trends in online education

Fem aktuelle trender i nettbasert utdanning

Følgende fem trender bidrar til å gjøre nettbasert læring lettere tilgjengelig for flere. Den største utfordringen for aktørene er å finne bærekraftige forretningsmodeller som kan videreføre de åpne gratistjenestene til beste for fremtidens nettstudenter.
1.      Sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube brukes i økende grad i nettbasert utdanning fordi de gir tilgang til ressurser og mennesker som kan støtte opp under læring.

Jeg har skrevet om dette på http://nettstudier.blogspot.no/2010/04/cooperative-learning.html

2.       Åpne digitale læringsressurser (OER – Open Educational Resources) er i økende grad gratis tilgjengelig på nettet. Det finnes mange eksempler på utmerkede ressurser som legges ut av enkeltmennesker, institusjoner, nasjonale initiativ og internasjonale prosjekter.

EU-prosjektet www.poerup.info har laget en oversikt over slike ressurser i mange land.

3.       Personlige læringsmiljøer (PLE – Personal Learning Environments) er et begrep som viser at studentene i økende grad tar styring med egen læring ved å bruke de sosiale mediene og åpne læringsressursene de foretrekker.

4.       Åpne megakurs (MOOC- Massive Open Online Course) benytter seg av åpne læringsressurser og sosiale medier for å gi gratis undervisning til tusenvis av nettstudenter på en gang.

Se artikkelen: NTNU-professor blir norsk MOOC-pioner www.universitetsavisa.no/campus/article15624.ece

Mer informasjon er tilgjengelig på http://mooc.ca/ og http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course

5.       Åpne utmerkelser (Open Bages) har som mål å sertifisere den reelle kunnskap vi tilegner oss i de åpne læringsmiljøene på nettet. Dette kan utfordre de etablerte utdanningsinstitusjonenes ”monopol” på vitnemål og kursbevis.

Mer informasjon er tilgjengelig på http://openbadges.org og http://badgestack.com


Klikk her for å se alle kursene på Helseskolen

Helseskolen

Klikk her for å se alle kursene på Videregående skole

Videregående skole

Klikk for å se kurs under utvikling