Norskkurs på nett.

Norskkurs for fremmedspråklige består av nettkursene NooA har utviklet i samarbeid med Norsk Nettkurs. Vi har også et norskkurs for begynnere som er utviklet i samarbeid med språkskoler i Estland, Latvia og Litauen.

Start når du vil og studer i det tempoet som passer deg.

Norskkurs for fremmedspråklige

Ja takk! Send meg mer informasjon om norskkurs for fremmedspråklige

Spør oss om NooAs nettkurs

Fyll ut skjemaet

 

Klikk på bildene for å lese mer om NooAs norskkurs for fremmedspråklige

 

NooA samarbeider med Norsk Nettkurs om norskkurs for innvandrere. Norsk Nettkurs har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap.

Sammen har vi utviklet nettkurs i Norsk A2, Norsk B1 og Norsk B2 som alle følger Læreplan i norsk for voksne innvandrere. Alle kursene bygger på det felles europeiske rammeverket for språk.

Mer om norskkurs for fremmedspråklige

Norsk A2

Norsk A2 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører norskkurs på nett ved nettskolen NooA

Norsk A2

Nettkurs i norsk på nivå A2 har individuell oppfølging av nettlærer. Kurset leder fram til Norskprøve på nivå A2.

Deltakerne jobber i eget tempo og på eget nivå. Målet med kurset Norsk A2 er å lære norsk på et grunnleggende nivå.

Du bør være på nivå A1 fra før og ha mulighet til muntlig trening utenom kurset. Kurset kan godt kombineres med jobb eller praksisplass.

Kurset inneholder følgende studieenheter:

 1. Personlige temaer handler om familie og boformer, personlig økonomi, livsstil og kosthold, tradisjoner og livssyn, samt fritid og sosiale medier.
 2. Offentlige temaer tar for seg høytider og feiringer, Norge, institusjoner og kultur.
 3. Opplæring handler om høyere utdanning, arbeids- og vurderingsformer.
 4. Arbeidsliv dreier seg om jobbsøking samt lover og regler i arbeidslivet.

Hver studieenhet avsluttes med en innsendingsoppgave som læreren gir kommentarer til. Du får også tilbud om et frivillige Skype-møter med læreren i løpet av kurset.

 

Norsk B1

Norsk B1 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører norskkurs på nett ved nettskolen NooA

Norsk B1

Kurset har individuell oppfølging med privatlærer og leder fram til Norskprøve på nivå B1.

Deltakerne jobber i eget tempo og på eget nivå. Målet med kurset er å lære norsk på et selvstendig nivå.

Du bør være på nivå A2 før du starter på dette kurset. Du bør også ha mulighet til muntlig trening utenom kurset. Kurset kan for eksempel kombineres med jobb eller praksisplass.

Kurset inneholder følgende studieenheter:

 1. Personlig: familierelasjoner og boligforhold
 2. Offentlig: Norge før og nå, velferdssamfunnet, kultur og verdier og medier.
 3. Opplæring: fag i grunnopplæringen, utdanningssystemet og livslang læring
 4. Arbeidsliv: arbeidsmarked, jobbsøking og arbeidsmiljø

 

Norsk B2

Norsk B2 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører norskkurs på nett ved nettskolen NooA

Norsk B2

Nettkurs på nivå B2 er for deg som trenger Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten) eller digital norskprøve på nivå B2. Dette kvalifiserer for videre studier i Norge. I mange yrker trenger man også en slik prøve hvis man har høyere utdannelse fra et annet land og ønsker å bruke den i Norge. Det er også mulig å ta nettkurset uten å ta noen prøve, men bare ønsker å bli flinkere i norsk. Deltakere må ha bestått norskprøve på nivå B1 for å ha fullt utbytte av dette kurset.

Kurset inneholder følgende studieenheter:

 1. Personlige temaer: Fritid og kultur
 2. Offentlige temaer: Politiske forhold, Rettssystemet, Norge i verden, Miljøvern, Medier og samfunn
 3. Hvordan skrive bedre tekster
 4. Opplæring: Høyere utdanning, Arbeids- og vurderingsformer
 5. Arbeidsliv: Jobbsøking, Lover og regler i arbeidslivet

Hver studieenhet avsluttes med en innsendingsoppgave som læreren gir kommentarer til. Du får også tilbud om to frivillige Skype-møter med læreren i løpet av kurset.

I tillegg inneholder kurset gode råd til dem som vil ta Test i norsk på høyere nivå (Bergenstesten) eller den digitale Norskprøven.

 

Norsk B2 - eksamenskurs

Norsk B2 - Du får et elektronisk kursbevis når du fullfører norskkurs på nett ved nettskolen NooA

Norsk B2 – eksamenskurs

Norsk B2 Eksamenskurs forbereder deg til å ta en norskprøve på nivå B2. Eksamenskurset passer for deg som har gjennomgått opplæring på nivå B2, for eksempel nettkurset Norsk B2.

Dette er et eksamensforberedende kurs i norsk på nivå B2 med individuell vurdering og oppfølging av privatlærer. Kurset inneholder oppgavetyper som likner på oppgavene som gis på Norskprøve B1-B2 og Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten).

Kurset inneholder følgende studieenheter:

 1. Skriftlig produksjon
 2. Vokabular og leseforståelse
 3. Lytteforståelse og referat
 4. Muntlig produksjon
 5. skriv enda bedre

 

Norsk C1

Norsk C1

Nettkurs på nivå C1 er for deg som trenger norskkunnskaper på høyere akademisk nivå. Aktuelle prøver er Norskprøven C1 eller Test i norsk – høyere nivå.

Det er også mulig å ta nettkurset uten å ta noen prøve, men bare ønsker å bli flinkere i norsk. Deltakere må ha bestått norskprøve på nivå B2 for å ha fullt utbytte av dette kurset.

Kurset inneholder følgende 12 leksjoner:

 1. Norsk språk
 2. Kultur
 3. Litteratur og film
 4. Fremtidens eldreomsorg
 5. Oppvekst
 6. Omstilling i arbeidslivet
 7. Legemidler
 8. Å leve sammen
 9. Sosiale medier og samfunnet
 10. En bedre verden?
 11. Teknologi
 12. Det grønne skiftet

 

 

 

 

 

Kravene til formell norskkunskap er økende i arbeidslivet. For eksempel krever mange kommuner at man må ha Norsk B1 for å jobbe i barnehager og sykehjem.

Her finner du informasjon om norskprøve.

Her er et eksempel på en video som inngår i kurset Norsk B1

Norskkurs for begynnere

Kurset Norsk for begynnere er hovedsakelig laget for kursdeltakere fra Estland, Latvia og Litauen. Både ordbøkene og grammatikken til kurset er på alle de tre språkene estisk, latvisk og litauisk. Selv om du har et annet morsmål kan du likevel ha nytte av kurset. Det passer best for deg som kan noe norsk fra før (tilsvarende nivå A1), men siden alle ordene er forklart, kan også nybegynnere ha god nytte av å delta på kurset.

Ja takk! Send meg mer informasjon om norsk for begynnere

Spør oss om NooAs nettkurs

Fyll ut skjemaet

 

Klikk på bildene for å lese mer om NooAs norskkurs for begynnere

 

Mer om norskkurs for begynnere

Elektronisk kursbevis i nettkurset Norsk for begynnere

Alle 64 leksjoner i Norsk for begynnere har lydfiler, tekst, forklaringer og oppgaver. Nedenfor er en videoanimasjon og to eksempler på lydfiler fra den første og den siste  leksjonen.

 

 

Innhold

Vi følger fem hovedpersoner fra Estland, Latvia og Litauen, og møter dem i hverdagslige situasjoner i Norge, på jobb og i sosiale aktiviteter, gjennom 64 leksjoner fordelt på 5 ulike temaer:

 1. personlig og sosialt liv
 2. dagligligliv, fritid og reiser
 3. arbeidsliv, utdanning og økonomi
 4. kropp og helse
 5. samfunn og offentlige tjenester

Alle tekstene har lydfiler og noen av dem har også humoristiske animasjoner. I tekstene kan du klikke på praktisk talt hvert eneste ord og da får du oversettelse på tre språk: estisk, latvisk og litauisk. Det er flere ulike oppgavetyper – quiz, lukeoppgaver, fyll inn manglende ord, kryssord, osv. Du mottar tilbakemelding så snart du fullfører oppgavene.

Omfang

Alt i alt er det 64 leksjoner med 5 temaer, med mer enn 200 øvelser og omtrent 2000 ord. En gjennomsnittlig deltaker vil bruke omtrent 70 timer på å gå gjennom hele kurset. Du får tilgang i 70 dager. Kurset er selvinstruerende (ingen lærer).

Bakgrunn

Kurset norsk for begynnere er et resultat av et samarbeidsprosjekt som er støttet av Nordplus. Kurset er utviklet av norske språkspesialister fra Universitetet i Bergen, Norge, og av spesialister fra universiteter og språkskoler i Estland, Latvia, Litauen, Island og Danmark, som en del av det tidligere NORDPLUS-prosjektet eNordisk.

NooAs lokale samarbeidspartnere i  de baltiske landene er:

Estland: www.multilingua.ee

Latvia: www.unciti.lv

Litauen: www.lbas.lt

Les mer om det norsk-baltiske samarbeidsprosjektet om nettkurs i norsk.

 

Les mer om det europeiske rammeverket for språk

Rammeverket

I Wikipedia er rammeverket beskrevet slik:

Det felles europeiske rammeverket for språk er en retningslinje og nivåskala for språk utarbeidet av Europarådet. Nivåskalaen brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa og i økende grad også i andre land. Hensikten er å skape en felles europeisk standard for de ulike språknivåene. Skalaen er inndelt i tre hovednivåer, hver med to undernivåer, til sammen seks ulike nivåer:

A – språkbruker på grunnleggende nivå

A1 – begynnernivå

A2 – elementært nivå

B – selvstendig bruker

B1 – mellomnivå

B2 – høyere mellomnivå

C – kompetent språkbruker

C1 – avansert nivå

C2 – språkferdigheter nesten på nivå med morsmålsbruker

Rammeverket beskriver nivået som forventes av språkbrukeren på de ulike nivåene når det gjelder lese-, lytte-, snakke- og skriveferdigheter.

 

Spør oss om NooAs nettkurs

Fyll ut skjemaet