Videregående skole

Videregående skole - nettkurs ved Campus NooA

Det er aldri for sent å fullføre videregående skole!

Hos oss kan du starte på skolen når du vil,  få studielån, studere mens du jobber og gå opp til eksamen som privatist.

Vi tilbyr fleksible og gode nettkurs med de beste digitale lærerne og aktiv bruk av sosiale medier – til konkurransedyktige priser!

1379722_753744081307072_374873799_nNooA Videregående skole er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium. Det betyr at for få støtte til et helt skoleår må du ha minst 420 årstimer i skoleåret om du tar studiespesialisering. Dersom du velger yrkesfag er minimumskravet 490 studietimer i skoleåret.

Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

Lærerne på videregående skole

Thomas Lervik Engåvoll

Thomas Lervik Engåvoll

Thomas Lervik Engåvoll er kursutvikler og nettlærer i fysikk ved NooA videregående skole.

Han er kjent av mange for sine faglige blogginnlegg www.lektorthomas.wordpress.com og Youtube presentasjoner https://www.youtube.com/c/ThomasLervikEng%C3%A5voll

Han er sivilingeniør fra NTH, har grunnfag i kjemi fra Universitetet i Oslo og kjemi med fagdidaktikk som kvalifiserer til undervisning i kjemi på videregående skole. I tillegg har han Praktisk Pedagogisk Utdanning fra NTNU, diverse fysikkfag fra UiO og IKT i læring 1, 2 og 3, videreutdanning fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Thomas Lervik Engåvoll har mange års erfaring som lærer og underviser nå i fysikk, kjemi, matematikk, naturfag og geografi på Røros videregående skole. Han har også to år med kjemiundervisning og et år med naturfagundervisning på Nettskolen i Sør-Trøndelag. I tillegg har han omfattende erfaring som eksaminator/sensor på muntlig privatisteksamen.

Thomas Lervik Engåvoll

Wiggo Lindseth er engasjert av Fagakademiet for å utvikle våre nettkurs i Byggdrifterfaget. Han har 16 års yrkeserfaring fra videregående skole i tillegg til at han har hatt fagansvar for mange forskjellige nettkurs som fagsjef ved NKI Nettstudier.

Wiggo Lindseth
Stig Berthelsen - nettlærer på Campus NooA

Stig Berthelsen

Stig Berthelsen har utdanning fra Norges Idrettshøyskole og medisinstudiet i Oslo. Han har erfaring som lærer i både helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, helsesekretær og ved fagskole med helseadministrasjon. Stig Berthelsen har bred erfaring med trening av barn og unge og også med jobb på barneavdeling og utredningsseksjon for unge.

Stig Berthelsen
Hanna Josie Nordgård - nettlærer på Campus NooA

Hanna Josie Nordgård

Hanna Josie Nordgård er naturfaglektor med fordypning i kjemi og digital kompetanse i læring.

I intervjuet Naturfag i en digital verden sier hun blant annet dette om kursene sine:

– Naturfagdidaktikk og naturvitenskap på sosiale medier har interessert og engasjert meg de siste fem-seks årene. Faget formidles både mer og annerledes enn tidligere. Måtene vi deler informasjon og muligheten til å visualisere og dele i stor skala inspirerer og fascinerer. Forskningsfronten etablerer seg i tabloider og på sosiale medier. Alle kurs og konferanser jeg har vært på formidler det samme: Vi må digitalisere oss og utnytte det enorme potensialet til å fascinere og engasjere – kanskje spesielt i naturfag.

– Et viktig mål er derfor å gi elevene kunnskap og ferdigheter i å søke opp troverdig informasjon. Om alt fra enkle spørsmål til komplekse problemstillinger. De søker i SSB, FN, rapporter, matblogger, politiske medieutspill og sosiale medier, for å nevne noe. Vi kjører en moderne og målrettet dynamikk i læringsarbeidet med tanke på metoder, enkeltelevens interesser og kompetansemål.

– Vel, jeg har hørt at jeg er litt over gjennomsnittet engasjert og kreativ. Hehe. Det vil nok smitte litt. I likhet med elevene har jeg også masse å lære og holder meg oppdatert. De blir kjent med relevante digitale hjelpemidler. Elevene får tett og seriøs faglig oppfølging mot eksamen, og skal føle at de kan slå seg litt løs i en trygg, inspirerende og lærerik atmosfære.

Hanna Josie Nordgård
Hermund André Torkildsen - nettlærer på Campus NooA

Hermund André Torkildsen har en doktorgrad i matematikk (abstrakt algebra) fra NTNU. Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har blant annet undervist lærerstudenter, lærere, ingeniørstudenter og matematikkstudenter i matematikk. Han har undervist studenter ved blant annet Høgskolen i Gjøvik, NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Hermund André Torkildsen
Øistein Gjøvik - nettlærer på Campus NooA

Øistein Gjøvik er høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har lang erfaring som nettlærer i matematikk fra NKI Nettstudier og skriver bloggen Matematikklærer’n.

Han har også opprettet twitter.com/NooAmatematikk

I dette intervjuet om hans erfaringer som nettlærer uttaler han blant annet:

– Jeg har jobbet ganske mye med å bruke forskjellige digitale verktøy i matematikk. Jeg håper jeg kan bidra til at elevene ved NooA føler de behersker disse verktøyene som en viktig del av matematikken når de er ferdig med kursene sine. Videre håper jeg også at jeg kan hjelpe elevene slik at de føler de er godt rustet til å ta en eksamen – som både inneholder deler med og uten digitale verktøy.

– Man kommer ikke utenom at mange oppgaver i matematikk dreier seg om å finne ut et rett svar. Men det er en myte at matematikk bare består av slike type oppgaver. Ofte må man tolke både oppgave og løsning, f.eks. om man skal skissere økonomiske løsninger eller løse likninger. For eksempel kan det bli et avrundet svar i en likning. Da må man vurdere om det er nødvendig å oppgi mange desimaler eller ikke. Når det nærmer seg eksamen er det lurt å løse en del gamle eksamensoppgaver. Det er jo ikke slik at man vil finte ut elevene med helt nye typer oppgaver på en eksamen så man vil få mye informasjon om hva man kan vente seg ved å se på gamle oppgaver. Men noen forskjeller blir det nok, så man kan ikke belage seg bare på å løse eksamensoppgaver!

Øistein Gjøvik
Leif Harboe er nettlærer i norsk på Campus NooA

Leif Harboe

Leif Harboe er norsklærer på Bryne videregående skole. Han har også lang erfaring som nettlærer i norsk fra NKS Nettstudier. Bloggen hans heter Norsklærer med digitalt grensesnitt, og han har skrevet bøker om grunnleggende digitale ferdigheter for både lære og elever.

I dette intervju om hans erfaringer som nettlærer i norsk sier Leif Harboe blant annet:

– I kurset mitt får man tilgang til mange ressurser, men det er ikke slik at alle må lese alt. Jeg bruker ressurser fra ndla.no mye, dessuten synes jeg det er flott med den digitale bokhyllen til Nasjonalbiblioteket.

– Aktiv læring handler om å ikke bare konsumere, men å produsere. Det er veldig smart hvis man legger ut arbeidsoppgavene i kurset på en blogg. Blogg er på en måte en form for høyttekning. Jeg har blogget i mange år, og tror at det har gjort meg til en bedre skribent. Tankedelingsoppgavene handler om å begynne å tro at det man selv legger ut, kan være nyttig for andre. På samme måte vil en kunne få tips av ideer av medstudenter i kurset.

– Jeg er opptatt av digital studieteknikk, og har jobbet med dette emnet i mange år, og jeg håper jeg kan bidra i Campus NooA med mine erfaringer her.

Leif Harboe
Torunn Garder - nettlærer på Campus NooA

Torunn Garder

Torunn Garder har mange års erfaring som nettlærer hos NKI Nettstudier, bl.a. i fagene Løyvekurs (person- og godstransport), Logistikkskolen (lager og terminaldrift), Systematisk HMS arbeid, Lær å lære, Sikkerhet, Personlig utvikling, Bransjeteknikk og  Ledelse og økonomisk styring.

Torunn Garder har vært kursholder og foredragsholder i flere fag, jobbet med kvalitetssikring og internkontroll for flere bedrifter samt skrevet håndbøker for transportbransjen.

Torunn Garder har studert ved Norges Idrettshøgskole (friluftsliv), har mer enn mer enn 20 års praktisk erfaring i transportbransjen, også som selvstendig næringsdrivende og er også Life Success Consultant – utdannet i USA.

I dette intervjuet med Torunn Garder om hennes syn på læringsressurser, sosiale medier, tankedelingsoppgaver, bloggoppgaver og hvordan man kan skape et godt sosialt miljø for nettstudentene – forteller hun blant annet:

– Tankedelingsoppgavene på NooA Videregående skole  fungerer slik at du får se hva andre har svart på oppgavene – etter at du selv har svart. Det øker motivasjonen både til å svare på spørsmålene og til å anstrenge seg litt ekstra for å svare godt. Dessuten er det jo flott at nye studenter på denne måten kan lære av dem som har tatt kurset tidligere.

– En engasjert lærer er ofte en inspirerende lærer. Gjennom å være opptatt av faget, interessert i temaet og oppdatert på elevens ståsted er det både lett og moro å hjelpe studentene også i det sosiale miljøet, f. eks i kursenes diskusjonsforum.

– Jeg ønsker også å skape et sosialt læringsmiljø der studentene blir kjent med hverandre og bidrar til hverandres læring. Derfor oppfordrer jeg dem for eksempel til å legge ut gode studentprofiler i NooA med bilder, Skype-adresser og litt informasjon om tidligere erfaringer fra skole og arbeidsliv. Det bidrar jo også til at jeg kan gi dem en mer personlig oppfølging.

– Jeg er opptatt av å knytte teorien opp mot praksis – hva lærer du og hva har du lært som du kan bruke ”i virkeligheten”?

– Til slutt håper jeg å bidra til at Campus NooA får mange fornøyde studenter.

Torunn Garder
Jan Olav Haugen - nettlærer i historie på Campus NooA

Jan Olav Haugen

Jan Olav Haugen underviser i historie, og han har vært nettlærer helt siden nettstudier ble introdusert i Norge. Til daglig er han rådgiver ved Organisasjons- og personalavdelingen i Skedsmo kommune, Lillestrøm.

Han er cand.polit. med hovedfag i pedagogikk, mellomfag i historie og sosiologi, grunnfag i psykologi. Haugen har tilleggsutdanning innenfor løsningsfokusert tilnærming (LØFT) og motiverende samtale (MI). Erfaringen hans er innen ulike deler av personalsiden – rekruttering, HMS, organisasjonsutvikling, opplæring og ledelse. Han har også utdanning og praksis både som offiser og som hjelpepleier.

I ntervjuet Entusiastisk nettlærer med Historie uttaler Jan Olav Haugen blant annet dette om historiekursene:

– Både tankedelingsoppgavene og bloggoppgavene gir gode muligheter til læring og refleksjon sammen med andre. Man kan lære mye av å lese hva andre har svart på disse oppgavene. En av tankedelingsoppgavene lyder for eksempel: Når fikk kvinner stemmerett? Hva var argumentene mot at kvinner skulle få stemmerett?

– For meg er det viktig å gi spesiell oppmerksomhet til det studenten gjør bra. Positive tilbakemeldinger bidrar til å holde motivasjonen oppe. Tilbakemeldingene bør være mest mulig spesifikke, det øker læringseffekten. For meg er det også viktig å ha med meg hvem studenten er – ut fra en presentasjon – og så godt jeg kan tilpasse språk og tilbakemelding til den enkelte student.

– Jeg ønsker å kunne dele med studentene min oppriktige entusiasme over stadig å finne ny kunnskap. Min ”positive nysgjerrighet” for mennesker og menneskers utvikling er også noe jeg ønsker å bidra med inn i Campus NooA. Jeg tenker at det å være glad i mennesker er en god ballast for å bidra til andres læring og utvikling.

Jan Olav Haugen

Ja takk! Send meg mer informasjon om NooA Videregående skole.


Generell studiekompetanse

generell studiekompetanseTrenger du studiekompetanse eller bedre karakterer for å komme inn på studiet du drømmer om, er dette tilbudet for deg!

Er du over 23 år og mangler studiekompetanse? Da kan du ta generell studiekompetanse etter 23/5 regelen. Studiet består av følgende kurs:

 • Norsk Vg3
 • Matematikk P, Vg1
 • Historie Vg2-Vg3
 • Samfunnsfag Vg2
 • Engelsk Vg1
 • Naturfag Vg1
 • Matematikk P, Vg2

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om generell studiekompetanse.

Service og samferdsel Vg1

Service og samferdseøØnsker du en yrkesfaglig utdanning innen Service og samferdsel Vg1, velger du denne utdanningen.

Studiet består av følgende programfag:

 • Kommunikasjon og service
 • Planlegging
 • Drift og oppfølging

Ja takk! Send meg mer informasjon om Service og samferdsel Vg1.


 Salg, service og sikkerhet Vg2

Salg, service og sikkerhetEtter at du har bestått eksamen og den skriftlige praksiskandidateksamenen, og har minst fem års praksis, kan du få fagbrev som Kontor- og administrasjonsmedarbeider eller Salgsmedarbeider.
Formelt fritak for fellesfagene søker du ved opplæringsetaten i fylket ditt.
Studiet består av følgende programfag:

 • Markedsføring og salg
 • Sikkerhet
 • Økonomi og administrasjon

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Salg, service og sikkerhet Vg2.


Reiseliv Vg2

ReiselivØnsker du en stilling i reiselivsbransjen? Da velger du denne studieretningen!
Reiseliv Vg2 gir deg økt kunnskap om service og kundebehandling i reiselivsbransjen. Studiet inneholder følgende tre programfag:

 • Vertskapsrollen
 • Salg og Markedsføring
 • Etablering og drift

Ja takk! Send meg mer informasjon om Reiseliv Vg2.


Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeiderHar du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettstudiet for deg. Du kan oppnå fagbrev dersom du fyller følgende kriteria:

 • opparbeider minst fem års praksis
 • tar den skriftlige praksiskandidateksamen
 • går opp til fagprøven når eksamen og praksis er godkjent

Studiet består av tre kurs:

 • Yrkesutøvelse
 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling

Ja takk! Send meg mer informasjon om Barne- og ungdomsarbeidere.


Helsefagarbeider

Helsefagarbeider

Dette er utdanningen for deg som ønsker å ta fagbrev som Helsefagarbeider og som har lang praksis innen helsearbeid.

En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter  titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider.

Studiet  består av tre kurs:

 • Yrkesutøvelse
 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling

Ja takk! Send meg mer informasjon om Helsefagarbeider.

Reiselivsskolen

Reiselivsskolen - nettkurs ved Campus NooA

Campus NooA satser på kurs innen reiseliv. Vi tilbyr kurs i samarbeid med Norsk turistutvikling, Reiseliv Vg2 på videregående skole og kursene reiselivsjournalist og fotograf.

Reiseliv Vg2 gir deg økt kunnskap om service og kundebehandling i reiselivsbransjen. Studiet inneholder følgende tre programfag:

 • Vertskapsrollen
 • Salg og Markedsføring
 • Etablering og drift

Reisefotograf

Lærerne på Reiselivsskolen

Studentuttalelser

Caroline Engvik - nettstudent i reiselivsjournalistikk

Nettstudent i reiselivsjournalistikk

En nettstudents erfaringer med kurset reiselivsjournalistikk

Jeg har i rundt 1 ½ år gått på et reiselivsjournalistikkurs i regi av Per Henriksen og, etter hvert, Campus NooA. Målet har vært et ønske om å skrive reiseskildringer fra mine egne reiser, tips og nyttige råd i forbindelse med det å reise ute i den store verden.

Kurset har gitt meg en god forståelse av hva det betyr å reise og skrive, i tillegg til å gi meg et innblikk i hva som forventes i denne skrivebransjen. Jeg har fått en innføring og blitt bevisst på forskjellige sjangre.

Jeg synes det var veldig greit å gå på et nettkurs, og utnytte fleksibiliteten ved Campus NooA. Med tanke på jobb, reising og travelhet har fleksibiliteten vært passende for meg siden det har vært noen perioder hvor jeg ikke har fått skrevet noe.

Læreren i kurset har vært veldig imøtekommende når det gjelder tiden for innsendinger og kommet tilbake i grei tid etterpå med tilbakemeldinger.

Han har vært ærlig og kommet med gode tilbakemeldinger som var lett å forstå og å huske. Skrev jeg noe bra kommenterte han det i tillegg til å gi forslag til endringer. Men jeg følte noen ganger at jeg ikke fikk et svar når jeg hadde misforstått noe.

En ting jeg synes var litt synd var at jeg følte de fleste oppgavene vi fikk på dette kurset var veldig like. Den eneste forskjellen – etter å ha gått igjennom hver sjanger – var hvordan vi presenterte oss selv på starten av de artiklene vi skrev, hvordan vi solgte oss selv. Skjønner at det er viktig å ha en tydelig ”profil”, men det fikk meg til å miste litt motivasjon underveis.

Utenom dette har kurset gitt meg mye! Jeg føler meg mer sikker på hvilke sjangre jeg liker å skrive i, jeg vet mer om hvordan jeg bør uttrykke meg, og hvor tydelig og nøye jeg må være. Alt i alt har kurset gitt meg et godt inntrykk i reisejournalist-bransjen og jeg føler meg tryggere og mer sikker på hva jeg skal gjøre og hvor jeg skal begynne!

Er det noen som vurderer å gå på dette kurset som leser denne uttalelsen vil jeg anbefale dere å vurdere det nøye. Velger dere å melde dere på kurset kommer dere til å få en innføring og en forståelse av reisejournalistikk som dere ellers kanskje ikke vil få.

Caroline Engvik
Randi Grace Nilsberg har gjennomført kurset Reiselivsjournalist

Randi Grace Nilsberg  har sendt oss denne uttalelsen etter at hun gjennomførte kurset Reiselivsjournalist:

– Vi som liker å reise har ofte lyst til å dele opplevelsene med andre ved hjelp av tekst og bilder. Å rable ned noen ord for seg selv og vennene våre er én ting, men å skrive noe som selger er noe helt annet.  Dette kurset ga meg tips om hvordan en reiseartikkel skal bygges opp, hvordan selge den og hvordan man kan vinkle en fortelling slik at den blir interessant for flere. Dette var et kurs som ga enda mer skrivelyst!

Randi Grace Nilsberg

Ja takk! Send meg mer informasjon om Reiselivsskolen.

Forfatterskolen - skrivekurs - nettkurs ved Campus NooA

Liker du å skrive? Ønsker du å bli bedre? Alle kan bli bedre til å skrive med våre forfatterkurs. Du kan starte når du vil, og gjennomføre når det passer deg!

Sammen med Forfatterskole.dk har vi laget fem skrivekurs på norsk – for alle som vil bli bedre til å skrive norsk. De samme kursene er tilgjengelig på engelsk – for nordmenn og andre som vil bli bedre til å skrive på engelsk.

Nettkursene egner seg for alle som vil bli bedre til å skrive. Det kan for eksempel være: studenter og elever på videregående skole, bloggere, journalister, forfattere, ledere og pensjonister.

Les mer om nettkursene og meld deg på inspirerende skrivekurs med motiverte lærere!

Les også intervjuene med nettlærer Nina Zoë Jørstad og nettstudent Kristin Manger Lindner og denne redaksjonelle annonsen i tidsskritet Kunst november 2013.

Forfatterskolen

Lærerne på Forfatterskolen

Studentuttalelser

Siri Hjartholm anbefaler skrivekurs på nett

Siri Hjartholm anbefaler skrivekurs på nett

”Skrivekursene til Campus NooA passer meg svært godt fordi jeg kunne begynne når jeg selv ville, og fordi jeg kunne jobbe med dem når jeg hadde ledig tid. Oppgavene var inspirerende, samtidig som kommentarene og tilbakemeldingene jeg fikk fra lærerne var både nyttige og inspirerende.”

Siri Hjartholm er daglig leder i TaStyring (www.tastyring.no) der hun som coach arbeider med leder- og selvutvikling. Siri Hjartholm er glad i å skrive og er helt avhengig av skriftlig kommunikasjon i jobben sin. Derfor har hun lenge ønsket å videreutvikle sine skriveferdigheter. Utfordringen har vært å få tid til dette i en travel hverdag.

Siri Hjartholm
Herleif Håvik anbefaler Forfatterskole på det varmeste

Jeg anbefaler Forfatterskole på det varmeste

Alle reiser startet med et første skritt. Så også drømmen om å skrive. Kursene til Forfatterskole var for meg en god begynnelse og en berikende opplevelse.

Kriteriene mine for å velge kurs var like enkle som de var vanskelige å oppfylle. Det måtte passe inn i hverdagens tidsklemme og samtidig gi meg skriveerfaring, praktiske verktøy og ikke minst konstruktive tilbakemeldinger –alt til en overkommelig pris.

Jeg har nå fullført grunnkursene I og II, masterklassen og fortellervinkler. Kursene bygger fint på hverandre. Oppgavene og verktøyene introduseres i et fint tempo og med stigende kompleksitet. Min stilsikkerhet har blomstret i takt med kursene. Tekstene mine er grundigere gjennomarbeidet og jeg er blitt en bedre formidler.

Språkbruk er noe svært personlig. Tilbakemeldinger blir derfor lett tatt personlig. Det var ikke et problem her. Jeg sitter igjen med en følelse av at kurslederen hadde fokus på mine tekster og ville mitt beste. Tilbakemeldingene var vennlige, konstruktive og oppmuntrende. Samtidig ble de gitt med autoritet, av personer som selv er publiserte forfattere.

Hvor min nye kunnskap og evner tar meg, vet jeg ikke. Og det er heller ikke viktig. Jeg har blitt utfordret, lært mye og hatt det morsomt underveis.

Herleif Håvik
Kristin Manger Lindner anbefaler Campus NooA på det varmeste

Kristin Manger Lindner

Jeg anbefaler Campus NooA på det varmeste, det er inspirerende å være student her!

Som selvstendig næringsdrivende er jeg i kontakt med en rekke mennesker, organisasjoner og bedrifter med jevne mellomrom. I den forbindelse er det viktig å kunne uttrykke meg troverdig, strukturert og engasjerende.

I fjor begynte jeg å skrive fortellinger og bøker, noe helt annet det jeg har jobbet med tidligere. Karakterer og historier rett og slett sloss om å få komme ut og jeg hadde behov for å finne en ny måte å uttrykke meg på. Jeg henvendte meg til Campus NooA som ikke bare svarte i løpet av få timer, men kom med en seriøs tilbakemelding til hvordan de mente at de kunne hjelpe meg i min situasjon.

Undervisningsopplegget er godt lagt opp med teori, oppgaveskriving og tankedelinger. I et on-line forum kan studenter «tenke høyt» ved å dele sin oppfatning av gitte påstander og spørsmål med andre studenter.

Min erfaring som student hos Campus NooA er at de er tilgjengelige, lydhøre og oppriktig entusiastiske på mine vegne. De faglige utfordringene er spennende, lærerike og motiverende.

Les også dette intervjuet der Kristin Manger Lindner forteller om sine erfaringer som nettstudent.

Kristin Manger Lindner

Ja takk! Send meg mer informasjon om Forfatterskolen.

Lederskolen

Lederskolen - nettkurs på Campus NooAKursene på lederskolen inkluderer blant annet styrearbeid, prosjektledelse, profilanalyse, næringslivsetikk og samfunnsansvar.

 

Lærerne på Lederskolen

Ja takk! Send meg mer informasjon om Lederskolen.

Helseskolen

Helseskolen - nettkurs ved Campus NooAEr du opptatt av din egen og andres helse? På Helseskolen kan du lære Medikamentregning som inngår i sykepleierutdanningen og ta kurs i Helhetlig helse med fokus på sunn livsstil og god helse. Lær og bli bevisst! Få bedre helse, mer overskudd og energi.

Du kan også ta våre tre Helsefagarbeiderkurs på videregående skole.

Lærerne på Helseskolen

Ja takk! Send meg mer informasjon om Helseskolen.

Kunstskolen

Kunstskolen - nettkurs ved Campus NooA

Er du interessert i kunst og kultur? Liker du å tegne og utvikle dine kreative sider? Eller er du blant dem som har stor glede av å gå på museer og kunstutstillinger? Da kan Kunstskolen være det rette for deg.

Lærerne på Kunstskolen

Bodil Eide - nettlærer på Campus NooA

Presentasjon av Bodil Eide på norsk

Jeg, Bodil Eide, er utdannet billedkunstner fra Bergen og Oslo, og har pedagogiutdannelse som kunstlærer fra Firenze. Jeg bor nære Lisboa i Portugal og jobber sammen med min mann Paulo. Vi organiserer for tiden tegnekurs både for nybegynnere og de med mer erfaring. Vi holder kurs i kreativitet og kunstnerisk praksis for amatører og unge kunstnere, vi holder kurs for lærere, samt konferanser og museumsbesøk der vi inviterer til forskjellige måter å se på og oppleve kunst på.

Du kan se vår webside her: http://bodilandpaulo.squarespace.com/

Følg oss gjerne på Facebook også: https://www.facebook.com/bodilandpaulo

I et intervju om sine erfaringer som nettlærer i Tegnekurset på NooA sier Bodil Eide blant annet:

– Jeg oppmuntrer alle elevene til å bruke Tankedelingsoppgavene mens de jobber med tegnekurset. Jeg ser at dette er svært positivt for læringen. Det er veldig viktig for meg å gi individuelle tilbakemeldinger på deltakernes tegninger, de trenger mer enn bare kursmaterialet for å ha framgang. Jeg gir gode råd om hva hver enkelt trenger. Jeg har vært tegnelærer i mange år og vet at elevene ofte ikke ser hvor mye de har lært og hvor deres kvaliteter ligger, så jeg gir mange oppmuntrende kommentarer og praktiske råd basert på mine konkrete observasjoner. Det er mye morsommere når både elev og lærer bryr seg og er engasjerte!

– Kursdeltakerne tar bilder av tegningene sine med mobiltelefon eller digitalkamera, og laster dem opp. Slik kan jeg og de andre deltakerne se tegningene, og kommentere på dem…


Presentation of Bodil Eide in English

I completed my studies in painting and visual arts in Bergen and Oslo, Norway, and trained as an arts teacher in Florence, Italy. I live near Lisbon in Portugal where I work with my husband Paulo. At present, we organise drawing courses both for beginners and more experienced students. We give courses in creativity and artistic practice for amateurs and young artists, we organise seminars for teachers, as well as conferences and museum sessions where we invite to various ways of looking at and experiencing art.

Bodil Eide
Jeremy Roe

Jeremy Roe is an expert in the painting of Diego Velázquez and the culture of seventeenth-century Spain. He is Honorary Research Fellow at the University of Nottingham and is currently based in Spain, where he is pursuing further research as well as teaching seminars at the Universitat de Barcelona. Amongst other recent publications he has completed a translation of the Adiciones a algunas imágines written by Velázquez’s teacher Francisco Pacheco. It will be published by St. Joseph’s University Press.

Jeremy Roe

Ja takk! Send meg mer informasjon om Kunstskolen.

Bedriftskurs

10565115_914961908518621_8609971033746274207_nBedrifter og organisasjoner kan oppnå store fordeler ved å ta i bruk e-læring og nettbaserte kurs. Et samarbeid med Campus NooA kan være en god løsning for mange små og mellomstore bedrifter.

Daglig leder Morten Flate Paulsen har deltatt i EU-prosjektet «E-learning Quality in Small and Medium-sized Enterprizes» og hovedkonklusjonene fra prosjektet er at bedriftene kan bruke e-læring til å:

 1. øke fleksibiliteten i tid og sted
 2. spare penger ved å redusere kostnader til reise, hotell og kurslokaler
 3. få raskere og billigere distribusjon av kursmateriell
 4. introdusere nye produkter raskere ved å aksellererer opplæringen av ansatte og kunder
 5. øke salget fordi kundene opplever e-læring som et tegn på høy kompetanse og verdiøkende tjenester
 6. forbedre relasjonene til kunder og leverandører
 7. oppnå positive bedriftsinterne effekter

Paulsen har skrevet om prosjektet i artikkelen «Successful E-learning in Small and Medium-sized Enterprises  » og i rapporten State of the Art Report: E-learning Quality in European SMEs