Generell studiekompetanse.

Trenger du generell studiekompetanse eller bedre karakterer for å komme inn på studiet du drømmer om? Da er dette tilbudet for deg!

Hos oss kan du starte på skolen når du vil, få studielån, studere mens du jobber og gå opp til eksamen som privatist. Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Med generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. For å komme inn på et studium, må du også ha karakterer som er gode nok.

Videregående skole

Les kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene. Du velger selv om du vil melde deg på ett eller flere kurs av gangen. Finn dine kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere.

 

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Generell studiekompetanse.

 

Se alle våre studier på videregående skole:

Studiespesialisering: Generell studiekompetanse, Påbygging til generell studiekompetanse, Studiekompetanse for fagarbeidere og Spesiell studiekompetanse.

Yrkesfag: ByggdrifterfagetHelsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Kokkfaget, Servitørfaget, Salgsfaget, Kontor- og administrasjonsfaget, Portørfaget, Logistikkfaget, Reiselivsfaget, Resepsjonsfaget, Aktivitørfaget

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.

Få alle kursene for kr. 37.890

 

Lånekassen logo

 

Finansiering

NooA Videregående skole er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og finansiering her.

 

Påbygging til generell studiekompetanse ved NooA videregående skole

23/5-regelen

Er du over 23 år og mangler studiekompetanse? Da kan du ta generell studiekompetanse etter 23/5 regelen.

  1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak.
  2. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene.
  3. Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Er du kvalifisert gjennom 23/5-regelen, regnes karakterpoengene dine ut på grunnlag av de seks studiekompetansefagene.

Eksamen i generell studiekompetanse

Du må selv melde deg opp til eksamen via https://privatist.inschool.visma.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Frister for oppmelding er vanligvis 15. januar – 1. februar for eksamen til sommeren og 1. – 15. september for eksamen til jul.

Privatisten og Studentlappen

Alle som melder seg på kurs ved NooA Videregående skole får gratis tilgang til Privatisten og Studentlappen.

Privatisten er en møteplass som gjør det mulig for elevene på NooA videregående skole å få kontakt med hverandre på tvers av fag og studieretninger. Her kan naturfagelevene få kontakt med dem som tar både matematikk, historie og sosialkunnskap. I tillegg får de tilgang til råd og tips rundt forberedelser og påmeldinger til eksamen.

Studentlappen gir en innføring i bruk av verktøyene på nettskolen, informasjon om planlegging og gjennomføring av studiet ditt og en gjennomgang av studieteknikker du kan ha nytte av som nettstudent.

Kort om kursene i Generell studiekompetanse

Studiekompetansefagene

NooA har valgt å dele matematikkfaget i to kurs, slik at vi dekker de seks studiekompetansefagene med følgende kurs:

Engelsk Vg1 er basert på læreplanen i engelsk ENG01-04 med fagkoder ENG1007  og ENG1008. Kurset tar for seg språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur.

Naturfag Vg1 er basert på læreplanen i naturfag NAT01-04 med fagkode NAT 1007. Kurset tar for seg emnene: naturvitenskap, teknologi, energi og materie, jorda og livet på jorda, kropp og helse.

Matematikk P Vg1 er basert på læreplanen i matematikk P Vg1 MAT08-01 med fagkode MAT1019 Kurset tar for seg emnene: tall og algebra, algoritmer og programmering, matematikk og samfunnsliv, funksjoner og modellering. Sammen med Vg2 P dekker kurset kravene til generell studiekompetanse i matematikk.

Matematikk P Vg2 er basert på læreplanen i matematikk P Vg2 https://www.udir.no/lk20/mat05-04 med fagkode MAT1023 Sammen med Vg1 P dekker kurset kravene til generell studiekompetanse i matematikk. Kurset tar for seg emnene: Tall og algebra i praksis, Statistikk, Modellering og Funksjoner.

Samfunnskunnskap Vg1/Vg2  er basert på læreplanen i samfunnskunnskap SAK01-01 med fagkode SAK1001. Kurset tar for seg emnene utforskning, globale perspektiver, økonomi- arbeids- og samfunnsliv, sosialisering- identitet og livsmestring, demokrati og medborgerskap

Historie Vg3 er basert på læreplanen i historie HIS01-03, med fagkode HIS1011. Kurset tar for seg kjerneelementene: historiebevisshet, utforskende historie og kildekritisk bevissthet, historisk empati, sammenhenger og perspektiver, og mennesker og samfunn i fortid, nåtid og fremtid.

Norsk Vg3 er basert på læreplan NOR01-06. Kurset er for deg som skal ta eksamen i norsk hovedmål (fagkode NOR1267), norsk sidemål (NOR1268) og NOR1269 (norsk muntlig). De fleste privatister skal ta skriftlig eksamen i både hovedmål og sidemål. For de fleste vil sidemål si nynorsk.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA


NooA har også kursene i påbygging til generell studiekompetanse