Start på spesiell studiekompetanse i dag.

Det er aldri for sent å fullføre videregående skole! Trenger du spesiell studiekompetanse eller bedre karakterer for å komme inn på studiet du drømmer om?

Videregående skole

Ja takk! Send meg mer informasjon om Spesiell studiekompetanse.

 

 

Les kursbeskrivelsene i spesiell studiekompetanse ved å klikke på bildene.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Spesiell studiekompetanse.

 

Se alle våre nettskoler:

Reiselivsskolen, Forfatterskolen, Lederskolen, Helseskolen, Kunstskolen og Videregående skole.

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

Lånekassen logo

NooA Videregående skole er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og finansiering her.

Pakketilbud: Matematikk R1 + R2

Påmelding både R1 og R2 kr 9950

Spesielle opptakskrav

Spesiell studiekompetanse - nettkurs på Campus NooA

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Forskjellen på generell og spesiell studiekompetanse, er at det er kreves spesielle programfag i tillegg til den generelle studiekompetansen. Disse kravene kan for eksempel være at du må ha tatt noen spesielle realfag i videregående skole. På nettsidene til Samordna opptak får du en oversikt hvilke fag som har spesielle krav.

NooA tilbyr matematikk R1 og R2 i programfaget matematikk for realfag. Det gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Alle som melder seg på kurs ved NooA Videregående skole får gratis tilgang til Privatisten og Studentlappen.

Hos oss kan du starte på skolen når du vil, få studielån, studere mens du jobber og gå opp til eksamen som privatist. Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Eksamen spesiell studiekompetanse

Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

Kort informasjon om våre tilbud innen spesiell studiekompetanse

Kurs innen spesiell studiekompetanse

Fysikk 1

Fysikk 1 er et krav for å komme inn på mange studier innen helse- og realfag. Det tar for seg både klassisk og moderne fysikk, hvordan vi kan beskrive naturen med matematikk, utføre eksperimenter og bruke fysiske prinsipper i moderne teknologi.

Matematikk R1

Matematikk R1 gir deg kunnskap innen matematikk for realfag – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole. Kurset er basert på læreplanen i matematikk R1 for MAT3-01 og fokuserer på følgende hovedomtåder: geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighet.

Matematikk R2

Matematikk R2 gir deg kunnskap innen matematikk for realfag – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole. Kurset er basert på læreplanen i matematikk R2 MAT3-01og fokuserer på følgende hovedområder: differensiallikninger, geometri, algebra og funksjoner.

Sammen med matematikk R1 dekker matematikk R2 kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk.

Biologi 1

Biologi 1 REA3001 er et kurs for deg som skal studere medisin eller odontologi, synes biologi er interessant eller trenger realfagspoeng. Biologi 1 tilhører læreplan i biologi – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (BIO1-01). Dette nettkurset tar for seg alle hovedområdene: Den unge biologen, Cellebiologi, Fysiologien til mennesket, Funksjon og tilpassing og Biologisk mangfold.

 

Kort informasjon om Privatisten og Studentlappen

Privatisten

Privatisten er en møteplass som gjør det mulig for elevene på NooA videregående skole å få kontakt med hverandre på tvers av fag og studieretninger. Her kan naturfagelevene få kontakt med dem som tar både matematikk, historie og sosialkunnskap. I tillegg får de tilgang til råd og tips rundt forberedelser og påmeldinger til eksamen.

Studentlappen

Studentlappen er et tilbud til deg som vil lære studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre student. Det fokuserer på digitale verktøy som hjelper deg å planlegge studiene, konsentrere deg og huske det du har lært. Det inneholder også nyttig informasjon om hvordan du kan skrive, lagre og organisere materiale du bruker i studiene dine. Kurset gir også en innføring i læringsfilosofien, tjenestene og oppgavetypene som du vil møte på Campus NooA.