Eksamen: datoer og informasjon om påmelding for studenter ved NooA videregående skole.

NooA videregående skole kan du starte når du vil, konsentrere deg om de fagene du trenger og gå frem i det tempoet som passer deg. Alle som tar nettkurs på NooA videregående skal ta eksamen som privatist. Du får tilgang til Privatisten, en møteplass med tips og råd om eksamen.

Videregående skole

Ja takk! Send meg mer informasjon om Privatisteksamen

Spør oss om NooAs nettkurs

Fyll ut skjemaet

 

Disse kursene på NooA forbereder til privatisteksamen:

Yrkesfag

Studiekompetanse:

Privatistweb

Eksamen V17

Du må selv melde deg opp via www.privatistweb.no. Frister for oppmelding kan variere noe fra fylke til fylke, men er vanligvis januar for eksamen til sommeren og september for eksamen til jul.  Gå til www.privatistweb.no og velg din fylkeskommune for oppdatert informasjon.

På Privatistweb finner du informasjon om:

 • hvordan du melder deg opp til eksamen
 • eksamensavgift og betaling
 • eksamensdatoer
 • leselister
 • eksamensdagen
 • særskilt tilrettelegging
 • vurdering og klagerett
 • fag- og svenneprøven

Tilhører du Nordland eller Akershus fylkeskommune?

Nordland har en egen side for påmelding til privatisteksamen: https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/eksamen/oppmelding-eksamen/

Akershus har også en egen side for påmelding til privatisteksamen: https://privatist.inschool.visma.no/

Hvilke fag kan du ta eksamen i?

Du kan ta privatisteksamen i fag i videregående skole (yrkesfag og studieforberedende). Du kan ta eksamen i fag du ikke har fra før eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt tidligere. Det er mulig å ta opp fag mens du fortsatt går på videregående. Du kan ta nye fag og forbedre fag. Dermed kan du fullføre videregående skole i løpet av to år, men det er krevende å ta fag i tillegg til vanlig timeplan.

Du kan ta eksamen som privatist for å forbedre karakterene dine, og du kan gå opp som privatist så mange ganger du vil. I mange fag må man ta både muntlig og skriftlig eksamen. Privatister får ikke standpunktkarakter.

Får du bedre karakter på privatisteksamen enn du har på vitnemålet ditt, strykes både den gamle standpunktkarakteren og eventuell eksamenskarakter du har fra før. De forbedrede karakterene føres på vitnemålet i stedet for de gamle.

Får du dårligere karakter på privatisteksamen enn du hadde i standpunkt fra før, blir den gamle standpunktkarakteren stående.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Utdanningsdirektoratet har mer informasjon om påmelding, om gjennomføring av eksamen, om karakterer og om praksiskandidatordningen:

 

Eksamensdatoer og eksamenskoder:

Her finner du eksamensdatoer og koder for studieforberedende fag, yrkesfag og praksiskandidater:

Tidligere eksamener

Priser

Eksamensgebyret fatsettes i statsbudsjettet. I 2021 gjelder følgende:

Gebyret er 1 186 kroner for

 • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
 • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

Gebyret er 2 373 kroner per eksamen for

 • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

Lykke til!


Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettkurs og nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

 

 

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Privatisteksamen

Spør oss om NooAs nettkurs

Fyll ut skjemaet

 


Aktuelle fag på NooA videregående skole