Logistikkfaget.

Logistikkfaget er for deg som har erfaring med lager- eller logistikkarbeid og vil ta fagbrev som praksiskandidat.

Nettkursene dekker teorien i Logistikkfaget etter læreplankode LOG03-02 med hovedområdene Helse, miljø og sikkerhet, Verdikjede, Planlegging og forbedringsarbeid.

 

Logistikkfaget består av tre kurs som kan kjøpes samlet eller hver for seg:

Arbeidsoppgaver i logistikkfaget

Logistikkoperatører arbeider med transport av varer. Vanlige arbeidsoppgaver er lasting, lossing og klargjøring og forsendelse av gods.

De skal sikre at varer som mottas, lagres, sorteres og sendes ikke blir skadet og kommer fram til rett tid.

Arbeidet kan innebærer sikring av last og planlegging, lagring og klargjøring av gods. En del av arbeidet innebærer dokumentbehandling og kundeservice. Det kan også medføre administrasjon av logistikk.

Jobbmuligheter i logistikkfaget

Logistikkoperatører kan jobbe i transportbransjen, på flyplasser og godsterminaler. De kan også jobbe innen handel, næringsvirksomhet og industri – som for eksempel treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedsindustri, og metallurgisk industri.

Bonuskurs

Studentlappen og Privatisten

Alle som tar Logistikkfaget får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

Studentlappen er et nettkurs i studieteknikk som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre nettstudent.

Privatisten kan du få tips, hjelp og svar på spørsmål om forberedelse og påmelding til eksamen som privatist.

 

 

Lånekassen logo

Studielån

Logistikkfaget på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer tilsammen 477 studietimer.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Vil du ha fagbrev og bli logistikkoperatør?

Har du praktisk erfaring fra arbeid innen lager- og/eller logistikkfaget, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Logistikkfaget være noe for deg!

Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Logistikkfaget!

Praksiskandidater

Kursene i logistikkfaget er for praksiskandidater som vil ha fagbrev.

Eksamen i Logistikkfaget

Skriftlig, tverrfaglig eksamen (LOG3103), 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.

Læremidler

Læremidler som inngår i kursprisene: Helse miljø og sikkerhet, Verdikjede, Planlegging og forbedringsarbeid for NooA videregående skole: Nettsider med oppgaver: NooA, 2023.

Lærebøker: Du må selv skaffe denne læreboken til Logistikkoperatør:

Logistikkoperatøren:  Innføring i logistikk for terminal- og lagermedarbeidere. Lærebok. Einar Spurkeland, Charles F. Galaasen 2017. Fagbokforlaget ISBN: 9788211024947

Kort om kursene i Logistikkfaget

Kursene i Logistikkfaget

Logistikkfaget består av tre kurs. Du kan melde deg på et kurs av gangen eller alle kursene i logistikkfaget samtidig.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å vurdere risiko ved utførelse av arbeidsoppgaver og å ivareta seg selv og kolleger i utøvelse av yrket. Det handler også om å velge og bruke riktig verneutstyr, bekledning og hjelpemidler og å sikre at arbeidsoppgavene blir gjort på en forsvarlig måte som hindrer ulykker og skader på personer og materiell.

Verdikjede

Kjerneelementet verdikjede handler om å utvikle en helhetsforståelse av hvordan effektive logistikkoperasjoner i hele verdikjeden bidrar til økt lønnsomhet for kunder, leverandører og bedrifter. Det handler også om å motta, håndtere og klargjøre varer, gods eller passasjerer på en effektiv og nøyaktig måte i tråd med bedriftens rutiner og gjeldende regelverk. Videre handler det om å bruke aktuelle registreringssystemer, velge emballasje, klassifisere og dokumentere varer og gods i samsvar med bedriftens krav til kvalitet og lønnsomhet. Det handler også om å bruke og vedlikeholde tekniske hjelpemidler i produksjonen og å bruke sikringsutstyr i ulike transport- og logistikkoperasjoner.

Planlegging og forbedringsarbeid

Kjerneelementet planlegging og forbedringsarbeid handler om å planlegge logistikkoppgaver, beregne framføringstider og vurdere transportløsninger i henhold til varenes, godsets eller passasjerenes egenart og bedriftens og kundens kvalitetskrav. Det handler også om å kunne identifisere mulige forbedringsområder og foreslå konkrete forbedringstiltak innenfor bedriftens logistikkfunksjoner.

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole

Aktivitør, Byggdrifter, Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider, Kokk, Service- og administrasjonsmedarbeider, Logistikkoperatør, Portør, Reiselivsmedarbeider, Resepsjonist, Salgsmedarbeider, Servitør, Yrkessjåfør

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA