Generell studiekompetanse.

Trenger du generell studiekompetanse eller bedre karakterer for å komme inn på studiet du drømmer om? Da er dette tilbudet for deg!

Hos oss kan du starte på skolen når du vil, få studielån, studere mens du jobber og gå opp til eksamen som privatist. Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Med generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. For å komme inn på et studium, må du også ha karakterer som er gode nok.

Videregående skole

Les kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene. Du velger selv om du vil melde deg på ett eller flere kurs av gangen. Finn dine kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere.

 

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Generell studiekompetanse.

 

Se alle våre studier på videregående skole:

Studiespesialisering: Generell studiekompetanse, Påbygging til generell studiekompetanse, Studiekompetanse for fagarbeidere og Spesiell studiekompetanse.

Yrkesfag: ByggdrifterfagetHelsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Kokkfaget, Servitørfaget, Salgsfaget, Kontor- og administrasjonsfaget, Portørfaget, Logistikkfaget, Reiseliv Vg2, og Salg, service og sikkerhet Vg2.

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.

Få alle kursene for kr. 37.890

 

Lånekassen logo

 

Finansiering

NooA Videregående skole er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og finansiering her.

 

Påbygging til generell studiekompetanse ved NooA videregående skole

23/5-regelen

Er du over 23 år og mangler studiekompetanse? Da kan du ta generell studiekompetanse etter 23/5 regelen.

  1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak.
  2. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene.
  3. Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Er du kvalifisert gjennom 23/5-regelen, regnes karakterpoengene dine ut på grunnlag av de seks studiekompetansefagene.

Eksamen i generell studiekompetanse

Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

Privatisten og Studentlappen

Alle som melder seg på kurs ved NooA Videregående skole får gratis tilgang til Privatisten og Studentlappen.

Privatisten er en møteplass som gjør det mulig for elevene på NooA videregående skole å få kontakt med hverandre på tvers av fag og studieretninger. Her kan naturfagelevene få kontakt med dem som tar både matematikk, historie og sosialkunnskap. I tillegg får de tilgang til råd og tips rundt forberedelser og påmeldinger til eksamen.

Studentlappen er et tilbud til deg som vil lære studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre student. Det fokuserer på digitale verktøy som hjelper deg å planlegge studiene, konsentrere deg og huske det du har lært. Det inneholder også nyttig informasjon om hvordan du kan skrive, lagre og organisere materiale du bruker i studiene dine. Kurset gir også en innføring i læringsfilosofien, tjenestene og oppgavetypene som du vil møte på Campus NooA.

Kort om kursene i Generell studiekompetanse

Studiekompetansefagene

NooA har valgt å dele matematikkfaget i to kurs, slik at vi dekker de seks studiekompetansefagene med følgende kurs:

Naturfag Vg1 er basert på læreplanen i naturfag NAT 1002. Kurset tar for seg emnene: Forskerspiren, bærekraftig utvikling, ernæring og helse, stråling og radioaktivitet, energi for fremtiden og bioteknologi.

Engelsk Vg1 er basert på læreplanen i engelsk ENG1002  og ENG1102. Kurset tar for seg språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur.

Samfunnsfag Vg2 inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp. Kurset er basert på læreplanen i samfunnsfag SAF1-03. Kurset tar for seg individ og samfunn, kultur og religion, politikk og demokrati, arbeids- og næringsliv, samt internasjonale forhold.

Historie Vg2-Vg3 er basert på læreplanen i historie HIS1-02. Kurset tar for seg emnene: Historieforståelse og metoder og Samfunn og mennesker i tid.

Matematikk P Vg1 er basert på læreplanen i matematikk P for Vg1 MAT1-04. Kurset fokuserer på tall og algebra, geometri, sannsynlighet, funksjoner og økonomi. Sammen med Vg2 P dekker kurset kravene til generell studiekompetanse i matematikk.

Matematikk P Vg2 er basert på læreplanen i matematikk P for Vg2 MAT5-03. Sammen med Vg1 P dekker kurset kravene til generell studiekompetanse i matematikk. Kurset tar for seg emnene: Tall og algebra i praksis, Statistikk, Modellering og Funksjoner.

Norsk Vg3 er basert på læreplanen i norsk NOR1-05 og er for deg som skal ta eksamen i norsk hovedmål (fagkode NOR1211), norsk sidemål (NOR1212) og NOR1213 (norsk muntlig). De fleste privatister skal ta skriftlig eksamen i både hovedmål og sidemål. For de fleste vil sidemål si nynorsk.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA


NooA har også kursene i påbygging til generell studiekompetanse