Start på Lederskolen i dag

Har du lederambisjoner? Trenger du styrekompetanse? Lederskolen samarbeider med Styre og Ledelse AS om flere kurs i styrearbeid for alle som er interessert i styrearbeid eller er eiere, observatører, styresekretærer, styremedlemmer, styreledere og daglig ledere.

Lederskolen har også kurs i Profilanalyse og typeforståelse og Næringslivsetikk og samfunnsansvar.

Lederskolen

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettkurs og nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

 

Kort informasjon om noen utvalgte kurs på Lederskolen

Profilanalyse og typeforståelse gir deg en grunnleggende innsikt i dine personlige preferanser, altså hva du liker å gjøre når du kan velge fritt. Kurset fokuserer på deg som person. Du starter med å svare på et spørreskjema basert på Optimas Organisasjonspsykologenes godkjente JTI-analyse (Jungs Type Index). Det gir i praksis samme resultat som en MBTI-analyse (Myers Briggs Type Index). Kurset er egnet for deg som ønsker å avklare egne preferanser før du velger studier og arbeidsoppgaver du skal vie mye av livet ditt til. Kurset hjelper deg å ta hensyn til hva du egentlig vil.

Næringslivsetikk og samfunnsansvar gir oversikt over og oppdatering av emner i næringslivsetikk og samfunnsansvar som man trenger for å håndtere dette i arbeidslivet. Utviklingen her har gått raskt mht holdninger generelt og i arbeidslivet spesielt. Parallelt har endringer i lovverk og retningslinjer skjedd: Som i regnskapsloven, krav til yrker for å beholde autorisasjon og retningslinjer i skoleverket. I den nye rammeplanen for bachelorstudier i økonomi og administrasjon er dette gjort obligatorisk. Kurset eller deler av kurset er således også grunnlag for å integrere emnene i mange fagområder. Boken brukes som kursbok også ved flere høyskoler og universitet.

 

Kort informasjon om engelskspråklige kurs på Lederskolen

Kurs på engelsk

We invite you to begin your capital markets education with the launch of the GCMS Trading Diploma Course. When trading Forex, you attempt to make a profit by predicting that the value of one currency will increase or decrease compared to another.

Binary options are a relatively new asset class with many opportunities and unfortunately traps for the unaware. When trading binary options, you attempt to make a profit by predicting if the price of a currency pair will increase or decrease from its current price over a certain period of time. The GCMS Binary Options Trading Course provides the knowledge and skills you need to succeed.

In the Start-up course, you will learn how to start a business in Norway and get an opportunity to build a network with other international entrepreneurs in Oslo and Akershus. First, we will introduce you to business modelling – a necessity if you are aiming for success. Then we will guide you through the practical steps you have to take in order to make your business ready for the market launch. The course is divided into four modules. In addition to teaching lessons, you will be guided through useful assignments and have the opportunity to share your challenges with fellow students. Your progress will be monitored by our online mentors. In several of the modules, you will also be provided with various practical tools like «how-to» instructional videos, checklists and step-by-step guides.

E-Train is an online education course course designed especially for people who want to learn how to implement and administrate eLearning in schools and organizations. Throughout the course you will learn what it takes for your organization to get ready to build and facilitate elearning courses.

The profile analysis course helps you develop a basic insight in your personal preferences, what you like to do when you can choose freely. It focuses on you as a human being. You start by answering a questionnaire based on Optimas’ certified JTI analysis (Jung’s Type Index) which practically provides the same results as an MBTI-analysis (Myers Briggs Type Index). The profile analysis course helps you find your personal preferences when you look for a new job, college degree or professional career. It provides insight and reflection, which help improve your understanding of your personal profile and preferences and make better choices.

Coaching Techniques is a short-format online-course which will introduce you to some helpful coaching techniques. These techniques can be applied in many contexts including online and face-to-face training, as a leadership strategy and in the management of intercultural project teams. The three unit course includes SMART goals setting, questioning techniques, and feedback techniques and is meant as an introduction to coaching-tools. The recommended workload will be about 3 hours per unit.

International interns and staff: Make the most of your intern! This short course is aimed at small and medium-sized enterprises (SMEs) considering to host a foreign intern. The  round of EU funding starting in 2013 is allocating more efforts to encouraging university students to do a foreign internship. This short course prepares SME employers for some of the issues which may arise during an internship.

Diversity Icebreaker is a training and development concept consisting of a psychological questionnaire and an energizing workshop, which is fun to facilitate and fun to take part in. It is applied in different areas of HR management and consultation (team and project work, communication, leadership, cross-cultural and diversity trainings, conflict management, and kick-offs) and brings a long lasting effect through positive emotional engagement. DI is translated to 19 languages and used worldwide in both very large and small organisations alike. It is currently the most frequently used team-tool in Norway.

 

Kort informasjon om kursene i styrearbeid på Lederskolen

Styrekurs

Styrearbeid er et kurs som gir deg tilgang til alle de fire kursene i styrearbeid som er beskrevet nedenfor. I tillegg inneholder dette kurset en caseoppgave som du kan presentere og få tilbakemelding på i en Skypesamtale med læreren din.

Grunnleggende styrearbeid gir deg grunnleggende kompetanse og forståelse av styrearbeid. Her får du vite hva som er styrets oppgaver, roller og myndighet i selskapet, og innføring i den økonomiske risikoen, lover og regler. Kurset passer for deg som er eller skal bli styreleder, styremedlem, varamedlem eller observatør og som rapporterer til styret eller er interessert i styrearbeid.

Eiere og aksjonærer er kurset for deg som er eier i et aksjeselskap, ønsker å etablere et selskap eller er generelt interessert i styrearbeid. Kurset består av tre deler: Generalforsamling: styrets rolle, forpliktelser og ansvar, Generalforsamling: innkalling, saker og gjennomføring av møtet og Generalforsamling: formalia og protokoll.

Styremøte, agenda og protokoll passer for deg som sitter i styre, rapporterer til styret, er styresekretær, er generelt interessert i styrearbeid. Det består av to deler: Gjennomføring og agenda og Protokoll og formalia.

Daglig leder og styret passer for deg som er eller skal bli daglig leder. Det er også nyttig for deg som er styreleder, styremedlem eller er generelt interessert i styrearbeid. Det består av tre deler: Rolle og ansvar, Oppgaver og rapportering og Ansettelse, krav og lojalitet.

 

Lederskolen består av disse kursene og du kan lese kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene.

Kursene på Lederskolen

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Lederskolen.

 

Lærerne på Lederskolen

 

Les våre blogginnlegg om Lederskolen.

 

Se alle våre nettskoler:

Reiselivsskolen, Forfatterskolen, Lederskolen, Helseskolen, Kunstskolen og Videregående skole.

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.