Start på Helsefagarbeider i dag

Helsefagarbeider er utdanningen for deg som er glad i mennesker, ønsker å ta fagbrev som Helsefagarbeider og har praksis innen helsearbeid.


Klarer du å finne konkurrerende nettkurs med fri oppstart som selges til bedre priser? Da får du vårt Gavekort for læring (kr 300) ved å sende dokumentasjon til post@nooa.no

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider.
Helsefagarbeider - nettstudier på NooA videregående skoleFor å bli helsefagarbeider må du være glad i mennesker. Du må bry deg om dem og vise omsorg, hensyn og respekt. Du må kunne arbeide både selvstendig og sammen med pårørende og andre yrkesgrupper.

En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som for eksempel trenger hjelp til personlig hygiene, klesskift, måltider, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller behov for rehabilitering.

Ønsker du å arbeide som helsefagarbeider?

Helsefagarbeidere jobber på sykehjem, sykehus og bo- og servicesentre. Mange arbeider innen rusomsorgen, psykiatrien, hjemmetjenesten og med barn og ungdom som har spesielle behov. Andre arbeider ved opptrenings- og behandlingssentre eller i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede.

Praksiskandidater

Når du har fem års relevant yrkespraksis kan du kvalifisere deg som praksiskandidat.

Studiet består av de tre nettkursene Kommunikasjon og samhandling, Helsefremmende arbeid og Yrkesutøvelse. Til sammen dekker de teorien i Helsefagarbeider etter læreplankode HEA3-02. Les kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene.

 

 

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA

Lånekassen

Helsefagarbeider på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer 477 studietimer og kan gi rett til 50 % støtte i ni måneder.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Du kan melde deg på alle de tre kursene i helsefagarbeider for kr 13.900 her.

Meld deg på 3 kurs for kr 13.900

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Fagakademiet som medfører at Fagforbundets medlemmer får 15 % rabatt og kan  søke om stipend for å delta. Andre fagforeninger kan også ha stipendordninger. Sjekk hjemmesidene eller ta kontakt med din fagforening for mer informasjon.

 

Kort om kursene i Helsefagarbeider

Kommunikasjon og samhandling HEA

Kommunikasjon og samhandling HEA handler om hvordan kommunikasjon mellom mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Du skal kunne ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår også.

Helsefremmende arbeid HEA

Helsefremmende arbeid HEA skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som helsefagarbeider. Det handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Videre handler det om å yte profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet.

Grunnleggende sykepleie er også sentralt i arbeidet. Du skal kunne praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre skal du kunne sammenhengen mellom kroppens oppbygging og funksjoner, samt sykdomslære. Kultur som helsefremmende og mobiliserende tiltak, HMS, førstehjelp og forebygging av belastningslidelser er også områder som skal kunnes.

Yrkesutøvelse HEA

Yrkesutøvelse HEA gir kunnskap og forståelse for hvordan en helsefagarbeider skal utøve yrket. Det handler om hvordan det helhetlige menneskesynet skal ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid er sentralt i arbeidet. Videre skal du kunne relevant regelverk og yrkesetikk. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper er også et sentralt emne. Du får også opplæring i ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse- omsorgs- og sosialtiltak.

 

 

Bonuskurs

Alle som tar kurs på NooA videregående skole får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Helsefagarbeider.

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole

Byggdrifterfaget, Reiseliv Vg2, Barne- og ungdomsarbeider, Service og samferdsel Vg1 og Salg, service og sikkerhet Vg2.

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med individuell oppfølging og gode lærere.