Yrkessjåførfaget.

Yrkessjåførfaget på NooA videregående skole består av to nettkurs som dekker teorien i faget etter læreplanen for YRK3-02 med de to hovedområdene Planlegging og drift og Transport.

Yrkessjåførfaget er utviklet for voksne mennesker som vil ta fagbrev som praksiskandidat.

Kursene kan kjøpes samlet eller hver for seg.

 

Arbeidsoppgaver

En yrkessjåfør jobber med person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

En yrkessjåfør jobber med gods- eller persontransport. For eksempel lastebilsjåfør (godstransport) eller bussjåfør (persontransport).

Yrkessjåfører kan transportere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenester utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Som yrkessjåfører må du håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold.

Vanlige arbeidsoppgaver for yrkessjåføren:

  • transportere forsvarlig og sikkert
  • lasting og lossing
  • sikring av last etter gjeldende forskrifter
  • planlegge transportoppdrag
  • yte service
  • enkelt vedlikehold av utstyr
  • daglig ettersyn og kontroll av kjøretøy
  • overholde reglene for kjøre- og hviletid
  • dokumentkontroll av fraktbrev
  • følge bedriftens regler for helse, miljø og sikkerhet

Ulike jobber som yrkessjåfør krever førerkort i ulike klasser. Det kan også være påkrevd med truckførerbevis og/eller lastebilkranbevis. For transport av farlig gods kreves ADR kompetansebevis.

Jobbmuligheter for yrkessjåfører

Yrkessjåfører er ansatt i transportbransjen. Det kan være enten innen person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

Bonuskurs

Studentlappen og Privatisten

Alle som tar Logistikkfaget får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

Studentlappen er et nettkurs i studieteknikk som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre nettstudent.

Privatisten kan du få tips, hjelp og svar på spørsmål om forberedelse og påmelding til eksamen som privatist.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Yrkessjåførfaget.

 

 

Lånekassen logo

Studielån

Yrkessjåførfaget på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer tilsammen 477 studietimer.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Vil du ha fagbrev og bli yrkessjåfør?

Har du praktisk erfaring, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Yrkessjåførfaget være noe for deg!

Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Yrkessjåførfaget!

Praksiskandidater i yrkessjåførfaget

Kursene i Yrkessjåførfaget er for praksiskandidater  som vil ha fagbrev.

Praksiskandidater: studenter som har mer enn fem års relevant praksis kan ta den yrkesteoretiske eksamenen (YRK3102) og deretter melde seg opp til og avlegge fagprøven (YRK3001).

Eksamen i yrkessjåførfaget

Skriftlig, tverrfaglig eksamen (YRK3102), 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.

Læremidler i yrkessjåførfaget

Læremidler som inngår i kursprisene: Nettsider med oppgaver: NooA, 2020.

Lærebøker: Du må selv skaffe deg lærebøken til Yrkessjøførfaget:

Yrkessjåfør. Person- og godstransport. Glein, Hauge, Haukeberg, Lødemel, Malin, Spurkeland og Ulvatne. Fagbokforlaget 2019. ISBN 9788211030665.

Kort om kursene i Yrkessjåførfaget

Kursene i yrkessjøførfaget

Yrkessjåførfaget består av to kurs. Du kan melde deg på et kurs av gangen eller begge kursene samtidig.

Planlegging og drift handler om hvordan man organiserer en transportbedrift. Videre inngår planlegging av transporttjenester i samsvar med bestilling og krav til lønnsomhet. Kurset omfatter samhandling med kollegaer, kunder og eksterne samarbeidspartnere samt regelverk for sikre og miljøvennlige transporttjenester.

Transportkurset handler om sikker og effektiv lasting, lossing og transport av personer og varer i samsvar med gjeldende regelverk. Det omfatter også kundebehandling, miljøvennlig behandling av gods og forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler som kan forebygge skade på personer, gods og miljø. Kurset handler også om manuelt og elektronisk verktøy som brukes til å behandle transportdokumenter og transportoppdrag.

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

 

NooA har også teorikursene for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som logistikkoperatør