Logistikkfaget.

Logistikkfaget er for deg som har erfaring med lager- eller logistikkarbeid og vil ta fagbrev som praksiskandidat.

Nettkursene dekker teorien i Logistikkfaget etter læreplankode LOG3-01 med de to hovedområdene Eksternlogistikk og Internlogistikk og lagerhold.

 

Logistikkfaget består av to kurs som kan kjøpes samlet eller hver for seg:

 

Arbeidsoppgaver i logistikkfaget

Logistikkoperatører arbeider med transport av varer. Vanlige arbeidsoppgaver er lasting, lossing og klargjøring og forsendelse av gods.

De skal sikre at varer som mottas, lagres, sorteres og sendes ikke blir skadet og kommer fram til rett tid.

Arbeidet kan innebærer sikring av last og planlegging, lagring og klargjøring av gods. En del av arbeidet innebærer dokumentbehandling og kundeservice. Det kan også medføre med administrasjon av logistikk.

Jobbmuligheter i logistikkfaget

Logistikkoperatører kan jobbe i transportbransjen, på flyplasser og godsterminaler. De kan også jobbe innen handel, næringsvirksomhet og industri – som for eksempel treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedsindustri, og metallurgisk industri.

Bonuskurs

Studentlappen og Privatisten

Alle som tar Logistikkfaget får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

Studentlappen er et nettkurs i studieteknikk som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre nettstudent.

Privatisten kan du få tips, hjelp og svar på spørsmål om forberedelse og påmelding til eksamen som privatist.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Logistikkfaget.

 

 

Lånekassen logo

Studielån

Logistikkfaget på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer tilsammen 477 studietimer.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Vil du ha fagbrev og bli logistikkoperatør?

Har du praktisk erfaring fra arbeid innen lager- og/eller logistikkfaget, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Logistikkfaget være noe for deg!

Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Logistikkfaget!

Praksiskandidater

Kursene i logistikkfaget er for praksiskandidater  som vil ha fagbrev.

Praksiskandidater: studenter som har mer enn fem års relevant praksis kan ta den yrkesteoretiske eksamenen (LOG3102) og deretter melde seg opp til og avlegge fagprøven (LOG3001)

Eksamen i Logistikkfaget

Skriftlig, tverrfaglig eksamen (LOG3102), 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.

Læremidler

Læremidler som inngår i kursprisene: Eksternlogistikk og Internlogistikk og lagerhold for NooA videregående skole: Nettsider med oppgaver: NooA, 2020.

Lærebøker: Du må selv skaffe deg lærebøkene til Logistikkoperatør:

  • Logistikkoperatøren:  Innføring i logistikk for terminal- og lagermedarbeidere. Lærebok. Einar Spurkeland, Charles F. Galaasen 2017. Fagbokforlaget ISBN: 9788211024947
  • Logistikkoperatøren:  Innføring i logistikk for terminal- og lagermedarbeidere. Arbeidsbok. Einar Spurkeland, Charles F. Galaasen 2017. Fagbokforlaget ISBN: 9788211025548

Kort om kursene i Logistikkfaget

Kursene i Logistikkfaget

Logistikkfaget består av to kurs. Du kan melde deg på et kurs av gangen eller begge kursene i logistikkfaget samtidig.

Eksternlogistikk

Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling.

Internlogistikk og lagerhold

Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet.

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole

Aktivitør, Byggdrifter, Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider, Kokk, Kontor- og administrasjonsmedarbeider, Logistikkoperatør, Portør, Reiselivsmedarbeider, Resepsjonist, Salgsmedarbeider, og Servitør

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

 

Se også kursene i Byggdrifterfaget