Salgsfaget.

Salgsfaget er et nettstudium for deg som har relevant erfaring og vil ta fagbrev som praksiskandidat.

Du må allerede ha minst 4 år relevant arbeidspraksis for å starte på studiet nå. Det er fordi siste mulighet til å avlegge teorieksamen etter den læreplanen kursene bygger på er høsten 2024, og siste mulighet til å avlegge praktisk prøve for å få fagbrev etter samme læreplan er i løpet av 2025.

Nettstudium basert på ny læreplan lanseres våren 2024. Kontakt skolen for informasjon.

Praksiskandidatstudier

Du kan gjennomføre studiet uansett hvor du bor og ta det samtidig som du er i full jobb.

Du kan starte når du vil og ta kursene samlet eller hver for seg.

 

 

 

Arbeidsoppgaver

Salgsmedarbeidere jobber med salg, produktveiledning, kundebehandling og yter service til privatkunder eller bedrifter.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • salg, service og kundebehandling
 • lager- og kassearbeid
 • varepåfylling og -plassering
 • håndtere bestillinger og forsendelser
 • markedsføring av butikken
 • bidra til at butikken fremstår ryddig

Jobbmuligheter for salgsmedarbeidere

Salgsmedarbeidere jobber i alle slags bransjer, både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. For eksempel i butikk, hos grossister, agenturer, varehandelsindustrien, nettbutikk, faghandel eller salgskontor.

 

Salgsfaget - ta fagbrev som praksiskandidat og bli salgsmedarbeider

Ta fagbrev som praksiskandidat. Bli salgsmedarbeider mens du er i jobb og opparbeider praksis.

Bonuskurs

Studentlappen og Privatisten

Alle som tar Salgsfaget får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

Studentlappen er et nettkurs i studieteknikk som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre nettstudent.

Privatisten kan du få tips, hjelp og svar på spørsmål om forberedelse og påmelding til eksamen som privatist.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Salgsfaget.

 

 

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

Lånekassen logo

Studielån

Salgsfaget på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer tilsammen 477 studietimer.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Vil du ha fagbrev og bli salgsmedarbeider?

Har du praktisk erfaring, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Salgsfaget være noe for deg!

Å formalisere din kompetanse er å investere i din egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Salgsfaget!

Praksiskandidater i Salgsfaget

Kursene i salgsfaget er for praksiskandidater som vil ha fagbrev.

Praksiskandidater: studenter som opparbeider fem års relevant praksis kan ta den yrkesteoretiske eksamenen (SLG3102) og deretter melde seg opp til og avlegge fagprøven.

Eksamen i Salgsfaget

Skriftlig, tverrfaglig eksamen (SLG3102), 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.

Læremidler i Salgsfaget

Læremidler som inngår i kursprisen:

 • Grunnleggende salgsarbeid – Nettsider og oppgaver i Salgsfaget for NooA videregående skole: Nettsider med oppgaver, NooA 2020.
 • Praktisk salgsarbeid – Nettsider og oppgaver i Salgsfaget for NooA videregående skole: Nettsider med oppgaver, NooA 2020.
 • Salgsrutiner- og oppgaver – Nettsider og oppgaver i Salgsfaget for NooA videregående skole: Nettsider med oppgaver, NooA 2020.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen: Salgsfaget, service og samferdsel Vg3. Per E. Nørgaard og Bengt E. Olsen. Fagbokforlaget ISBN: 9788245013757

Til sammen dekker læremidlene teorien i faget etter læreplanen for SLG3-01.

 

Kort om kursene i Salgsfaget

Kursene i Salgsfaget

Salgsfaget består av tre kurs. Du kan melde deg på et kurs av gangen eller begge kursene samtidig.

Grunnleggende salgsarbeid

Kurset omfatter det å samle inn, tolke og bruke informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester samt vurdering av salg og markedsføringsaktiviteter. Videre dekker det tilrettelegging av arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet. I kurset inngår også klage- og reklamasjonsbehandling.

Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • gjøre rede for egen bransje, bedriftens organisering og personalpolitiske retningslinjer, forretningsplan og rammebetingelser
 • planlegge, utføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens planer for salgs- og markedsaktiviteter, regelverk for helse, miljø og sikkerhet, internkontroll og etiske retningslinjer
 • vurdere, velge og bruke virkemidler i markedsføring av bedriftens produkter ut fra markedets behov og bedriftens profil
 • markedsføre og tilby produkter til kunder på ulike markeder
 • drive markedsføring og salg i samsvar med gjeldende regelverk
 • informere om hvilke rettigheter kunden har i forbindelse med kjøp av produkter og tjenester
 • behandle klager og reklamasjoner i samsvar med gjeldende regelverk
 • planlegge, utføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med regelverk for helse- miljø og sikkerhet og internkontroll
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i salgsfaget, og gjøre rede for plikter og rettigheter hos arbeidsgiveren og arbeidstakeren

Praktisk salgsarbeid

Kurset dekker tilrettelegging av arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for bruk av IKT-systemer. Videre omfatter planlegging og gjennomføring av salg og mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper. Kurset dekker utøvelse av salgsfunksjonen i samsvar med bedriftens krav til service.

Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • vurdere, velge og bruke salgsmetoder tilpasset markeder, kundegrupper og salgsinstitusjoner
 • gi informasjon om bedriftens produkter som kan imøtekomme kundens behov
 • planlegge og gjennomføre salg og mersalg i samsvar med bedriftens arbeidsrutiner
 • utarbeide skriftlige tilbud ut fra bedriftens krav til lønnsomhet
 • yte service i salgssituasjoner
 • vurdere tiltak som kan bedre omløpshastigheten på produktsortimentet
 • vurdere tiltak som kan bedre det økonomiske resultatet av en salgs- og markedsaktivitet
 • bruke digitale verktøy i salgsarbeidet

Salgsrutiner- og oppgaver

Kurset dekker utøvelse av salgsfunksjonen i samsvar med bedriftens krav til lønnsomhet. Videre handler det planlegging og gjennomføring av salg og mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper. Det handler også om lønnsomhetsvurderinger, prisfastsettelse og innkjøp. I kurset inngår også penge- og dokumentbehandling, og vurdering av salg og markedsføringsaktiviteter.

Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • håndtere penger og dokumenter ved kontant- og kredittsalg i samsvar med bedriftens rutiner og gjeldende regelverk
 • beregne priser
 • vurdere hvordan inntekter og kostnadsfaktorer kan påvirke lønnsomheten til et produkt
 • kunne regne ut og dokumentere inngående og utgående merverdiavgift ved kjøp og salg av varer og tjenester
 • kjenne til og bruke ulike system for bestilling og mottaks- og dokumentkontroll
 • oppdage svinn og vurdere tiltak som kan forebygge og redusere svinn

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole


NooA har også teorikursene for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev i Kontor- og administrasjonsfaget