Start på Barne- og ungdomsarbeider i dag.

Barne- og ungdomsarbeider er et nettstudium for deg som har relevant erfaring og vil ta fagbrev som praksiskandidat.

Studiet er for tiden ikke i salg.

NooA vil i starten av 2024 beslutte om skolen skal revidere studiet basert på ny læreplan.

 

Banner for Barne- og ungdomsarbeider

Ja takk! Send meg mer informasjon om Barne- og ungdomsarbeider.

 

Studiet består av de tre nettkursene Kommunikasjon og samhandling, Helsefremmende arbeid og Yrkesutøvelse. Til sammen dekker de teorien i Barne- og ungdomsarbeider etter læreplankode BUA3-01. Les kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene.

 

Bonuskurs

Alle som tar kurs på NooA videregående skole får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

Studentlappen er et nettkurs i studieteknikk som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre nettstudent.

Privatisten kan du få tips, hjelp og svar på spørsmål om forberedelse og påmelding til eksamen som privatist.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Barne- og ungdomsarbeider.

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole

Lånekassen logo

Finansiering Barne- og ungdomsarbeider

Studiet er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer tilsammen 477 studietimer.

Hvis du er medlem av Fagforbundet kan du også  søke om stipend for å delta. Andre fagforeninger kan også ha stipendordninger. Sjekk hjemmesidene eller ta kontakt med din fagforening for mer informasjon.

Les mer om finansiering av nettstudier.

NB! Alle læremidlene inngår i prisen.

Meld deg på 3 kurs for kr 17 900

 

Du kan studere mens du jobber og få fagbrev når du fyller følgende kriterier:

  • får godkjent fem års relevant praksis
  • består praksiskandidateksamen
  • betår fagprøven

Ønsker du å arbeide som barne- og ungdomsarbeider?

Barne- og ungdomsarbeider

Ta fagbrev som praksiskandidat. Bli barne- og ungdomsarbeider mens du er i jobb og opparbeider praksis.

Barne- og ungdomsarbeidere jobber med barn og ungdom i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og kommunale etater. De arbeider sammen med kolleger og foresatte. De planlegger og gjennomfører pedagogiske tilbud for å stimulere til vekst og utvikling der målet er å veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv.

Barne- og ungdomsarbeidere fremmer fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Aktivitetene kan være lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming, friluftsaktiviteter, matlaging og påkledning.

Som barne- og ungdomsarbeider må du være interessert i å jobbe med barn og ungdom og være en god rollemodell for barn og unge. Du må være åpen, samarbeidsvillig, forståelsesfull og kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst.

Barne- og ungdomsarbeidere må ha kunnskap om mennesker og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon.

Praksiskandidat som Barne- og ungdomsarbeider

Har du fem års relevant yrkespraksis kan du kvalifisere deg som praksiskandidat.

Eksamen

Skriftlig, tverrfaglig eksamen (BUA3102), 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.

Kort om kursene i Barne- og ungdomsarbeider.

Kursene

Helsefremmende arbeid gir deg kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som Barne- og ungdomsarbeider. Faget handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. Faget dekker også hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i faget, og det gjør også forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet.

Kommunikasjon og samhandling skal gi kunnskap og forståelse om språk og bruken av språket, samt teorier rundt samhandling mellom mennesker. Konflikthåndtering kommer også inn under denne modulen. Faget handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.

Yrkesutøvelse skal gi kunnskap og forståelse for hvordan en barne- og ungdomsarbeider skal utøve yrket som rollemodell, igangsetter av aktiviteter, konfliktløser og planlegger. Faget handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår.

 

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA

 

NooA har også teorikursene for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider eller som aktivitør