Språkkurs på nett

Campus NooA har norske språkkurs på nett for begynnere og innvandrere samt nettkurs i engelsk, tysk, fransk og spansk.

Norsk for fremmedspråklige

NooA samarbeider med Norsk Nettkurs om norskkurs for innvandrere. Sammen har vi utviklet nettkurs i Norsk A2, Norsk B1 og Norsk B2 som alle bygger på det felles europeiske rammeverket for språk.

Du finner du informasjon om eksamen ved å klikke på Norskprøve.

Norsk for begynnere

Kurset Norsk for begynnere er hovedsakelig laget for kursdeltakere med estisk, latvisk eller litauisk bakgrunn, siden ordbokfunksjonen og grammatikkforklaringene til kurset er på disse språkene. Selv om du har et annet morsmål kan du likevel ha nytte av kurset. Dette kurset passer best for deg som har noe kunnskap i norsk fra før (tilsvarende nivå A1), men siden alle ordene er forklart, kan også nybegynnere ha god nytte av å delta på kurset.

Dette språkkurset er et resultat av to samarbeidsprosjekter som er støttet av Nordplus. Våre lokale samarbeidspartnere i  de baltiske landene er:

Estland: www.multilingua.ee
Latvia: www.unciti.lv
Litauen: www.lbas.lt

Spansk for adoptivforeldre

Flere spansktalende land i Latin-Amerika krever at foreldrene kan snakke med barna sine på spansk den første tiden etter overtakelsen. Derfor samarbeider Adopsjonsforum med Campus NooA om å tilby dette språkkurset i spansk for adoptivforeldre på nettet.

Språkkurs på videregående skole

Vi har også flere språkkurs på NooA videregående skole. Disse kursene forbereder til privatisteksamen. Les mer om eksamen.