NAV, dagpenger og utdanning

Som hovedregel har du ikke rett til dagpenger når du er under utdanning eller opplæring. Men det er noen unntak:

Midlertidig unntak:

 • Som en midlertidig ordning har du rett til dagpenger i kombinasjon med utdanning eller opplæring, forutsatt at du ikke samtidig mottar støtte fra Lånekassen.
  • Du trenger ikke søke om å få godkjent utdanningen din av NAV.
  • Denne ordningen gjelder foreløpig frem til 20. september 2021. Deretter vil det komme en ny lov på området som gir sterkere rett til å kombinere studier med dagpenger.
  • Du kan ha rett til dagpenger selv om du får støtte fra Lånekassen, men da må du søke om å få godkjent utdanningen din av NAV.

Vanlige unntak:

 • Du kan søke NAV om å få beholde dagpenger mens du tar utdanning hvis du
  • Tar kurs eller tiltak i samarbeid med NAV
  • Deltar på utdanning eller opplæring utenfor vanlig arbeidstid (hverdager fra kl. 08.00-16.00) med maksimalt 50 % studieprogresjon/belastning sammenlignet med tilsvarende utdanning på heltid.

Som et ledd i å komme raskere tilbake i jobb kan du søke NAV om tiltak for å delta på nettkurs for å øke kompetansen din. Vi anbefaler at du snakker med din kontakt hos NAV om mulighetene, henvis gjerne til denne nettsiden.

Studieprogresjon på NooA

Våre nettkurs er fleksible og det er studiestart hele året. Du må derfor ikke vente på studiestart, men starte nå og jobbe med kursene i det tempoet som passer deg og din livssituasjon. Det innebærer også at kursene er svært godt egnet til deg som er arbeidsledig eller permittert slik at du kan være aktiv arbeidssøker samtidig som du gjennomfører utdanning og øker den formelle kompetansen din og mulighetene i arbeidsmarkedet.

Praksiskandidatstudiene er normert til 477 studietimer, som utgjør mindre enn 50 % studiebelastning over et skoleår.

Fagretninger på NooA

Campus NooA tilbyr en rekke nettkurs på videregående skole nivå:

Her kan du lese vanlige spørsmål og svar om NooAs nettkurs.