4-01) og fokuserer på følgende hovedomtåder: algebra, funksjoner, sannsynlighet og lineær optimering.

Matematikk (S1 + S2) eller Matematikk R1 er et krav for å komme inn på mange universitets- og høgskolestudier. Dette gjelder spesielt studier i realfag og helsefag. Matematikk S1 gir deg 0,5 realfagspoeng.

Mattekurs S2 (REA3028)

Matematikk S2 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører mattekurs på nett ved NooA videregående skole

Matematikk S2 er et mattekurs for deg som vil ha fordypning i realfag på NooA videregående skole. Kurset har fagkode REA3028 og tilhører Læreplan i matematikk for samfunnsfag – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT4-01). Faget fokuserer på følgende hovedomtåder: algebra, funksjoner, sannsynlighet og statistikk.

Matematikk S1+S2 eller Matematikk R1 er et krav for å komme inn på mange høgskole- og universitetsstudier. Dette gjelder spesielt studier i realfag og helsefag. Matematikk S1+S2 gir deg 1 realfagspoeng.


Ønsker du mer innformasjon om NooAs mattekurs?

Spør oss om NooAs nettkurs

Fyll ut skjemaet

Du får også gratis tilgang til Privatisten og Studentlappen