Start på Lederskolen i dag.

Har du lederambisjoner? Trenger du styrekompetanse? Lederskolen samarbeider med Styre og Ledelse AS om flere kurs i styrearbeid for alle som er interessert i styrearbeid eller er eiere, observatører, styresekretærer, styremedlemmer, styreledere og daglig ledere.

Lederskolen har også kurs i Profilanalyse og typeforståelse og Næringslivsetikk og samfunnsansvar.

Lederskolen

Ja takk! Send meg mer informasjon om Lederskolen.

 

Lederskolen består av disse kursene og du kan lese kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene.

 

Lærerne på Lederskolen

Kay Ellingsen

Kay Ellingsen

Kay Ellingsen er kursutvikler og lærer i Salg og servicekvalitet på Bestselgerskolen. Han er også en av forfatterne av «Bestselgeren», en serie på fire bøker innen salg, service og ledelse. Kay Ellingsen har over 20 års erfaring fra forbedringsprosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker. Han dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay Ellingsens kunder har doblet og tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter. Han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser fra A til Å.

Kay Ellingsen
Paul Bø - kursutvikler ved Campus NooA

Paul Bø

I have seven years experience in assisting Norwegian and International startups: Developing business support services, teaching at a multitude of startup seminars, individual counselling and mentor support to International entrepreneurs.

My key area of competence are: Assisting startups through teaching and individual support, business planning and execution, marketing and sales. Global minded, entrepreneurial.

Paul Bø
Wayne Walker

Wayne Walker

Wayne Walker is course developer and teacher for the trading courses at Campus NooA.

Wayne Walker is the Director of a global capital markets education and consulting firm. He has several years experience in leading and coaching teams of Investment Advisors and has managed top performing teams in the Private Client Group based on Bench Mark Earnings (BME). Mr. Walker has trained traders of the Citi-FX Pro program in London. He also developed the ‘Trading Rights’ program at Saxo Bank by which Investment Advisors were required to complete before being allowed to trade. He is a certified trainer in Markets in Financial Instrument Directive (MiFID) EU and is qualified to advise «A» clients.

Mr. Walker is a frequently invited guest capital markets commentator on several live international TV & radio programs. He was an invited speaker at the 2009 Regional Conference on Investments and the Capital Markets where he delivered a presentation on «Accumulating Wealth through the Regional Stock Exchange» to regional Heads of States and Finance Ministers in Montego Bay at the Rose Hall Country Club.

Mr. Walker is available, to suitable candidates, for trade coaching and portfolio consulting.

Mr. Walker holds the several certifications and has worked in following positions:

  • Director-Founder, (GCMS) Global Capital Market Solutions, Denmark
  • Manager, Sales Trading, North America & Middle East, Saxo Bank, Denmark
  • B.sc State University of New York, College at Buffalo, USA
  • NASD Series 3 – License to trade & advise on futures contracts in the US Market
  • ACI (Financial Markets) Dealing Certificate – Passed with Distinction (highest level), France
  • Trained in Bloomberg & UBS Bank’s FX Options quoting software
Wayne Walker
Bjørn Z. Ekelund - nettlærer på Campus NooA

Bjørn Z. Ekelund

Bjørn Z. Ekelund, cand.psychol., University of Oslo and MBA, Henley Management College, founder of Human Factors AS, Norway. He is the creator of and has been the person most central to the development of Diversity Icebreaker; he has delivered his MBA dissertation on Red, Blue and Green. He is one of the most renowned and established experts in Norway within the fields of collaboration, team development, communication and management across functional roles and cultural diversities. He is dedicated to searching for innovative solutions for how practice and theoretical understanding can feedback to each other and create new qualities. He has contributed with his professional and scientific expertise to numerous research projects, articles and books. He teaches, speaks on events and conferences and facilitates change processes throughout the world.

Bjørn Z. Ekelund
Piotr Pluta - nettlærer på Campus NooA

Piotr Pluta

Piotr Pluta, is an organizational psychologist and has been working closely with the Diversity Icebreaker ever since he became member of Human Factors in 2011. He holds an MSc degree in Psychology from the University of Wrocław, Poland. He has also studied at the University of Valencia, Spain and at the East Carolina University, NC, USA. Piotr works with the tool in his consultative practice with clients and trains other facilitators in its application. He participates in the development and research activities, including validation studies and cultural validation studies.

Piotr Pluta
Inger Marie Ellingsen: Nettkurs i styrearbeid - nettlærer på Campus NooA

Inger Marie Ellingsen er lærer på NooAs kurs i styrearbeid. Hun har også utviklet kurset.

Hun er daglig leder av Styre og Ledelse AS der hun har ansvaret for den totale driften i tillegg til å være foreleser og rådgiver. Hun er utdannet cand. mag. fra Universitet i Oslo, har en master i management fra BI, samt ettårig pedagogisk utdanning. Inger Marie Ellingsen har også omfattende leder- og arbeidserfaring fra Telenor og media.

Inger Marie Ellingsen sier dette om nettkurset:

– Kurset i styrearbeid er utviklet gjennom mange års kursvirksomhet, og er nå etablert som nettkurs. Målsettingen med nettkurset er å få en solid gjennomgang av det som er viktig å ha kunnskap om for dem som har tilknytning til styrearbeid på ulike måter.

 

Det passer for alle som er interessert i styrearbeid eller er eiere, observatører, styresekretærer, styremedlemmer, styreledere og daglig ledere. Dersom du er med i et lag, en forening eller et borettslag kan du også ha glede av nettkurset, fordi det gir innsikt i hva man må ta hensyn til dersom man er medlem av et styre.

Det tar utgangspunkt i sentrale emner med tilhørende oppgaver. Kurset har relevante artikler som viser hvor aktuelt dette tema er for dem som sitter i styrer. Kurset har også dokumentmaler som kan benyttes i det praktiske styrearbeidet.

 

– Vi i Styre og Ledelse er levende opptatt av styrearbeid i norske bedrifter, og hvordan man kan benytte styret til å øke lønnsomheten til virksomheter. Dette engasjementet ønsker vi skal smitte over på studentene.

 

Inger Marie Ellingsen
Per Olav Apalnes: Kursutvikler og nettlærer på Campus NooA

Per Olav Apalnes

Per Olav Apalnes er lærer på Lederskolen og utvikler av det norske kurset Profilanalyse og typeforståelse og den engelske versjonen Profile Analysis and Jungian Type Index.

Han (http://www.cogito.as/partnere/per-olav-apalnes) er autorisert for å bruke Jungiansk Type Index (JTI) og Teamkompasset og har gjennomført over 1200 slike analyser siden 2003.

Han har jobbet over 20 år som prosjektleder i både store og små prosjekter innen offentlig og privat sektor. Han har også utviklet kurs og vært foredragsholder for NITOs prosjektlederkurs, der han bl.a. benytter JTI som verktøy til å få selvinnsikt og forståelse for betydningen av mangfold i prosjekter.

Intervju

I intervjuet To profilerte typer, uttaler Per Olav blant annet dette om profilanalyse:

– Du kan bruke en JTI-analyse til å bli mer bevisst på hvordan du lærer, gjør karrierevalg og passer til forskjellige arbeidsmiljøer og arbeidsoppgaver. JTI gir deg en selverkjennelse som du kan bruke før du gyver løs på studier og nye arbeidsutfordringer. Du kan bli flinkere til å velge studier og jobber som passer deg.

– JTI kan også brukes til å bygge team, ved å avklare deltakernes preferanser og roller i teamet.

– Jeg har gjennomført profilanalyser på både norsk og engelsk. Det har gitt meg tro på at dette er nyttig for studenter som skal jobbe med prosjektarbeid sammen, særlig dersom de kommer fra forskjellige kulturer og språkområder. Å sette opp et teamkompass for en studiegruppe kan være en tilleggsfunksjon, som kan gjøres rimelig etter avtale.

Presentation in English

Per Olav Apalnes ( http://www.cogito.as/partnere/per-olav-apalnes ) is authorized to use Jungian Type Index (JTI) and Team Compass and has completed over 1,200 such analyzes since 2003. He has worked over 20 years as a project manager in both large and small projects in the public and private sectors. He has also developed courses and been a speaker for NITO project management courses, where he uses JTI as a tool to gain self-knowledge and understanding of the importance of diversity in projects.

Per Olav Apalnes
Jørn Bue Olsen - nettlærer på Campus NooA

Jørn Bue Olsen

Jørn Bue Olsen er lærer på Lederskolen.

Han er rådgiver i ledelse, styrearbeid, prosjekt og etikk. Han er siv.ing. fra NTH og har doktorgrad i ledelse og etikk fra Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Olsen har hatt en rekke forskjellige konsulentoppdrag i store og små bedrifter; offentlige (kommuner, statseide bedrifter) som private. Han har hatt både fagstillinger med eget fagansvar og administrative stillinger ved Handelshøyskolen BI, NHHK oa. I de senere år ekstern sensor ved NHH (etikk), NTNU (ledelse/organisasjon) og HiO (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar).

Han har utviklet NooAs kurs i  Næringslivsetikk og samfunnsansvar.

Ukeavisen Ledelse intervjuet Bue Olsen om Næringslivsetikk og Samfunnsansvar da kurset ble lansert. Ingressen lyder slik: Hvis ikke næringslivsledere kan se de etiske dilemmaene de møter, hjelper det ikke at de er oppdaterte på lovverk og regler. Da kan de bli kriminelle uten å vite det, sier ledelses- og etikkekspert, Jørn Bue Olsen.

 

Jørn Bue Olsen

 

Les våre blogginnlegg om Lederskolen.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettkurs og nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

 

Kort informasjon om noen utvalgte kurs på Lederskolen

Profilanalyse og typeforståelse

Profilanalyse og typeforståelse gir deg en grunnleggende innsikt i dine personlige preferanser, altså hva du liker å gjøre når du kan velge fritt. Kurset fokuserer på deg som person. Du starter med å svare på et spørreskjema basert på Optimas Organisasjonspsykologenes godkjente JTI-analyse (Jungs Type Index). Det gir i praksis samme resultat som en MBTI-analyse (Myers Briggs Type Index). Kurset er for deg som ønsker å avklare egne preferanser før du velger studier og arbeidsoppgaver du skal vie mye av livet ditt til. Kurset hjelper deg å ta hensyn til hva du egentlig vil.

Næringslivsetikk og samfunnsansvar

Næringslivsetikk og samfunnsansvar gir oversikt over og oppdatering av emner i næringslivsetikk og samfunnsansvar som man trenger for å håndtere dette i arbeidslivet. Utviklingen her har gått raskt mht holdninger generelt og i arbeidslivet spesielt. Parallelt har endringer i lovverk og retningslinjer skjedd: Som i regnskapsloven, krav til yrker for å beholde autorisasjon og retningslinjer i skoleverket. I  rammeplanen for bachelorstudier i økonomi og administrasjon er dette gjort obligatorisk. Kurset eller deler av kurset er således også grunnlag for å integrere emnene i mange fagområder. Boken brukes som kursbok også ved flere høyskoler og universitet.

 

Kort informasjon om kursene i styrearbeid på Lederskolen

Styrekurs på Lederskolen

Styrearbeid er et kurs som gir deg tilgang til alle de fire kursene i styrearbeid som er beskrevet nedenfor. I tillegg inneholder dette kurset en caseoppgave som du kan presentere og få tilbakemelding på i en Skypesamtale med læreren din.

Grunnleggende styrearbeid gir deg grunnleggende kompetanse og forståelse av styrearbeid. Her får du vite hva som er styrets oppgaver, roller og myndighet i selskapet, og innføring i den økonomiske risikoen, lover og regler. Kurset passer for deg som er eller skal bli styreleder, styremedlem, varamedlem eller observatør og som rapporterer til styret eller er interessert i styrearbeid.

Eiere og aksjonærer er kurset for deg som er eier i et aksjeselskap, ønsker å etablere et selskap eller er generelt interessert i styrearbeid. Kurset består av tre deler: Generalforsamling: styrets rolle, forpliktelser og ansvar, Generalforsamling: innkalling, saker og gjennomføring av møtet og Generalforsamling: formalia og protokoll.

Styremøte, agenda og protokoll passer for deg som sitter i styre, rapporterer til styret, er styresekretær, er generelt interessert i styrearbeid. Det består av to deler: Gjennomføring og agenda og Protokoll og formalia.

Daglig leder og styret passer for deg som er eller skal bli daglig leder. Det er også nyttig for deg som er styreleder, styremedlem eller er generelt interessert i styrearbeid. Det består av tre deler: Rolle og ansvar, Oppgaver og rapportering og Ansettelse, krav og lojalitet.

 

Kort informasjon om engelskspråklige kurs på Lederskolen

Engelskspråklige kurs på Lederskolen

Trading Diploma

We invite you to begin your capital markets education with the launch of the GCMS Trading Diploma Course. When trading Forex, you attempt to make a profit by predicting that the value of one currency will increase or decrease compared to another.

Binary options

Binary options are a relatively new asset class with many opportunities and unfortunately traps for the unaware. When trading binary options, you attempt to make a profit by predicting if the price of a currency pair will increase or decrease from its current price over a certain period of time. The GCMS Binary Options Trading Course provides the knowledge and skills you need to succeed.

Start-up course

In the Start-up course, you will learn how to start a business in Norway and get an opportunity to build a network with other international entrepreneurs in Oslo and Akershus. First, we will introduce you to business modelling – a necessity if you are aiming for success. Then we will guide you through the practical steps you have to take in order to make your business ready for the market launch. The course is divided into four modules. In addition to teaching lessons, you will be guided through useful assignments and have the opportunity to share your challenges with fellow students. Your progress will be monitored by our online mentors. In several of the modules, you will also be provided with various practical tools like «how-to» instructional videos, checklists and step-by-step guides.

E-Train

E-Train is an online education course course designed especially for people who want to learn how to implement and administrate e-learning in schools and organizations. Throughout the course you will learn what it takes for your organization to get ready to build and facilitate e-learning courses.

Profile analysis

The profile analysis course helps you develop a basic insight in your personal preferences, what you like to do when you can choose freely. It focuses on you as a human being. You start by answering a questionnaire based on Optimas’ certified JTI analysis (Jung’s Type Index) which practically provides the same results as an MBTI-analysis (Myers Briggs Type Index). The profile analysis course helps you find your personal preferences when you look for a new job, college degree or professional career. It provides insight and reflection, which help improve your understanding of your personal profile and preferences and make better choices.

Coaching Techniques

Coaching Techniques is a short-format online-course which will introduce you to some helpful coaching techniques. These techniques can be applied in many contexts including online and face-to-face training, as a leadership strategy and in the management of intercultural project teams. The three unit course includes SMART goals setting, questioning techniques, and feedback techniques and is meant as an introduction to coaching-tools. The recommended workload will be about 3 hours per unit.

International interns and staff

International interns and staff: Make the most of your intern! This short course is aimed at small and medium-sized enterprises (SMEs) considering to host a foreign intern. The  round of EU funding starting in 2013 is allocating more efforts to encouraging university students to do a foreign internship. This short course prepares SME employers for some of the issues which may arise during an internship.

Diversity Icebreaker

Diversity Icebreaker is a training and development concept consisting of a psychological questionnaire and an energizing workshop, which is fun to facilitate and fun to take part in. It is applied in different areas of HR management and consultation (team and project work, communication, leadership, cross-cultural and diversity training, conflict management, and kick-offs) and brings a long lasting effect through positive emotional engagement. DI is translated to 19 languages and used worldwide in both very large and small organisations alike. It is currently the most frequently used team-tool in Norway.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Lederskolen.

 

Se alle våre nettskoler:

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere og personlig oppfølging.

Gode tilbudReiselivsskolenForfatterskolenLederskolenHelseskolenKunstskolenVideregående skolepopulaere-kurs-1600MøteplasserAndre kursCourses in English