Lånekassen gir studielån til nettstudenter.

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Den gir stipend og lån til utdanning i Norge og utlandet. I tillegg administrerer den tilbakebetaling av studielån.

Nettstudier på NooA Videregående skole er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Du kan få støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium.

Veiledende informasjon

NooA er ikke en part i avtalen mellom deg og Lånekassen. Denne informasjonen er derfor bare veiledende. Ta kontakt med Lånekassen for mer informasjon.

Lånekassen støtter også deltidsstudier

Når du tar fag på NooA Videregående skole har du rett til å søke om lån og stipend i Lånekassen. Lånekassen gir støtte til deltidsutdanning som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium. Da reduseres både stipend og lån, i forhold til deltidsprosenten.

Lånekassen

Når du tar deltidsutdanning, kan du få 50 %, 67 % eller 75 % prosent av hele støttebeløpet. Hvor mye du kan få, avhenger av hvor mange fag du tar og hvor lang tid det er til eksamensperioden din.

Du må ha minst 420 årstimer på studiespesialisering og 490 årstimer på yrkesfag for å få 50 % støtte i et helt skoleår. Med færre årstimer, er det mulig å få støtte i en kortere periode.

Kurssidene på NooA videregående skole viser hvor mange kurstimer hvert av fagene har.

Lån og stipend

Du kan søke både lån og stipend. Hvor mye du kan få, avhenger av studiebelastningen din. Du kan søke om vanlig studielån (basisstøtte) og et ekstra lån til å betale skolepenger. NooA oppgir til Lånekassen hvor mye du betaler i skolepenger.

Lånekassens støttekalkulator regner ut hvor mye støtte du kan få.

Slik søker du studielån

  1. Du kan søke om studielån for NooA videregående skole på Lånekassens nettsider. Velg søknaden for høyere og annen utdanning, selv om du tar fag fra videregående skole. Der finner du Campus NooA i oversikten over læresteder. I søknaden skal du oppgi avslutningsmåned og år som samsvarer med når du skal ta eksamen. Her finner du eksamensdatoer for videregående skole.
  2. NooA får beskjed fra Lånekassen om at du har søkt. Vi bekrefter at du har skoleplass når du har betalt.
  3. Når du får svar fra Lånekassen signerer du avtalen elektronisk.Du får første utbetaling når vi har gitt Lånekassen beskjed om at du har møtt til undervisning.

Utbetaling av lån

Lånekassen starter ikke utbetalingen før NooA har bekreftet at du har møtt på skolen (det vil si logget inn og startet studiene). Utbetalingen skjer tidligst i begynnelsen av august for høstsemesteret og tidligst i begynnelsen av januar for vårsemesteret.

NooA registrerer deg som møtt på skolen etter at du har betalt startavdraget (30 % av studieavgiften) og logget deg inn på kursene dine. Lånekassen krever at vi oppgir korrekt start- og sluttdato for støtteperioden. Sluttdatoen er eksamensdatoen din. Vi registrerer startdatoen hos lånekassen og informerer deg om dette. Resten av studieavgiften forfaller 14 dager etter startdatoen.

Studiestart

Hos NooA kan du begynne når du selv vil og få tilgang til kursene lenger enn støtteperioden. Om du er avhengig av studielån, kan du starte før støtteperioden begynner, mot at du betaler startavdraget på 30 % av studieavgiften.

Avslag i Lånekasssen

Du må selv sjekke om du har rett til støtte i Lånekassen. De innvilger ikke lån om du allerede har brukt opp alle dine åtte år med støtte. Om du har høy inntekt eller formue, kan du få lån, men ikke stipend.

Avslag fra Lånekassen fritar deg ikke fra å betale studieavgiften ved NooA.

Avbrudd eller endring i studiebelastningen

Lånekassen krever at vi melder fra så snart vi oppdager at du har avbrutt studiet eller endret studiebelastning.

Nedbetaling av studielån

Når du er ferdig med studiene, begynner det å komme renter på lånet ditt. Så må du begynne å betale ned på lånet ca. et halvt år etter at du er ferdig å studere. Om du har mulighet til å starte nedbetalingen rett etter studiene, slipper du rentene.

Her kan du lese mer om nedbetaling av studielån.

Stipend og inntektsgrenser

40 % av basislånet du får gjennom lånekassen kan bli omgjort til stipend når du har bestått eksamen. For at det skal bli godkjent må du ha en annen bostedsadresse enn foreldrene dine.

Andelen av basislånet ditt som blir omgjort til stipend reduseres om du går over inntektsgrensene til Lånekassen.

Privatister

Når du melder deg som privatist på NooA videregående skole får du opptak som elev ved et lærested. De som tar fag som privatist, uten å være elev ved et lærested, har ikke rett til støtte fra Lånekassen. Lånekassen gir ikke støtte til eksamensavgift for privatister.

Les mer om finansiering av nettstudier på NooA videregående skole.

Les våre blogginnlegg om videregående skole.

Ja takk! Send meg mer informasjon om NooA Videregående skole.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA


Yrkesfag på NooA videregående skole

 

Studiekompetansefag