The Kragerø declaration - Kragerø erklæringen

Kragerø-erklæringen om nettbasert utdanning 2014

Kragerø-erklæringen

Oversatt fra den opprinnelige engelske versjonen til norsk av Morten Flate Paulsen

Kragerø-erklæringen om nettbasert utdanning ble unnfanget og signert av en gruppe på 14 nordiske eksperter på Campus NooAs workshop om nettbasert utdanning på Hasselholmen fra 28. mai til 1. juni 2014.

Våre diskusjoner gjorde det klart at nettbasert utdanning og læring dekker langt flere aktiviteter, utfordringer og muligheter enn MOOCer gjør. Sakene og uttalelsene vi diskuterte på workshopen ble fulgt opp av en nettbasert Delphi-prosess der vi forbedret og prioriterte 23 uttalte fordeler med nettbasert utdanning. Arbeidet resulterte i følgende erklæring:

Vi har sterk tro på at dagens verdier og praksis innen nettbasert utdanning vil forbedre, innovere og til og med revolusjonere læring og utdanning i hele verden. I mange tilfeller kan den være mer fleksibel, økonomisk og åpen enn tradisjonell utdanning. Nettbasert læring og utdanning kan potensielt ivareta alle aktiviteter i skoler og høgskoler, ikke bare gjennomføringen av enkeltstående kurs slik MOOCer gjør. Vi oppfordrer politikere, byråkrater, ledere, forskere, kursutviklere, lærere og studenter til å utvikle, fremme og støtte nettbasert utdanning av høy kvalitet fordi det:

1. gir nye muligheter til å inkludere mennesker med funksjonshemminger, sosial angst og negative erfaringer fra tidligere skolegang
2. bør være bærekraftig for miljøet og økonomien
3. fremmer innovasjon og samarbeid fordi det bringer sammen mennesker fra en rekke fagområder, land, kulturer og virksomheter
4. gir nye muligheter til mennesker med job- og familieforpliktelser
5. hjelper flere mennesker til å glede seg over læring
6. er tilgjengelig når som helst (24/7/365) hvor som helst
7. er sentral i bevegelsen for åpen læring som støtter opp under MOOCer, åpne læringsressurser, åpne utmerkelser (Open Badges) og transparens
8. er potensielt den mest kostnadseffektive måten å nå ut med og gi læring til store grupper av mennesker
9. kan være sosial, interaktiv og legge til rette for nettverksbygging
10. kan være aktuell og oppdatert fordi digitale læringsressurser kan oppdateres oftere enn trykte
11. støtter kooperativ læring med individuell oppstart og progresjon som er bra for mennesker som finner det vanskelig eller lite praktisk å følge skolens semester- og timeplaner
12. fremmer internasjonalisering og økt mangfold
13. støtter demokratiske verdier og humanitære handlinger
14. er raskere og mer skalerbar og passer dermed godt kravene i det 21. århundre
15. fokuserer på mennesker, forbedret med teknologi, det kan vise at teknologi kan tjene oss, ikke styre oss
16. fremmer dannelse
17. er fleksibel med hensyn til tid, rom og retning
18. er tilgjengelig via mobil teknologi
19. er til nytte for neste generasjon lærende over hele verden
20. legger til rette for kombinert undervisning (blended learning) og omvendt undervisning (flipped/scrambled classrooms)
21. kan brukes til effektiv studieadministrasjon og en lang rekke tjenester for studentstøtte
22. brukes for å undervise nesten alt mulig
23. støtter både humor og vennlighet

Uttalelsene som fikk flest stemmer er øverst. Arbeidet er fremdeles i gang og vi innser at noen av uttalelsene kan grupperes. Vi vil gjerne ha kommentarer og diskusjoner som bidrar til å gjøre erklæringen enda bedre.

I alfabetisk rekkefølge:

Per Olav Apalnes, www.cogito.as

Astrid de Mora, www.ecademy.no

Bjørn Z. Ekelund, www.human-factors.no

Anne Fox, www.annefox.eu

Katrine Gjærum, www.censusfilm.no

Fred Johansen, www.hig.no

Nina Zoë Jørstad, www.storymaker-triangle.no

Jørn Bue Olsen, www.jbo-konsult.net

Ebba Ossiannilsson, http://e4qualityinnovationandlearning.blogspot.com/

Morten Flate Paulsen, www.nooa.no

Rune Riismøller, www.eaftenskolerne.dk

Edgar Valdmanis, http://edgarvaldmanis.no

Kristin Vigander, www.kristvi.net

Gunnar Østgaard http://myoutime.com/


Klikk her for å se alle kursene på Helseskolen

Helseskolen

Klikk her for å se alle kursene på Videregående skole

Videregående skole

Klikk for å se kurs under utvikling