Ta studiekompetanse på NooA videregående skole.

Det er aldri for sent å fullføre videregående skole! Trenger du studiekompetanse eller bedre karakterer for å komme inn på studiet du drømmer om? Trenger du å fullføre eller forbedre noen fag for å få drømmejobben?

Videregående skole

Les kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene.

Kursene på Studiekompetanse

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om studiekompetanse på NooA Videregående skole.

 

Se alle våre nettskoler:

Reiselivsskolen, Forfatterskolen, Lederskolen, Helseskolen, Kunstskolen og Videregående skole.

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.

Lånekassen

NooA Videregående skole er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og finansiering her.

Videregående skole - studiekompetanse

Klarer du å finne konkurrerende nettkurs med fri oppstart som selges til bedre priser? Da får du vårt Gavekort for læring (kr 300) ved å sende dokumentasjon til post@nooa.no

Da kan du velge mellom våre kurs innen:

Alle som melder seg på kurs ved NooA Videregående skole får gratis tilgang til Privatisten og Studentlappen.

Hos oss kan du starte på skolen når du vil, få studielån, studere mens du jobber og gå opp til eksamen som privatist. Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Eksamen

Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettkurs og nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

 

Kort om våre tilbud innen studiespesialisering

Generell studiekompetanse

Trenger du studiekompetanse eller bedre karakterer for å komme inn på studiet du drømmer om, er dette tilbudet for deg! Med generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. For å komme inn på et studium, må du også ha karakterer som er gode nok.

Er du over 23 år og mangler studiekompetanse? Da kan du ta generell studiekompetanse etter 23/5 regelen.

Påbygging til generell studiekompetanse

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram er for deg som har tatt yrkesfag og trenger generell studiekompetanse for å komme inn på høyere utdanning. For å ta påbygging til generell studiekompetanse må du ha enten ha fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Studiet inneholder til sammen ha 701 timer opplæring i fellesfagene (Norsk, Naturfag, Matematikk, Historie og Kroppsøving) og 140 timer programfag (Sosialkunnskap) fra utdanningsprogram for studiespesialisering.

Fordypning i realfag og  Spesiell studiekompetanse

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Forskjellen på generell og spesiell studiekompetanse, er at det er kreves spesielle programfag i tillegg til den generelle studiekompetansen. Disse kravene kan for eksempel være at du må ha tatt noen spesielle realfag i videregående skole. På nettsidene til Samordna opptak får du en oversikt hvilke fag som har spesielle krav.

NooA tilbyr matematikk R1 og R2 i programfaget matematikk for realfag. Det gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Programfag i engelsk

består av Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk og Engelskspråklig litteratur og kultur. Både Samfunnsfaglig engelsk og Engelskspråklig litteratur og kultur bygger på Internasjonal engelsk og de kan tas uavhengig av hverandre. Fagene tilhører læreplan i engelsk – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG4-01) og tar for seg hovedområdene Språk og språklæring, Kommunikasjon og Kultur, samfunn og litteratur.

Programfag i kommunikasjon og kultur

består av tre kurs. De tilhører læreplanen i kommunikasjon og kultur – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (KKM1-01) og fokuserer på følgende tre hovedområder: Kultur- og kommunikasjonsteori, Tekst og Kommunikasjon.

Programfag i medie- og informasjonskunnskap

består av to kurs. De tilhører læreplan i medie- og informasjonskunnskap – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MIN1-01) og tar for seg hovedområdene: Medieutvikling, Uttrykksformer og Medier, individ og samfunn. Programfaget bygger både på en humanistisk og en samfunnsvitenskapelig tradisjon. Et historisk perspektiv er grunnleggende når man skal studere forholdet mellom medium og samfunn. Dette er ikke minst viktig for å forstå medienes rolle som forutsetning for ytringsfrihet og demokrat. Makt og påvirkning er tett knytt til nasjonale og internasjonale medier. Derfor er det viktig å studere media med et analytisk og kritisk blikk.

 

 

Kort om Privatisten og Studentlappen

Privatisten er en møteplass som gjør det mulig for elevene på NooA videregående skole å få kontakt med hverandre på tvers av fag og studieretninger. Her kan naturfagelevene få kontakt med dem som tar både matematikk, historie og sosialkunnskap. I tillegg får de tilgang til råd og tips rundt forberedelser og påmeldinger til eksamen.

Studentlappen er et tilbud til deg som vil lære studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre student. Det fokuserer på digitale verktøy som hjelper deg å planlegge studiene, konsentrere deg og huske det du har lært. Det inneholder også nyttig informasjon om hvordan du kan skrive, lagre og organisere materiale du bruker i studiene dine. Kurset gir også en innføring i læringsfilosofien, tjenestene og oppgavetypene som du vil møte på Campus NooA.