Praksiskandidatstudier - gratis studieplasser

Gratis studieplasser

Gratis studieplasser på nettstudier for dem som ønsker fagbrev

Sommeren 2021 har NooA fått tilsagn om fullfinansierte studieplasser. Det betyr at vi kan tilby fullfinansierte (gratis) studieplasser  for unge uten mye jobberfaring og for permitterte eller arbeidsledige. Plassene tildeles fortløpende til kvalifiserte søkere (se opptakskrav lenger ned på denne siden).

Tilbudet gjelder praksiskandidatstudiet Aktivitør.

Om nettkursene

Nettkursene er for praksiskandidater og forbereder deg til tverrfaglig teorieksamen i det aktuelle faget. For å kunne melde deg opp til praktisk fagprøve for å få fagbrev må du både ha bestått tverrfaglig teorieksamen og ha minst 5 års relevant praksis (=jobb). Selv om du eventuelt ikke har fullt 5 års praksis enda kan du starte på nettkursene og avlegge teorieksamen. Teorien vil du ha nytte av i videre opptjening av relevant praksis og kan også hjelpe deg til å få relevanter jobber. Teorieksamen avlegges som privatist. Første mulighet til å avlegge eksamen er i november 2021, neste er i juni 2022.

Tilgangstid

Tilgang til gratis studieplass gjelder fra du mottar plassen og frem til 31. desember 2021. Hvis du av ulike grunner ikke blir klar til eksamen i november, kan du kjøpe forlenget tilgangstid frem til eksamen våren 2022.

Læremidler

Eventuelt trykt læremateriell inngår ikke i studieprisen, heller ikke for fullfinansierte plasser. Dette må studenter selv skaffe og betale for. (Se informasjon om læremateriell på det aktuelle studiets nettside.)

Dagpenger

Regjeringen har åpnet for at de som mottar dagpenger kan kombinere dette med utdanning uten å måtte søke NAV om det. Regjeringen har varslet at ordningen varer til 30. september 2021, for deretter å bli avløst av en ny lov på området. På meldekortet skal du krysse av for opplæring. På NAVs nettsider kan du lese mer om ordningen.

Tilbake i jobb

Hvis du raskt kommer tilbake i jobb kan du likevel fortsette studiet og øke kompetansen din. Våre kurs er helt nettbaserte og lar seg lett kombinere med full jobb.

Om søknad og opptak på fullfinansierte studieplasser:

Opptakskrav

Det er i utgangspunktet ingen opptakskrav til våre nettkurs. Men for fullfinansierte (gratis) studieplasser gjelder spesielle krav: Du må

  • være ung uten mye jobberfaring, eller helt eller delvis ledig eller permittert
  • ha litt relevant jobberfaring
  • ha norsk som morsmål eller norskkunnskaper på nivå B1 eller mer

Søknad

Søknad om fullfinansiert studieplass skal sendes til post@nooa.no.

Husk å oppgi

  • fullt navn
  • hvilket studium det gjelder
  • informasjon om arbeidsmarkedsstatu: ung uten mye joberfaring, eller arbeidsledig eller permittert
  • informasjon om norskkunnskaper
  • kort oversikt over relevant arbeidserfaring (jobber du har eller har hatt som er relevant for det aktuelle faget du ønsker plass på)

NB! Begrenset antall plasser. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

PS! Lurer du på hvordan det er å være student hos NooA? Se svar på vanlige spørsmål her: www.nooa.no/bli_student

 

Dette innlegget er oppdatert 8.6.2020, 29.6.2021

Gratis studier for praksiskandidater

 

Les mer om NooAs yrkesfaglige studier