Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget er utviklet for voksne mennesker som vil ta fagbrev som praksiskandidat.

Har du lang kontorfaglig erfaring fra offentlige virksomheter, bibliotek, service- og informasjonssentre eller private bedrifter, men mangler formell kompetanse? Da kan dette fagbrevet være noe for deg!

Kursene i Kontor- og administrasjonsfaget

Studiet på NooA videregående skole består av de tre nettkursene: Kontorservice, IKT-tjenester og Økonomi.

Du kan gjennomføre studiet uansett hvor du bor og ta det samtidig som du er i full jobb.

Du kan starte når du vil og ta kursene samlet eller hver for seg.

 

Meld deg på studiet for kr 17 900

Kontor- og administrasjonsfaget

Ta fagbrev som praksiskandidat. Bli kontor- og administrasjonsmedarbeider mens du er i jobb og opparbeider praksis.

Vil du ha fagbrev og bli kontor- og administrasjonsmedarbeider?

Har du praktisk erfaring, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Kontor- og administrasjonsfaget være noe for deg!

Å formalisere din kompetanse er å investere i din egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Salgsfaget!

Praksiskandidater i Kontor- og administrasjonsfaget

Kursene er laget for praksiskandidater som vil ha fagbrev.

Praksiskandidater: studenter som opparbeider fem års relevant praksis kan ta den yrkesteoretiske eksamenen (KAD3102) og deretter melde seg opp til og avlegge fagprøven.

Arbeidsoppgaver

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift de jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Det er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • besvare epost og telefoner
 • håndtere post
 • service, kundebehandling og brukerstøtte
 • enkel saksbehandling
 • regnskaps- og lønnsarbeid
 • prosjektarbeid
 • planlegge arrangementer, kurs og konferanser
 • registrere timelister, fakturaer og lignende

Jobbmuligheter for Kontor- og administrasjonsmedarbeidere

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber både i offentlige og private virksomheter som har behov for å få utføre kontorarbeid og administrative oppgaver. De kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Eksamen i Kontor- og administrasjonsfaget

Studiet avsluttes med en skriftlig, tverrfaglig privatisteksamen (KAD3102) på 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.

 

Bonuskurs

Studentlappen og Privatisten

Alle som tar Kontor- og administrasjonsfaget får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

Studentlappen er et nettkurs i studieteknikk som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre nettstudent.

Privatisten kan du få tips, hjelp og svar på spørsmål om forberedelse og påmelding til eksamen som privatist.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Kontor- og administrasjonsfaget.

 

Forkunnskaper

Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har noe relevant arbeidserfaring før man begynner.

Finansiering

Lånekassen logo

Studiet er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer tilsammen 477 studietimer.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene: LO utdanningsfondFagforbundet og Handel og Kontor.

Er du organisert i en annen fagforening ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Læremidler i Kontor- og administrasjonsfaget

Læremidler som inngår i kursprisen 

 • Kontorservice – Nettsider og oppgaver i Kontor- og administrasjonsfaget for NooA videregående skole, NooA 2020.
 • IKT-tjenester – Nettsider og oppgaver i Kontor- og administrasjonsfaget for NooA videregående skole, NooA 2020.
 • Økonomi – Nettsider og oppgaver i Kontor- og administrasjonsfaget for NooA videregående skole, NooA 2020.

Lærebok som ikke inngår i prisen 

Kontor- og administrasjonsfaget, Service og samferdsel Vg3. Mari-Ann Bolstad og Turid Hansen Wik. Fagbokforlaget ISBN: 9788245013412.

Til sammen dekker læremidlene teorien i faget etter læreplanen for KAD3-01.

 

Kort om kursene i Kontor- og administrasjonsfaget

Kursene i Kontor- og administrasjonsfaget

Studiet består av tre kurs. Du kan melde deg på et kurs av gangen eller alle kursene samtidig.

Kontorservice

Kurset omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling. Det handler også om kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten og kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice. Regelverk som regulerer arbeidsforhold og helse, miljø og sikkerhet og håndtering av endring og utvikling i organisasjonen er en del av kurset.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner, prosedyrer og gjeldende regelverk
 • gjøre rede for virksomhetens organisering, strategi og mål
 • utføre kundebehandling ved å tilpasse serviceleveranser til kunder og brukere
 • bruke virksomhetens kundeoppfølgingssystemer i kundebehandlingen og servicearbeidet
 • bruke og vurdere informasjon fra manuelle og digitale informasjonskilder i serviceleveranser og kontoradministrativt arbeid
 • profilere virksomheten i møter med kunder og brukere
 • arbeide i samsvar med virksomhetens etiske normer og regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • beskrive virksomhetens rutiner for personalforvaltning og utføre enkle personaladministrative oppgaver
 • planlegge, utføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver innenfor virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt
 • beskrive virksomhetens kunnskapsorganisering
 • forberede og tilrettelegge dokumenter og informasjonsmateriell i samsvar med virksomhetens retningslinjer for layout og språkform
 • vurdere endringer i arbeidssituasjonen og komme med forslag til forbedringer
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i kontor- og administrasjonsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • utføre arbeidsoppgaver i kontor- og administrasjonsfaget på en ergonomisk riktig måte

IKT-tjenester (informasjons- og kommunikasjonsteknologitjenester)

Kurset omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. I tillegg inngår sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Kurset omfatter også veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner, prosedyrer og gjeldende regelverk
 • gjøre rede for virksomhetens organisering, strategi og mål
 • utføre kundebehandling ved å tilpasse serviceleveranser til kunder og brukere
 • bruke virksomhetens kundeoppfølgingssystemer i kundebehandlingen og servicearbeidet
 • bruke og vurdere informasjon fra manuelle og digitale informasjonskilder i serviceleveranser og kontoradministrativt arbeid
 • profilere virksomheten i møter med kunder og brukere
 • arbeide i samsvar med virksomhetens etiske normer og regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • beskrive virksomhetens rutiner for personalforvaltning og utføre enkle personaladministrative oppgaver
 • planlegge, utføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver innenfor virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt
 • beskrive virksomhetens kunnskapsorganisering
 • forberede og tilrettelegge dokumenter og informasjonsmateriell i samsvar med virksomhetens retningslinjer for layout og språkform
 • vurdere endringer i arbeidssituasjonen og komme med forslag til forbedringer
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i kontor- og administrasjonsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • utføre arbeidsoppgaver i kontor- og administrasjonsfaget på en ergonomisk riktig måte

Økonomi

Kurset omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Bruk av økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønns- og personalrelatert arbeid inngår også i kurset.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke virksomhetens økonomisystemer til innkjøp, budsjettarbeid, regnskap, lønnsutbetaling og personalrelaterte oppgaver
 • bruke virksomhetens økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon knyttet til kontoradministrative oppgaver

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole

Aktivitør, Byggdrifter, Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider, Kokk, Kontor- og administrasjonsmedarbeider, Logistikkoperatør, Portør, Reiselivsmedarbeider, Resepsjonist, Salgsmedarbeider og Servitør

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.

 


NooA har også teorikursene for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev i Salgsfaget