Lånekassen gir studielån til nettstudenter.

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Den gir stipend og lån til utdanning i Norge og utlandet. I tillegg administrerer den tilbakebetaling av studielån.

Nettstudier på NooA Videregående skole er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Veiledende informasjon

NooA er ikke en part i avtalen mellom deg og Lånekassen. Denne informasjonen er derfor bare veiledende. Ta kontakt med Lånekassen for mer informasjon.

Lånekassen støtter også deltidsstudier

Når du tar fag på NooA Videregående skole har du rett til å søke om lån og stipend i Lånekassen. Lånekassen gir støtte til deltidsutdanning og da reduseres både stipend og lån, i forhold til deltidsprosenten.

Lånekassen logo

Når du tar deltidsutdanning, vil støttebeløpet avhenge av hvor mange fag du tar og hvor lang tid det er til eksamensperioden din.

Kurssidene på NooA videregående skole viser hvor mange kurstimer hvert av fagene har.

Lån og stipend

Du kan søke både lån og stipend. Hvor mye du kan få, avhenger av studiebelastningen din. Du kan søke om vanlig studielån (basisstøtte) og et ekstra lån til å betale skolepenger. NooA oppgir til Lånekassen hvor mye du betaler i skolepenger.

Slik søker du studielån

  1. Du kan søke om studielån for NooA videregående skole på Lånekassens nettsider. Velg søknaden for høyere og annen utdanning, selv om du tar fag fra videregående skole. Der finner du Campus NooA i oversikten over læresteder. I søknaden skal du oppgi avslutningsmåned og år som samsvarer med når du skal ta eksamen. Her finner du eksamensdatoer for videregående skole.
  2. NooA får beskjed fra Lånekassen om at du har søkt, og behandler søknaden din (registrerer hvilke fag du har meldt deg på, når du planlegger å avlegge siste eksamen og hvor mye du skal betale i skolepenger).
  3. Når du får svar fra Lånekassen signerer du avtalen elektronisk.

Utbetaling av lån

NooA registrerer deg som møtt på skolen etter at du har betalt avtalt startavdrag av studieavgiften og logget deg inn på læringsplattformen. Etter at skolen har registrert deg som møtt starter Lånekassen utbetalingen. Første utbetaling skjer tidligst i begynnelsen av august for høstsemesteret og tidligst i begynnelsen av januar for vårsemesteret.

Avslag i Lånekasssen

Du må selv sjekke om du har rett til støtte i Lånekassen. De innvilger ikke lån om du allerede har brukt opp alle dine åtte år med støtte. Om du har høy inntekt eller formue, kan du få lån, men ikke stipend.

Avbrudd eller endring i studiebelastningen

Lånekassen krever at vi melder fra så snart vi oppdager at du har avbrutt studiet. De stopper da videre utbetaling, og tilbakebetaling starter.

Nedbetaling av studielån

Når du er ferdig med studiene, begynner det å komme renter på lånet ditt. Så må du begynne å betale ned på lånet ca. et halvt år etter at du er ferdig å studere. Om du har mulighet til å starte nedbetalingen rett etter studiene, slipper du rentene.

Her kan du lese mer om nedbetaling av studielån.

Stipend og inntektsgrenser

40 % av basislånet du får gjennom lånekassen kan bli omgjort til stipend når du har bestått eksamen. For at det skal bli godkjent må du ha en annen bostedsadresse enn foreldrene dine. Omgjøring til stipend skjer året etter at du har avlagt eksamen.

Andelen av basislånet ditt som blir omgjort til stipend reduseres om du går over inntektsgrensene til Lånekassen. Mer informasjon om omgjøring av basislån til stipend.

Privatister

Når du melder deg som privatist på NooA videregående skole får du opptak som elev ved et lærested. De som tar fag som privatist, uten å være elev ved et lærested, har ikke rett til støtte fra Lånekassen. Lånekassen gir ikke støtte til eksamensavgift for privatister.

Les mer om finansiering av nettstudier på NooA videregående skole.

Les våre blogginnlegg om videregående skole.

Ja takk! Send meg mer informasjon om NooA Videregående skole.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA


Yrkesfag på NooA videregående skole

 

Studiekompetansefag