Mattekurs på nett.

På NooA videregående skole kan du velge mellom mattekurs for generell studiekompetanse, påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag og fordypning i realfag. Du kan begynne når det passer deg og studere når og hvor du vil.

NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs. at du må ha minst 420 årstimer for å få studielån i et helt skoleår. Du kan også få støtte for mindre enn et skoleår om du tar færre enn 420 årstimer.

Du kan gå opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.


Klikk på et bilde for mer info om ditt mattekurs

 

Matte P Vg1 (MAT1011)

Matematikk P Vg1 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører mattekurs på nettskolen NooA

Matematikk P Vg1 har fagkode MAT1011 og inngår i Generell studiekompetanse på NooA videregående skole.

Dette mattekurset gir deg kunnskap innen matematikk P Vg1 på videregående skole og fokuserer på tall og algebra, geometri, sannsyn, funksjoner og økonomi. Sammen med matematikk P Vg2 dekker kurset kravene til generell studiekompetanse.


Matte P Vg2 (MAT1015)

Matematikk P Vg2 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører mattekurs på nettskolen NooA

Matematikk P Vg2 har fagkode MAT1015 og inngår i Generell studiekompetanse på NooA videregående skole.

Dette mattekurset gir deg kunnskap innen matematikk P Vg2 på videregående skole og fokuserer på tall og algebra i praksis, statistikk, modellering og funksjoner i praksis. Sammen med matematikk P Vg1 dekker kurset kravene til generell studiekompetanse i matematikk.

Mattekurs 1P-Y (MAT1001)

Kurset har fagkode MAT1001 og tar for seg tall og algebra, geometri og økonomi samt eksamenstrening.

Matte 2P-Y (MAT1005)

Matematikk 2P-Y - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører mattekurs på nettskolen NooA

Dette kurset har fagkode MAT1005 og gir deg kunnskap innen Matematikk 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Mattekurset tar for seg tall og algebra i praksis, statistikk og sannsyn, funksjoner i praksis, modellering og eksamenstrening.

Matte 1T (MAT1013)

Matematikk 1T - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører kurs på nettskolen NooA

Matematikk 1T har fagkode MAT1013 og tilhører læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04). Det fokuserer på følgende hovedomtåder: Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner.

Vil du ha fordypning i realfag? Skal du studere medisin, teknologi eller naturvitenskap? Har du tenkt å ta Matematikk R1 og kanskje R2? Da gir Matematikk 1T  de nødvendige forkunnskapene.

Matte R1 (REA3022)

Matematikk R1 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører kurs på nettskolen NooA

Matematikk R1 er et mattekurs for deg som vil ha fordypning i realfag på NooA videregående skole.

Matematikk R1 har fagkode REA3022 og gir deg kunnskap innen matematikk for realfag – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole. Det fokuserer på følgende hovedomtåder: geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighet.

Matematikk R1 gir deg 0,5 realfagspoeng.

Sammen med matematikk R2 dekker kurset kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk.

Matte R2 (REA3024)

Matematikk R2 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører mattekurs på nettskolen NooA

Matematikk R2 er et mattekurs for deg som vil ha fordypning i realfag på NooA videregående skole.

Dette nettkurset har fagkode REA3024 og gir deg kunnskap innen matematikk for realfag – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole. Det fokuserer på følgende hovedområder: differensiallikninger, geometri, algebra og funksjoner.

Matematikk R2 gir deg 1 realfagspoeng.

Sammen med matematikk R1 dekker matematikk R2 kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk.

Matte S1 (REA3026)

Matematikk S2 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører kurs på nett ved NooA videregående skole

Matematikk S1 er et mattekurs for deg som vil ha fordypning i realfag på NooA videregående skole. Kurset har fagkode REA3026 og tilhører Læreplan i matematikk for samfunnsfag – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT4-01) og fokuserer på følgende hovedomtåder: algebra, funksjoner, sannsynlighet og lineær optimering.

Matematikk (S1 + S2) eller Matematikk R1 er et krav for å komme inn på mange universitets- og høgskolestudier. Dette gjelder spesielt studier i realfag og helsefag. Matematikk S1 gir deg 0,5 realfagspoeng.

Mattekurs S2 (REA3028)

Matematikk S2 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører mattekurs på nett ved NooA videregående skole

Matematikk S2 er et mattekurs for deg som vil ha fordypning i realfag på NooA videregående skole. Kurset har fagkode REA3028 og tilhører Læreplan i matematikk for samfunnsfag – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT4-01). Faget fokuserer på følgende hovedomtåder: algebra, funksjoner, sannsynlighet og statistikk.

Matematikk S1+S2 eller Matematikk R1 er et krav for å komme inn på mange høgskole- og universitetsstudier. Dette gjelder spesielt studier i realfag og helsefag. Matematikk S1+S2 gir deg 1 realfagspoeng.


Ønsker du mer innformasjon om NooAs mattekurs?

Spør oss om NooAs nettkurs

Fyll ut skjemaet

Du får også gratis tilgang til Privatisten og Studentlappen