Ordbok for e-læring og nettbasert utdanning

Ordbok for e-læring er en foreløpig versjon av en skandinavisk ordbok som skal forklare sentrale ord og uttrykk som brukes innen e-læring, IKT pedagogikk og nettbasert utdanning. Utvalget og forklaringene er til en viss grad farget av mitt arbeid med nettbasert utdanning og mine interesser på feltet. Interesserte kan lese mer om dette i bøkene Online education and learning management systems og Kooperativ frihet som ledestjerne i nettbasert utdanning.

Jeg tar gjerne imot forslag til definisjoner, forklaringer, forbedringer og flere oppslagsord om e-læring og andre ord og uttrykk innen nettbasert utdanning. Danske og svenske innspill til ordbok for e-læring er spesielt velkomne.

Morten Flate Paulsen

Ordbok i e-læring

Test hva du kan om e-læring


Adaptiv læring er en undervisningsmetode som tilpasser læremidler og oppgaver til hver enkelts ferdigheter.

ADDIE er en prosessmodell som er mye brukt i forbindelse med utvikling av e-læringskurs. Ordet er et akronym for Analysis, Design, Development, Implementation og Evaluation.

Adobe Connect er et system for nettbaserte møter som gjør det mulig for deltakerne å dele lyd, bilde, chat og dokumenter.

Andragogikk er undervisningsteori som omhandler voksnes læring. På engelsk brukes begrepet andragogy og på norsk voksenpedagogikk.

Apollon er navnet på BIs egenutviklede læringsplattform som ble intrudusert i 1998. Systemet ble brukt til fjernundervisning av BI nettstudier mens  BI brukte Blackboard for å støtte opp om sin stedsbaserte undervisning. Begge systemene ble erstattet med itslearning i 2010.

Asynkron kommunikasjon oppstår når meldingene lagres slik at mottaker (og avsender) kan hente dem frem og svare når det passer dem. Asynkron kommunikasjon kan for eksempel foregå via e-post, nettbaserte diskusjonsforumer og kommentarfelt i blogger. Se også synkron kommunikasjon.

Baldic Award har blitt delt ut siden 2005 for å hedre nordiske og baltiske mennesker eller organisasjoner som har utmerket seg  innen ODL (Open and Distance learning). Av listen nedenfor ser vi at skandinaviske institusjoner har en sterk posisjon:

 • 2005 Nätverksgymnasiet Jämtland, SverigeBoldic Award
 • 2006 NKI Nettstudier, Norge – fikk prisen for sitt arbeide med læringspartnere
 • 2007 Vitus Beaering, Danmark
 • 2008 MKFC, Sverige
 • 2009 Bergen University, Norge – fikk prisen for sitt arbeide med nettspansk
 • 2010 University of Aarhus, Danmark
 • 2011 NKI Nettstudier, Danmarks medie- og journalisthøgskole (DMJX) og Berghs School of Communication i Sverige – fikk prisen for sitt samarbeide om nettstudium i Multimediejournalistikk
 • 2012 ingen prisvinner
 • 2013 Riga Technical University, Latvia
 • 2014 NDLA, Norge
 • 2015 Roskilde kommune, University College Sjaelland  og Høgskolen i Vestfold fikk prisen for prosjektet Grenseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU)
 • 2016  Soros international house (SIH) Vilnius Lithuania i samarbeid med Tallinn language center Estonia, Eurofortis i Latvia and Anmiro Oy i Finland.
  Prosjektet har tittel Seniors Online.

BETT  står for British Educational Training and Technology og er en stor internasjonal messe som har vært arrangert i London hvert år siden 1985. Messen har fokus på IKT i utdanning.

Blackboard er en amerikansk læringsplattform som blant annet ble brukt av BI frem til 2010. I 2016 valgte NTNU Blackboard som ny læringsplattform i tilknytning til fusjonen med Høgskolene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Blended learning er det samme som blandet læring og kombinertundervisning, altså en kombinasjon av fysiske samlinger og nettbasert læring. Det gir mulighet til å kombinere det beste fra begge, men øker ofte kostnadene og kompleksiteten i undervisningstilbudet.

Camtasia Studio er et program for å lage skjermvideoer. Jing er en mindre, gratis versjon av programmet.

Canvas er en læringsplattform som har fått mye oppmerksomhet rundt fremveksten av MOOCer.

Coursera var en av de første store MOOC-leverandørene

Creative Commons har forskjellige lisenser for bruk av åndsverk.

CSCL – Akronym for Computer Supported Collaborative Learning

CMS – Akronym for Content Management System

Delogbruk er et norsk nettverk for lærere med interesse for e-læring og pedagogisk bruk av IKT. Det ble opprettet av Ingunn Kjøl Wiig på en Ning-plattform i 2009. I 2013 begynte  Senter for IKT i utdanningen  å støtte arbeidet.

DelRett er et nettsted om opphavsrett og undervisning for e-læring.

DEOS – Distance Education Online Symposium besto av DEOSNEWS og DEOS-L. Begge tjenestene ble opprettet av Morten Flate Paulsen da an arbeidet for the American Centre for the study of Distance Education. DEOSNEWS var verdens første nettbaserte tidskrift om fjernundervining og kom ut månedlig fra 1991 til 2005. Alle årgangene ligger fremdeles i et eget arkiv. DEOS-L var et diskusjonsforum der leserne kunne diskutere saker relatert til artiklene i DEOSNEWS.

EADL – European Association of Distance Learning. Foreningen het tidligere Association of European Correspondence Schools.

EADTU – European Association of Distance Teaching Universities. Jørgen Bang fra Danmark var foreningens president fra 2002 til 2005.

EDEN – European Distance and E-learning Network – Europas største forening for institusjoner og mennesker som arbeider med e-læring. EDEN ble grunnlagt i 1991. Tre nordmenn har vært valgt til presidenter i EDEN: Erling Ljoså (1992 – 1995, Ingeborg Bø (2003 – 2007) og Morten Flate Paulsen (2010 – 2013). I 2013 ble EDENs årskonferanse lagt til Universitetet i Oslo.

EDENEDEN tildeler utmerkelsene Senior Fellow og Fellow til mennesker som har bidratt spesielt til foreningen og fagområdene fjernundervisning og e-læring. Følgende skandinaver har mottatt utmerkelsen:

EDEN Senior Fellows fra Skandinavia:

 • Morten Flate Paulsen, Norge (2013)
 • Torstein Rekkedal, Norge (2008)
 • Erling Ljosa, Norge (2007)
 • Ingeborg Bo, Norge (2007)
 • Carl Holmberg, Sverige (2007)

EDEN Fellows fra Skandinavia:

 • Ebba Ossiannilsson, Sverige (2014)
 • Berit Johnsen, Norge (2010)
 • Henrik Hansson, Sverige (2007)

Edtech er satt sammen av de engelske ordene Educational Technologi og på norsk bruker vi ofte begrepet læringsteknologi. Rundt 2015 dukket det opp mange oppstartselskaper med ny læringsteknologi. Noen er omtalt i http://edtechnorge.no/det-norske-edtechlandskapet/

edX var en av de første store MOOC-leverandørene.

EKKO – er et akronym for ElektronisK KOmbinertundervisning og navnet på den første norskutviklede læringsportalen. EKKO ble designet av Morten Flate Paulsen og utviklet våren 1986 av Bjørn Mobæk og Lars Hornfeldt som var studenter ved NKI Ingeniørhøgskolen. Systemet ble brukt da Paulsen underviste de fire første norske nettstudentene høsten 1987. Erfaringene er beskrevet i flere rapporter som er tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets nettsider. EKKO ble erstattet av SESAM.

E-læring er en forkortelse for elektronisk læring. E-læring kjennetegnes av at læringen foregår ved hjelp av datamaskiner.

Embedding brukes for det norske begrepet innebygging. Det betyr at man viser frem et læringsobjekt eller en ressurs som en del av egen nettside. Det er for eksempel vanlig å embedde YouTube-videoer på egne nettsider.

EURODL – European Journal of Open, Distance and E-Learning er EDENs nettbaserte fagtidsskrift for fjernundervisning og e-læring.

Fast oppstart betyr at skolen bestemmer når kurset skal begynne. Dette er svært utbredt i det tradisjonelle skolesystemet.

Fast progresjon betyr at skolen bestemmer fremdriften i kurset i form av oppstartsdato, oppmøtedatoer, innleveringsfrister, eksamensdatoer etc.

FEIDE – Felles Elektronisk IDEntitet – er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. FEIDE gjør at brukerne greier seg med et sett brukernavn og passord.

Fjernundervisning kjennetegnes av at:

 • lærer og student er atskilt i rom og/eller tid, i motsetning til tradisjonell klasseromundervisning.
 • en utdanningsvirksomhet står bak aktiviteten, i motsetning til selvstudier og privatundervisning.
 • medier brukes til å knytte sammen lærer og student og bære det faglige innholdet.
 • det er muligheter for toveiskommunikasjon slik at studenten kan delta i en dialog.

Fri oppstart betyr at deltakerne kan begynne på kurs når de selv vil. De slipper å vente til neste gang kurset blir startet.

Fri progresjon betyr at deltakerne selv kan bestemme fremdriften i kurset. Dette gir stor fleksibilitet til travle mennesker med jobb og familieforpliktelser.

FUN – Fleksibel utdanning Norge (tidligere NFF – Norsk Forbund for Fjernundervisning) er en medlemsorganisasjon for institusjoner som tilbyr fleksibel utdanning i form av nettstudier, e-læring, kombinertundervisning og andre fleksible utdanninger. Fleksibel utdanning Norge ble stiftet i 1968, og har spilt en aktiv rolle i utviklingen av fjernundervisning og nettstudier i Norge.

FLUID – Forening for Fleksibel uddannelse i Danmark.

Forum er en tjeneste der medlemmene kan lese og skrive innlegg. Det er mye brukt i læringsplattformer og det er vanlig å organisere forumene i flere tråder der man kan diskutere flere emner i hver sin tråd.

Fronter – en norskutviklet læringsplattform. Selskapet ble startet av Roger Larsen og Bjarne Hadland på slutten av 90-tallet. Fronter har lenge hatt en sterk posisjon i Norge og stor utbredelse i utlandet. I 2008 ble selskapet kjøpt opp av det internasjonale konsernet Pearson. Høsten 2015 ble Fronter kjøpt opp av Itslearning.

FutureLearn eret privat selskap eiet av Open University i England som leverer nettbaserte kurs fra samarbeidspartnere i mange land.

GeoGebra er et gratis matematikkprogram for alle utdanningsnivåer. Det spesialiserer seg på grafer og ligninger ved hjelp av funksjoner som kommer til nytte ved integrasjon og derivasjon.

Globalskolen tilbyr nettbasert fjernundervisning til norske barn i utlandet. De er godkjent som tilskuddsmottaker fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Undervisningen er kompletterende og blir gitt fra 1. til 10. klasse i fagene norsk, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk (RLE). Det forutsettes at eleven har norsk personnummer og går på lokal eller internasjonal skole i oppholdslandet. Etter en beskjeden start med 15 elever i 1998 hadde de i februar 2013 mer enn 1600 elever i 102 land.

H5P er en teknologi som gjør det lettere å lage interaktive oppgaver og innhold til nettsider og e-læring. De to norske selskapene Amendor og Cerpus står bak initiativet. H5P er basert på åpen kildekode og Norsk digital læringsarena (NDLA) ble tidlig en viktig bruker av teknologien.

ICDE – International Council for Open and Distance Education. ICDEs sekretariat holder til i Oslo og har hatt følgende generalsekretærer: Reidar Roll, Carl Holmberg og Gard Titlestad.

IRRODL – The International Review of Research in Open and Distributed Learning er et nettbasert fagtidsskrift med mange gode artikler om fjernundervisning, e-læring og nettbasert utdanning.

Itslearning – en norskutviklet læringsplattform som opprinnelig ble utviklet av en gruppe dataingeniører ved høgskolen i Bergen. Itslearning har lenge hatt en sterk posisjon i Norge og stor utbredelse i utlandet.

ITU – Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning var en norsk, nasjonal FoU-enhet innen IKT og utdanning.  ITU ble opprettet i 1997, som et sentralt prosjekt i handlingsplanen IT i norsk utdanning 1996-1999. Fra 2010 inngikk ITU i Nasjonalt senter for IKT i utdanningen.

Khan Academy ble opprettet av Salman Khan i 2006 for å tilby gratis nettundervisning for alle.

Kahoot er et studentresponssystem som opprinnelig ble utviklet ved NTNU.

Kikora er et norskutviklet e-læringsverktøy for matematikk med flere tusen matteøvelser.

KK-stiftelsen skal styrke Sveriges konkurransekraft ved å finansiere forskning og kompetanseutvikling ved svenske høgskoler og universiteter. Noe av støtten har gått til prosjekter innen nettnbasert utdanning. KK-stiftelsen krever at næringslivet finanserer 50% av prosjektene som får støtte.

Kombinertundervisning (eng. Blended learning) medfører bruk av både fysiske samlinger og nettbasert utdanning. Det gir mulighet til å kombinere det beste fra begge, men øker ofte kostnadene og kompleksiteten i undervisningstilbudet.

Konnektivisme (eng. Connectivism) er en mye omtalt teori eller modell for netbasert utdanning  basert på arbeidene til George Siemens og Stephen Downes.

Kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning er en teori for nettbasert utdanning utviklet av Morten Flate Paulsen. Teorien fokuserer på hvordan nettbasert utdanning kan kombinere stor individuell fleksibilitet med mulighetene for å lære i nettverk. Grunnlaget for teorien ble lagt tidlig på 90-tallet gjennom Paulsens doktorgradsstudier ved the American Center for the Study of Distance Education. Teorien ble videreutviklet i praksis ved NKI nettstudier der han ledet utviklingen av læringsplattformen SESAM med funksjonalitet for planlegging og oppfølging av individuell progresjon, tankedeling, læringspartnere, globale personlige presentasjoner, responsbarometre og kvalitetsbarometre for lærere- og kurs. Dette er beskrevet i boken Kooperativ frihet som ledestjerne i nettbasert utdanning. Den økende bruken av sosiale medier og åpne læringsressurser har gjort det lettere for utdanningsinstitusjoner å praktisere nettbasert utdanning slik teorien argumenterer for.

Kompetansestyringsverktøy skal gi virksomheter oversikt over medarbeideres kompetanser og sertifiseringer. Det er mulig å integrere disse  systemene med læringsplattformer.

Kursagenten er en norsk, nettbasert kurskatalog som tar betalt av kursarrangører for å presentere deres kurs. Mange av kursene i katalogen er nettkurs.

Kursguiden er en norsk, nettbasert kurskatalog som tar betalt av kursarrangører for å presentere deres kurs. Mange av kursene i katalogen er nettkurs.

Kvalitetsbarometre overvåker kontinuerlig kvaliteten på utvalgte parametre ved en nettskole. Det kan for eksempel være lærernes responstider, studentenes oppfattelse av kvaliteten på kurs eller hvor fornøyde de er med lærerne. Det kan også være interessant å følge utviklingen av fullføringsprosenter og karakterer på obligatoriske oppgaver. Kvalitetsbarometre kan vises fram på forskjellige måter, til forskjellige målgrupper og være mer eller mindre anonyme. Kvalitetsbarometre kan være en effektiv måte å øke kvaliteten på nettstudier dersom de riktige parametrene presenteres frem på en god måte til de aktuelle målgruppene. Se også læringsanalyse.

LADOK – studentadministrativt system brukt av de svenske universitetene.

Learning Management system (LMS) er det samme som en læringsplattform. VLE – Virtual Learning Environment er et annet engelsk synonym.

LTI – Learning Tool Interoperability er en standard som gjør det mulig koble eksterne læringsressurser til en læringsportal.

LUVIT er en svenskutviklet læringsplattform brukt av blant annet  NKS Nettstudier i Norge og Lunds universitet og Berghs School of Communication i Sverige.

Læringsanalyse (eng. Learning analytics) handler om å analysere de store datamengdene som kan lagres og logges i læringsplattformer og e-læringssystemer og bruke informasjonen på måter som bidrar til bedre læring og høyere kvalitet på institusjonenes e-læringstjenester. Se også kvalitetsbarometre.

Læringsmiljøet omfatter de læringsressursene, tjenestene og menneskene en nettstudent har tilgang til. Et læringsmiljø kan være mer eller mindre åpent eller lukket. Nettskolene har tradisjonelt bygget opp et relativt lukket læringsmiljø bak et passord i sin læringsplattform, mens mange nettstudenter etter hvert har bygget opp sitt personlige læringsmiljø ved hjelp av sosiale medier og Web 2.0 tjenester.

Læringsobjekter er medier for læring som brukes til å presentere/lære et delemne. Det kan være en modul eller en leksjon som for eksempel presenteres i en tekst, animasjon, videosnutt eller quizz. Grunntanken er at læringsobjektene kan settes sammen, deles og gjenbrukes i flere nettkurs og institusjoner. Det finnes mange gode læringsobjekter som er fritt tilgjengelig på nettet, men det kan være vanskelig å finne frem til dem. Derfor har det vært mange initiativer for å beskrive og formidle slike læringsobjekter.

Læringspartnere (eng. Study budies) på en nettskole er knyttet sammen slik venner er det på Facebook. De har tilgang til mer informasjon om hverandre enn andre studenter har. Formålet er at de skal støtte og hjelpe hverandre i læringsprosessen.

Læringsplattform (Eng. LMS – Learning Management System) er et datasystem som utdanningsvirksomheter bruker til å organisere elektroniske læremidler, kurs, klasser, lærere, studenter og undervisning på nettet. De mest bruket læringsplattformene i Norge er Fronter og Itslearning.

Megatrends in E-Learning Provision er navnet på et EU-prosjekt som analyserte og beskrev 26 av de største tilbyderne av nettbasert utdanning i 2007. Blant institusjonene var NKI Nettstudier med 12200 kurspåmeldinger, BI Nettstudier med 8500, Høgskolen i Sør-Trøndelag med 2500 og NKS Nettstudier med 2200.

M-læring er en forkortelse for mobil e-læring og kjennetegnes av at læringen foregår ved help av mobiltelefoner.

MOOC er et akronym for Massiv Open Online Course. På norsk snakker vi om massive åpne nettkurs og de kjennetegnes først og fremst av stor åpenhet og svært mange deltakere. I 2013 gjennomførte NTNU den første MOOCen i Norge under ledelse av Arne Krokan. En del Norske MOOCer er samlet på MOOC.no

Moodle (modular object-oriented dynamic learning environment) er en av verdens mest brukte læringsplattformer. Den er basert på åpen kildekode og opprinnelig utviklet av Martin Dougiamas. NetSapiensis er sertifisert Moodlepartner i Sverige, eFaktor er sertifisert Moodlepartner i Norge og Danmark.

Nanolæring er en betegnelse på svært små e-læringsmoduler.

NDLA – Nasjonal Digital LæringsArena leverer åpne læringsressurser til videregående opplæring i Norge.

Nettbasert utdanning karakterisseres ved at:

 • lærer og student er atskilt i rom og/eller tid, i motsetning til tradisjonell klasseromundervisning.
 • en utdanningsvirksomhet står bak aktiviteten, i motsetning til selvstudier og privatundervisning.
 • faglig innhold, undervisning, kommunikasjon og studentstøtte er tilgjengelig på internett.

Nettkurs er et kurs som kan gjennomføres som fjernundervisning på nettet.

Nettlærer er en person som underviser på et nettkurs. De fleste nettlærere er deltidsansatte med relativt stor frihet til å undervise når og hvor de vil.

Nettskole er en virksomhet som organiserer nettbasert utdanning og gjennomfører nettkurs. I 2013 hadde følgende institusjoner offentlig godkjennelse som nettskoler i Norge:

Nettskoleavisen inneholder 12 årganger med nyheter, informasjon om viktige hendelser og korte artikler om utviklingen av NKI Nettstudier fra 1998 til 2009.

Nettstudent er en person som følger et nettkurs. Majoriteten av nettstudenter er voksne deltidsstudenter, men Globalskolen har mange norske nettstudenter i utlandet fra 1. til 10. klasse som følger undervisningen i norsk, samfunnsfag og RLE.

Nettstudier er en samling nettkurs.

Nettverksuniversitetet bygget videre på grunnlaget fra NITOL-prosjektet og var et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Nettverksuniversitetet utviklet et konsept for samarbeid om nettkurs. Det leverte mange nettkurs og gjennomførte årlige fagkonferanser frem til avviklingen i 2012.

NFF – Norsk Forbund for Fjernundervisning skiftet navn til FUN – Fleksibel Utdanning Norge i 2013.

NKUL – Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

NooA – Nordic open online Academy ble etablert i 2012.

Næringslivets Kompetansenett (NKN) var NHO, LO og Telenors storsatsing på nettkurs for næringslivet. Det ble startet i 2000, lagt ned i 2002 og kostet eierne omlag 80 millioner kroner.

Nätuniversitetet i Sverige drev ingen egen utdanning, men arbeidet med utvikling og IKT-støttet undervisning og erfaringsutveksling mellom lærestedene. De holdt til i Härnösand og het tidigere Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. Nätuniversitetet kan sies å være en etterfølger av Distansutbildningsmyndigheten.

NITOL – Noregsnettet med IT for Open Læring var et samarbeidsprosjekt som la grunnlaget for en omfattende fjernundervisningsaktivitet hos HiST, NTNU, HSH og UiA i perioden 1994 – 2008. De sentrale personene i dette nettverket var Bodil Ask, Harald Haugen, Arvid Staupe og Thorleif Hjeltnes.

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Förkortningen Nitus står för Nätverksgruppen för IT-baserad utbildning via lokala studiecentra. Nitus har i 2015 ungefär 100 medlemskommuner i hela Sverige.

Norgesuniversitetet (tidligere SOFF – Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning) er Kunnskapsdepartementets organ for å fremme IKT-støttet læring, fleksibel utdanning, og samarbeid med arbeidslivet.

OER – Open Educational Resources er det engelske begrepet for åpne læringsressurser som ligger ute til fri bruk på nettet.

Omvendt undervisning/læring er en undervisningsform der studentene skal sette seg godt inn i fagstoffet på egenhånd før de møter lærer og medstudenter til oppgaveløsning og gruppearbeid i et klasserom eller et nettmøte. På denne måte bruker læreren mer tid på veiledning og mindre på forelesning. På engelsk brukes begrepene flipped classroom og flipped learning.

Online Educa er en stor internasjonal konferanse om e-læring og nettbasert utdanning. Den har vært holdt i Berlin hvert år siden 1995.

Open badges er det engelske begrepet for åpne elektroniske utmerkelser eller kursbevis. Det er mulig å flytte utmerkelsene til en elektronisk skolesekk som http://backpack.openbadges.org som inngår i prosjektet Mozilla Open Badges. Prosjektet standardiserer elektroniske kursbevis og lar brukerne samle kursbevis fra flere institusjoner i sin personlige skolesekk.

Open Praxis er et fagtidskrift med fokus på innovasjon og forskning på fjernundervisning og fleksibel utdanning. Det utgis av the International Council for Open and Distance Education – ICDE

PedIT er en norskutviklet læringsplattform utviklet av Norsk Nettskole A/S i Volda.

Peer review brukes når mennesker på samme nivå vurderer hverandre. Det kan være lærere som vurderer lærere (kollegavurdering) eller artikkelforfattere som vurderer hverandre (fagfellevurdering). I e-læring brukes det mer og mer om studenter som vurderer hverandres arbeider.

Personlige profiler inneholder informasjon som sier noe om oss. De fleste læringsportaler lar brukerne laste opp et bilde og skrive en personlig presentasjon av seg selv. I tillegg inneholder de ofte faktaopplysninger som hentes fra systemet. Profilene kan bidra til at nettlærerne blir bedre kjent med sine nettstudenter og at nettstudentene blir bedre kjent med hverandre.

Ping Pong er en læringsplattform utviklet i Sverige.

Planleggingssystemer hjelper nettstudentene å planlegge fremdriften i sine studier. Dette er spesielt nyttig for nettstudenter som har fleksibel oppstart og progresjon.

PLE – Personal Learning Environment er betegnelsen for det vi på norsk kan kalle personlig læringsmiljø. Det kjennetegnes av at studentene etablerer sitt eget læringsmiljø ved å bruke aktuelle sosiale medier og Web 2.0 tjenester til å finne læringsressurser og kommunisere med medstudenter og andre ressurspersoner.

Portacom (KOM) var et kommunikasjonssystem som ble brukt av ansatte på noen skandinaviske universiteter på 80-tallet. Jacob Palme var en av pionerene bak systemet som oppstod ved universitetet i Stockholm på 70-tallet.

Profesorer fra Scandinavia innen fagområdet fjernundervisning og nettbasert utdanning med lenker til deres arbeid i Google Scholar:

Quiz er et engelsk ord som også brukes på norsk. I e-læring brukes det om mange forskjellige oppgavetyper der systemet gir automatisk tilbakemelding på svarene man avgir. Det finnes mange verktøy for lage quizoppgaver, et eksempel er Quizlet.

Qybele er en norskutviklet læringsplattform brukt av Bjørknes høyskole.

REN er en møteplass for utveksling av informasjon og samarbeid mellom aktører innen forskning, utdanning og næringsliv i Norge som skal bidra aktivt til kompetanseheving innen IT basert læring.

Responstid er tiden det tar fra en student leverer en besvarelse til læreren gir tilbakemelding. Mange spørreundersøkelser viser at kort responstid er svært viktige for nettstudenter.

Samskriving betyr at studenter og andre kan samarbeide ved å skrive og redigere et dokument samtidig. Det kan for eksempel foregå med verktøy som Word Online eller Google Drive. Office 365/Google Drive/Dropbox/Sharepoint etc. kan også brukes til å dele dokumenter, informasjon og kompetanse mellom studenter og lærere.

SCORM – Shareable Content Object Reference Model er en e-læringsstandard definert av Advanced Distributed Learning (ADL) som blant annet gjør det mulig å flytte innholdet i et nettkurs fra en læringsplattform til en annen.

Seminar.net er et nettbasert tidsskrift med fokus på teoretiske og praktiske aspekter ved læring og IKT. Tidsskriftet har sitt utspring fra Senter for mediepedagogikk ved høgskolen på Lillehammer. Yngve Nordkvelle har vært redaktør siden starten i 2005.

Senter for IKT i utdanningen er et norsk forvaltningsorgan som skal bidra til at bruk av IKT bedrer kvaliteten på undervisningen og læringsutbyttet i skolen. Hovedmålgruppene for senteret er barnehage, grunnskole, videregående opplæring, førskolelærerutdanning og lærerutdanning. Senter for IKT i utdanningen ble opprettet i 2010 som en sammenslåing av organisasjonene utdanning.no, ITU og UNINETT ABC.

SESAM (Scalable Educational System for Administartion and Maintenance) er en læringsplattform utviklet ved NKI. Systemet var utviklet for å støtte opp om nettbasert utdanning og inneholdt mange innovative tjenester som fikk internasjonal oppmerksomhet. NKI stoppet utviklingen av SESAM i 2011 for å starte utviklingen av LINKI. NKI brukte både SESAM og LINKI frem til oktober 2015.

Studentum er en nettbasert kurskatalog i Norge, Danmark og Sverige som tar betalt av kursarrangører for å presentere deres kurs. Mange av kursene i katalogen er nettkurs.

Studiesøk.no er en norsk, nettbasert kurskatalog som tar betalt av kursarrangører for å presentere deres kurs. Mange av kursene i katalogen er nettkurs.

Sverd – Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning ble etablert i 1984.

SYNKRON er et norsk magasin for innovativ utdanning som er utgitt av Fleksibel utdanning Norge. Først nummer kom i 2009 og alle numrene er tilgjengelig på nettet.

Synkron kommunikasjon er kommunikasjon som foregår i sann tid. Dette kan for eksempel foregå via Skype eller diverse Chattekanaler. Se også asynkron kommunikasjon.

Tankedeling er en læringsaktivitet som egner seg godt i nettkurs med fri oppstart og progresjon. Det fungerer slik at studentene må svare på et spørsmål før de får se hva andre studenter har svart på spørsmålet. Tankedeling brukes mye på Campus NooA.

Transparens byr på mange muligheter og utfordringer i e-læring og nettbasert utdanning. Med transparens menes åpenhet eller gjennomskinnelighet. I forbindelse med nettbasert utdanning betyr det at studentbesvarelser, diskusjoner, informasjon, statistikker og resultater kan være mer eller mindre åpent tilgjengelig. Teorien for kooperativ frihet og transparens argumenterer for at transparens bidrar til økt kvalitet og bedre samarbeid i nettbasert utdanning, men at studentene selv bør få velge transparensgraden på egne bidrag.

TISIPs e-læringspris  – Stiftelsen TISIP ble opprettet i 1985 og har lenge vært en av pionerene innen e-læring. De har opprettet TISIPs e-læringspris for å stimulere utvikling innenfor e-læring. Formålet med prisen er å fremme og belønne arbeid med e-læring i høyere utdanning.  Prisen er på kr 50.000 og gis til enkeltpersoner eller grupper som har frembrakt ny kunnskap om e-læring eller tatt i bruk e-læring på innovative måter. E-læringsprisen har gått til:

 • Morten Flate Paulsen (2007)
 • Sven Åke Bjørke (2008)
 • it’s learning og Fronter (2009)
 • Harald Haugen (2010)
 • Svend Andreas Horgen (2011)

Udacity var en av de første store MOOC-leverandørene.

Universell utforming vil si å utforme produkter og omgivelser slik at de kan tas i bruk på en likeverdig måte av flest mulig, uten at det er behov for tilrettelegging eller en spesiell tilpassing. Se www.universell.no/universell-utforming/

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om kurs, utdanninger og yrker. Portalen eies av Kunnskapsdepartementet og drives av Senter for IKT i utdanningen. Alle godkjente utdanningsinstitusjoner i Norge kan kostnadsfritt legge inn og redigere informasjon om sine utdanningstilbud. Portalen inneholder en omfattende oversikt over utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud. Mange av kursene i portalen er nettstudier.

Virtuell skole – en skole som utelukkende består av digitale produkter og tjenester.

VLE – Virtual Learning Environment er det samme som LMS – Learning Management System og læringsplattform.

Webinar er satt sammen av ordene web og seminar og brukes som regel om åpne, videoseminarer på nettet der en ressursperson holder et foredrag eller presenterer et emne. Deltakerne kan kommentere og stille spørsmål via video, lyd eller chattekanaler. Webinarer blir ofte tatt opp slik at opptakene er tilgjengelige på nettet i ettertid.

Winix var en norsk forløper til dagens læringsplattformer.

Åpne elektroniske utmerkelser (eng. Open badges) kan brukes til å dokumentere formelle og reelle kunnskaper og ferdigheter. Utmerkelsene kan brukes som elektroniske kursbevis som kan vises frem i sosiale medier og oppbevares i tjenester som http://backpack.openbadges.org. Det inngår i prosjektet Mozilla Open Badges som standardiserer åpne elektroniske utmerkelser og lar brukerne samle utmerkelser fra flere institusjoner i sin personlige skolesekk.

Åpne læringsressurser (eng. OER – Open Educational Resources) kjennetegnes ved at de ligger ute til fri bruk på nettet. Et godt norsk eksempel er NDLA – Nasjonal Digital LæringsArena som leverer åpne læringsressurser til videregående opplæring.

Årets nettlærer har blitt kåret av Fleksibel utdanning Norge (Tidligere NFF – Norsk Forbund for Fjernundervisning) hvert år siden 2008. De som har blitt hedret med prisen er:

 • 2008 Hallgeir Brumoen, Høgskolen i Lillehammer
 • 2009 Peter Cleaverley, BI Nettstudier
 • 2010 Mathis Persen Bongo, Samisk Høgskole
 • 2011 Bente Rui, Globalskolen
 • 2012 Hanne Maria Bingen, Diakonhjemmet Høgskole
 • 2013 Per Martin Skogsholm, NKI Nettstudier
 • 2014 Arne Heimestøl, Globalskolen
 • 2015 Karijanne Lund Methi, Akademiet Nettstudier og Peer Sverre Andersen, Høgskolen i Telemark
 • 2016 Petter Kongsgården, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Årets nettstudent har blitt kåret av Fleksibel utdanning Norge (Tidligere NFF – Norsk Forbund for Fjernundervisning) hvert år siden 2008. De som har blitt hedret med prisen er:

 • 2008 Victoria Hvidsten, NKS-nettstudier
 • 2009 Eivin Burmester, 6 år og elev på Globalskolen
 • 2010 Marte Baade, NKI nettstudier
 • 2011 Gunn Mjølstad, BI Nettstudier
 • 2012 Ingri Vang Fosslund, eCadamy
 • 2013 Helene Pedersen, BI Nettstudier
 • 2014 Frida Siegrist Oliver, Akademiet Nettstudier
 • 2015 Maria Angelique Begby, NKS Nettstudier
 • 2016 Alexander Løke Gautestad, Globalskolen

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

Gode tilbud på nettkurs