PONC – et norsk-baltisk samarbeidsprosjekt om nettkurs i norsk

Nordplus logo

Vi har fått prosjektmidler fra Nordplus nordiske språk til prosjektet: PONC – Partnership for Online Norwegian Courses for å arbeide med norskkurs på nett.

Programmet skal styrke språkforståelsen i Norden, og stimulere interesse for, kunnskap om og forståelse for nordiske kulturer, språk og livsvilkår.

ProsjektkoordinatorPONC

NooA – Nordic open online Academy

Prosjektpartnere

Norsk Nettkurs (språkskole i Norge)
SIA Vārdu vārti (Un citi) (Språkskole i Latvia)
UAB Business Strategy Advice Services (Språkskole i Litauen)
Multilingua Language Centre (Språkskole i Estland)

 

Formål

Formål

Prosjektets formål er å utveksle erfaringer og ideer som kan bidra til å etablere, teste og evaluere modeller og tjenester for mer læring og bedre internasjonal deltakelse på nettkurs i norsk på nivå A2, B1 og B2.

Det er stor interesse for å lære norsk i de baltiske landene og mange lokale tilbud om norskopplæring. Vi vil derfor utveksle erfaringer og drøfte muligheter for å teste og evaluere en samarbeidsmodell mellom den norsk nettskolen NooA, den norske kursleverandøren Norsk Nettkurs og tre baltiske språkskoler med norskopplæring.

Prosjektet bygger videre på et samarbeid mellom NooA og Norsk Nettkurs. Det går i hovedsak ut på at NooA leverer læringsplattformen og det pedagogiske rammeverket, mens Norsk Nettkurs står for det faglige innholdet i kursene. I 2016 utviklet vi i samarbeid tre nettkurs i norsk (A2, B1 og B2) som er beskrevet på www.nooa.no/andre-kurs/. De baltiske partnerne trekkes inn for å bidra med lokale erfaringer og kompetanse om faglige og pedagogiske utfordringer, rekruttering, støtte og oppfølging.

Både universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim arbeider med nettbaserte kurs (MOOC) i grunnleggende norskopplæring på nivå A1-A2. Prosjektet vil derfor fokusere på nettkurs for dem som ønsker mer individuell oppfølging og ytterligere norskkunnskaper på et høyere nivå.

Workshoper

Prosjektet skal gjennomføre til sammen tre workshoper i Norge, Estland og Latvia der vi vil fokusere på erfaringer og muligheter rundt:

1. tjenester som gjør nettkurs bedre for barn og unge
2. lokal undervisning, markedsføring og støtte til nettkurs over landegrensene
3. multimedieeditorer for asynkron, muntlig kommunikasjon
4. videokonferanser for synkron, muntlig kommunikasjon
5. mulighetene for å gjennomføre eksamener eller prøver utenfor Norge

Aktiviteter og temaer

Aktiviteter

Prosjektet består av følgende aktiviteter:
1. Workshop: Planlagt i Tallinn i september 2017
2. Workshop: Planlagt i Riga i desember 2017
3. Workshop: Planlagt i Oslo i mai 2018
4. Prosjektadministrasjon: Ferdig september 2018

Temaer

Sentrale temaer som vil bli diskutert i workshopene er ideer om, og eventuelle erfaringer med:

  • å tilby tjenester som gjør nettkurs bedre for ungdom og voksne.
  • å installere, teste og evaluere en multimedieeditor for tekst, grafikk, lyd etc. for asynkron, muntlig
    kommunikasjon.
  • å installere, teste og evaluere videokonferanser for synkron, muntlig kommunikasjon.
  • å undersøke mulighetene for å gjennomføre eksamener eller prøver utenfor Norge.
  • å teste og evaluere læringsrom for lokal støtte av internasjonale nettkurs.
  • å spre resultatene fra prosjektet til allmenheten.

Resultatene fra workshopene vil bli summert opp i delrapporter som vil inngå i prosjektets sluttrapport.

 

Prosjektmøte i Tallinn 21. og 22. september 2017

Prosjektdeltakerne på møte i Tallinn

Prosjektdeltakerne på 1. prosjektmøte hos Multilingua i Tallinn

 

Prosjektmøte i Riga 14. og 15. desember 2017

Riga PONC

 

Prosjektdeltakerne på andre prosjektmøte i Riga.

Prosjektmøte i Kragerø 3. og 4. mai 2018

 


Programme: Nordplus Nordic Language
Call: Nordplus Nordic Language 2017
Project ID: NPLA-2017/10057
Year of allocation: 2017
Period: Aug 2017 – Oct 2018
Project Status: Active
Allocation: 12 600 EUR


Prosjektet resulterte i følgende språkkurs

 

Andre språkkurs fra NooA