Posten og Bring

Fagbrevkurs nettstudier for ansatte i Posten og Bring

Nettskolen NooA leverer nettstudier til ansatte i Posten og Bring som ønsker fagbrev som praksiskandidat i yrkessjåførfaget, logistikkfaget eller service- og administrasjonsfaget.

Fagbrevkursene forbereder til offentlig teorieksamen som er et av kravene for å kunne melde seg til praktisk prøve for å få fagbrev. Les mer om hvert studium nederst på denne siden.

 

Forkunnskaper

Opptakskrav for studiene er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige bør minst ha skriftlige og muntlige ferdigheter på nivå med norsk B1.

Det anbefales fem år relevant arbeidserfaring. Det er mulig å starte før, men de som har minst fem års erfaring blir prioritert (interne utvalgskriterier i Posten Bring).

Krav til utstyr

Du må ha PC eller MAC med internettilgang og e-post.

Stor fleksibilitet

Du kan studere når og hvor det passer deg. Du starter når du vil og får tilgang til studiet i 365 dager fra den dagen du melder deg på. Tilgangstiden kan forlenges.

Oppbygning

Studiene består av 12 studieenheter fordelt på tre eller fire nettkurs.

Hver studieenhet består av:

 • Kompetansemål fra læreplanen
 • Fagstoff om emnet
 • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
 • En innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av læreren

Nettstudiet avsluttes med en mulighet til å levere svar på en testeksamen.

Når du starter på nettstudiet

Sammen med nettkursene i studiet ditt får du tilgang til Studentlappen, startkurset for alle studenter som har fag på videregående skole på NooA. I studentlappen får du innføring i bruk av verktøyene på nettskolen, informasjon om hvordan du bør planlegge studiene dine og litt om studieteknikk for nettstudenter. Hvis du ønsker det kan skolen sette opp et forslag til fremdriftsplan for deg basert på når du planlegger å avlegge teorieksamen som kursene forbereder deg til.

Gjennomføring

Kursene er nettbaserte, det er ikke klasseromsundervisning eller samlinger på nett – du jobber med fagstoffet når og hvor det passer for deg og leverer svar på innsendingsoppgaver til din nettlærer. Nettlærer gir deg tilbakemelding og kommentarer til forbedringer på besvarelsene dine.

Du kan benytte kursforum til å stille spørsmål underveis i studiene, eller henvende deg direkte til din nettlærer.

Kursbevis

Logistikkoperatør

Når alle innsendingsoppgavene i et kurs er bestått, vil du få tilgang til et elektronisk kursbevis. Kursbeviset har sitt eget symbol som vist i bildet og din egen nettadresse. Om du vil, kan du dele det med arbeidsgiver via e-post eller andre på Facebook og LinkedIn.

 

Eksamen

Studiene forbereder deg til en skriftlig privatisteksamen på 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på NooAs eksamenssider.

Frister for oppmelding er vanligvis 15. – 30. januar for eksamen til sommeren og 1. – 15. september for eksamen til jul. NooA sender deg informasjon når det nærmer seg tid for eksamensoppmelding.

Sammen med studiet ditt får du tilgang til Privatisten. Der finner du praktisk informasjon om privatisteksamen og råd og tips om hvordan du forbereder deg best mulig både underveis i studiet og i forkant av eksamen. I praksiskandidatstudiene er alle hjelpemidler lov å bruke eksamen unntatt åpent internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon.

Les mer om studiene:

 

Logistikkoperatør

Logistikkoperatør

Fagbrevkurset Logistikkoperatør består av tre nettkurs:

 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Verdikjede
 • Planlegging og forbedringsarbeid

Til sammen dekker de tre nettkursene teorien i læreplanen LOG03-02

Målet med studiet er å gi teoretisk kunnskap om de ulike fagområder som logistikkoperatøren vil møte i sitt daglige arbeid.

Studiet forbereder til offentlig teorieksamen: LOG3103

Læremidler som inngår i kursene:

 • Helse, miljø og sikkerhet. Nettsider og oppgaver. NooA og Bjørn Dahl, 2023.
 • Verdikjede. Nettsider og oppgaver. NooA og Bjørn Dahl, 2023.
 • Planlegging og forbedringsarbeid. Nettsider og oppgaver. NooA og Bjørn Dahl, 2023.

Du må selv skaffe læreboken: Logistikkoperatøren: Innføring i logistikk for terminal- og lagermedarbeidere. Lærebok. Einar Spurkeland, Charles F. Galaasen 2017. Fagbokforlaget ISBN: 9788211024947

Service- og administrasjonsmedarbeider

Service- og administrasjonsmedarbeiderFagbrevkurset Service- og administrasjonsmedarbeider består av tre nettkurs:

 • Lønnsomhet og utvikling
 • Organisasjon og virkesomhetsstøtte
 • Kommunikasjon og service.

Til sammen dekker de tre nettkursene teorien i læreplanen SOA03-01

Målet med studiet er å gi teoretisk kunnskap om de ulike fagområder som service- og administrasjonsmedarbeideren vil møte i sitt daglige arbeid.

Studiet forbereder til offentlig teorieksamen: SOA3103

Læremidler som inngår i kursene: 

 • Lønnsomhet og utvikling. Nettsider og oppgaver. NooA og Lars Erik Rørholt, 2023.
 • Organisasjon og virksomhetsstøtte. Nettsider og oppgaver.  NooA og Lars Erik Rørholt, 2023.
 • Kommunikasjon og service. Nettsider og oppgaver.  NooA og Lars Erik Rørholt, 2023.

Du må selv skaffe læreboken: Kontor- og administrasjonsfaget, Service og samferdsel Vg3. Mari-Ann Bolstad og Turid Hansen Wik. Fagbokforlaget ISBN: 9788245013412.

Yrkessjåfør - godstransport

Yrkessjåfør godstransportFagbrevkurset Yrkessjåfør – godstransport består av fire nettkurs:

 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Transportoppdrag og dokumentasjon
 • Teknologi- og yrkessjåførkompetanse
 • Trafikkforståelse og samhandling

Til sammen dekker de fire kursene teorien i læreplanen YRK03-01 

Målet med studiet er å gi teoretisk kunnskap om de ulike fagområder som yrkessjøføren i godstransport vil møte i sitt daglige arbeid.

Studiet forbereder til offentlig teorieksamen: YRK3103

Læremidler som inngår i kursene:

 • Helse, miljø og sikkerhet. Nettsider med oppgaver. NooA og Bjørn Dahl, 2023.
 • Teknologi- og yrkessjåførkompetanse. Nettsider med oppgaver. NooA og Bjørn Dahl, 2023.
 • Trafikkforståelse og samhandling. Nettsider med oppgaver. NooA og Bjørn Dahl, 2023.
 • Transportoppdrag og dokumentasjon. Nettsider med oppgaver. NooA og Bjørn Dahl, 2023.

Du må selv skaffe disse lærebøkene:

 • Yrkessjåfør, modul 1. Hauge, Haukeberg, Lødemel og Malin. Fagbokforlaget 2020. ISBN 9788211034595
 • Yrkessjåfør, modul 2. Hauge, Haukeberg, Lødemel og Malin. Fagbokforlaget 2020. ISBN 9788211034588
 • Yrkessjåfør, modul G3 og G4. Hauge og Spurkeland. Fagbokforlaget 2020. ISBN 9788211034601
 • Yrkessjåfør, modul 5. Glein og Hauge. Fagbokforlaget 2020. ISBN 9788211034625

 

Du får også tilgang til Privatisten og Studentlappen