Start på Helsefagarbeider i dag.

Helsefagarbeider er utdanningen for deg som er glad i mennesker, ønsker å ta fagbrev som Helsefagarbeider og har praksis innen helsearbeid.

 

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider.

Helsefagarbeider - nettstudier på NooA videregående skole

Ta fagbrev som praksiskandidat. Bli helsefagarbeider mens du er i jobb og opparbeider praksis.

For å bli helsefagarbeider må du være glad i mennesker. Du må bry deg om dem og vise omsorg, hensyn og respekt. Du må kunne arbeide både selvstendig og sammen med pårørende og andre yrkesgrupper.

En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som for eksempel trenger hjelp til personlig hygiene, klesskift, måltider, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller behov for rehabilitering.

Ønsker du å arbeide som helsefagarbeider?

Helsefagarbeidere jobber på sykehjem, sykehus og bo- og servicesentre. Mange arbeider innen rusomsorgen, psykiatrien, hjemmetjenesten og med barn og ungdom som har spesielle behov. Andre arbeider ved opptrenings- og behandlingssentre eller i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede.

Praksiskandidat helsefagarbeider

Når du har fem års relevant yrkespraksis kan du kvalifisere deg som praksiskandidat.

En praksiskandidat som ønsker å avlegge fagprøve, må ha bestått yrkesteoretisk eksamen i programfagene som beskrevet i læreplanene fra Utdanningsdirektoratet.

Ordningen for praksiskandidater er rettet mot voksne som vil dokumentere kompetanse ved å avlegge fagprøve utenom et ordinært læreforhold. Voksne har denne muligheten med hjemmel i § 3-5 i Opplæringsloven.

Utgangspunktet er at praksiskandidaten har tilstrekkelig og allsidig praksis i faget. Det er ikke krav til noen formell utdannelse eller videregående skole.

Kursene

Studiet består av de tre nettkursene Kommunikasjon og samhandling, Helsefremmende arbeid og Yrkesliv i helsearbeiderfag. Til sammen dekker de teorien i Helsefagarbeider etter læreplankode HEA03-03

Du kan melde deg på ett kurs av gangen eller alle tre samlet. Du kan starte når du vil og får tilgang til kursene i 365 dager.

Les kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene.

 

 

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA

Lånekassen logo

Helsefagarbeider på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer tilsammen 477 studietimer.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Du kan melde deg på alle de tre kursene i helsefagarbeider for kr 17 900 her.

NB! Alle læremidlene inngår i prisen.

Meld deg på

Hvis du er medlem av Fagforbundet kan du søke om stipend for å delta. Andre fagforeninger kan også ha stipendordninger. Sjekk hjemmesidene eller ta kontakt med din fagforening for mer informasjon.

Eksamen Helsefagarbeider

Det er en skriftlig, tverrfaglig eksamen (HEA3103) på 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.

Frister for oppmelding er vanligvis 15. januar – 1. februar for eksamen i juni og 1. – 15. september for eksamen i november. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

 

Kort om kursene i Helsefagarbeider

HEA Kommunikasjon og samhandling

HEA Kommunikasjon og samhandling handler om hvordan kommunikasjon mellom mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Du skal kunne ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår også.

HEA Helsefremmende arbeid

HEA Helsefremmende arbeid skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som helsefagarbeider. Det handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Videre handler det om å yte profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet.

Grunnleggende sykepleie er også sentralt i arbeidet. Du skal kunne praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre skal du kunne sammenhengen mellom kroppens oppbygging og funksjoner, samt sykdomslære. Kultur som helsefremmende og mobiliserende tiltak, HMS, førstehjelp og forebygging av belastningslidelser er også områder som skal kunnes.

HEA Yrkesliv i helsearbeiderfag

HEA Yrkesliv i  helsearbeiderfag gir kunnskap og forståelse for hvordan en helsefagarbeider skal utøve yrket. Det handler om hvordan det helhetlige menneskesynet skal ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid er sentralt i arbeidet. Videre skal du kunne relevant regelverk og yrkesetikk. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper er også et sentralt emne. Du får også opplæring i ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse- omsorgs- og sosialtiltak.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Helsefagarbeider.

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole