Kombinertundervisning = fjernundervisning + nærundervisning.

Kombinertundervisning (blended learning på engelsk) er en undervisningsform som skal kombinere det beste fra fjernundervisning (undervisning på nett eller andre medier) og nærundervisning (klasseromsundervisning).

NooA ønsker lokale partnere for kombinertundervisning

Kombinertundervisning = Fjernundervisning + NærundervisningAlle NooAs kurs er utviklet slik at deltakerne skal kunne gjennomføre kursene hvor som helt uten noen form for nærundervisning. Likevel er det slik at noen deltakere også ønsker å møtes fysisk der det er mulig. NooA er derfor interessert i kontakt med lokale samarbeidspartnere som kan arrangere veiledning og samlinger i lokale klasserom eller møterom.

Mange lokale kursarrangører sliter med at det er for få potensielle deltakere i nærmiljøet og at for mange annonserte kurs må avlyses på grunn av for få påmeldinger. Et samarbeid med NooA kan gjøre det lettere å tilby en bredere portefølge av kurs og å gjennomføre kurs med få deltakere.

NooAs lokale partnere kan velge mellom flere modeller for kombinertundervisning og de bestemmer selv hvordan de vil prise kombinertundervisningen. De får alle inntektene fra den lokale nærundervisningen. I tillegg får de 12,5 % provisjon på NooA-kursene de bruker.

Ja takk! Vi er interessert i å samarbeide med NooA om kombinertundervisning

Spør oss om NooAs nettkurs

Fyll ut skjemaet

 

Modeller for kombinertundervisning

Modeller for kombinertundervisningVåre partnere kan velge å tilby mye eller lite nærundervisning avhengig av hva målgruppen ønsker og hvor villige de er til å betale. Det kan også være dyrt å drive nærundervisning med få kursdeltakere. Behovet for nærundervisning og valg av modell kan derfor variere med kursets innhold, målgruppe og antall deltakere.

Provisjonsmodellen

Provisjonsmodellen kan være et alternativ når det melder seg så få deltakere at det ikke er lønnsomt å starte den annonserte nærundervisningen. Modellen kan også være aktuell om en ønsker å ha et tilbud der en vet det er et behov, men for få potensielle kursdeltakere.

I denne modellen er det ingen nærundervisning, bare nettstudier med individuell oppstart og progresjon. Deltakerne har tilgang til NooAs nettlærer og alle ressursene i nettkurset. Partneren får 12,5 % i provisjon for hver student de rekrutterer.

Kollokviemodellen

Kollokviemodellen = provisjonsmodellen + tilgang til et lokalt kollokvierom. Om ønskelig kan modellen ha fri oppstart og fri progresjon. Deltakerne har tilgang til alle ressursene i nettkurset fra start og NooAs nettlærer. Det er ingen lokal undervisning, men deltakerne kan hjelpe og støtte hverandre og kanskje få noe hjelp til å løse oppgaver av en lokal veileder. Kollokviemodellen bør ha minst 5 deltakere for å starte opp, men nye deltakere kan komme til etter hvert.

Det kan være mulig å gjennomføre kollokviemodellen selv om ikke alle deltakerne følger samme kurs. Elever som holder på med generell studiekompetanse kan jo ha glede av å møte og motivere hverandre selv om de holder med på forskjellige fag. Det kan jo også være at en lokal lærer kan gi gode råd om studieteknikk, eksamensforberedelser og oppgaveløsning som er like nyttig om du studerer matematikk, engelsk eller norsk.

Samlingsmodellen

Samlingsmodellen baserer seg på at kursdeltakerne er nettstudenter. I tillegg får de noen få samlinger i løpet av studiet. Det kan for eksempel være en oppstartsamling og en eksamensforberedende samling. Samlingene kan gjennomføres lokalt, eller regionalt.  Les om hvordan denne modellen er brukt i Sør-Odal kommune.

Klasseromsmodellen

Klasseromsmodellen må ha fast oppstart og fast progresjon og gjennomføres i et lokalt undervisningsrom. Deltakerne har tilgang til alle ressursene i nettkurset fra start. I denne modellen bør klasseromlærer fungerer både som klasseromlærer og nettlærer. I denne modellen kan en lærer pendle mellom flere undervisningssteder i regionen.

NooAs nettkurs er vanligvis delt inn i studieenheter og vi anbefaler en eller to timers klasseromsundervisning per studieenhet. Vi anbefaler også at klasseromsundervisningen legges opp som omvendt undervisning og at den følger progresjonen i nettkursene.

Webinarmodellen

Webinarmodellen må ha fast oppstart og fast progresjon og gjennomføres i et lokalt møterom med videokonferanseutstyr på PC eller storskjerm. Deltakerne har tilgang til alle ressursene i nettkurset fra start. I denne modellen bør NooAs nettlærer fungerer både som videolærer og nettlærer.

NooAs nettkurs er vanligvis delt inn i studieenheter og vi anbefaler en eller to timers webinar per studieenhet. Vi anbefaler også at webinarene legges opp som omvendt undervisning og at den følger progresjonen i nettkursene.

Les mer om NooAs kurs for studiekompetanse

 

Les mer om NooAs yrkesfaglige studier