Praksiskandidatstudier - gratis studieplasser

Gratis studieplasser

Det er desverre ingen ledige gratisplasser igjen (15.9.2020)

Gratis studieplasser på nettstudier for dem som ønsker fagbrev

I mai utlyste regjeringen 100 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert.

NooA har fått tilsagn om plasser på våre praksiskandidatstudier. Det betyr at vi kan tilby fullfinansierte (gratis) studieplasser på disse studiene for permitterte og arbeidsledige. Plassene tildeles fortløpende til kvalifiserte søkere (se opptakskrav lenger ned på denne siden).

Plassene gjelder disse studiene:

Om nettkursene

Nettkursene er for praksiskandidater og forbereder deg til tverrfaglig teorieksamen i det aktuelle faget. For å kunne melde deg opp til praktisk fagprøve for å få fagbrev må du både ha bestått tverrfaglig teorieksamen og ha minst 5 års relevant arbeidspraksis. Selv om du eventuelt ikke har fullt 5 års praksis enda kan du starte på nettkursene og avlegge teorieksamen. Teorien vil du ha nytte av i videre praksisarbeid. Teorieksamen avlegges som privatist. Første mulighet til å avlegge eksamen er i november 2020, neste er i juni 2021.

Tilgangstid

Tilgang til gratis studieplass gjelder fra du mottar plassen og frem til 31. desember 2020. Hvis du av ulike grunner ikke blir klar til eksamen i november, kan du kjøpe forlenget tilgangstid frem til eksamen våren 2021.

Læremidler

Eventuelt trykt læremateriell inngår ikke i studieprisen, heller ikke for fullfinansierte plasser. Dette må studenter selv skaffe og betale for. (Se informasjon om læremateriell på det aktuelle studiets nettside.)

Dagpenger

Regjeringen har åpnet for at de som mottar dagpenger kan kombinere dette med utdanning uten å måtte søke NAV om det. Denne ordningen gjelder ut 2020, og på meldekortet skal du krysse av for opplæring. På NAVs nettsider kan du lese mer om ordningen.

Tilbake i jobb

Hvis du raskt kommer tilbake i jobb kan du likevel fortsette studiet og øke kompetansen din. Våre kurs er helt nettbaserte og lar seg lett kombinere med full jobb.

Om søknad og opptak på fullfinansierte studieplasser:

Opptakskrav

Det er i utgangspunktet ingen opptakskrav til våre nettkurs. Men for fullfinansierte (gratis) studieplasser gjelder spesielle krav: Du må

  • være helt eller delvis permittert eller arbeidsledig
  • ha norsk som morsmål eller norskkunnskaper på nivå B1 eller mer
  • ha noe relevant jobberfaring

Søknad

Søknad om fullfinansiert studieplass skal sendes til post@nooa.no.

Husk å oppgi

  • fullt navn
  • hvilket studium det gjelder
  • i hvor stor prosent du er arbeidsledig eller permittert
  • informasjon om norskkunnskaper
  • navn på arbeidsgiver du er permittert fra, eventuelt siste arbeidsgiver hvis du er arbeidsledig
  • oversikt over relevant arbeidserfaring (jobber du har eller har hatt som er relevant for det aktuelle faget du ønsker plass på)

NB! Begrenset antall plasser. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

PS! Lurer du på hvordan det er å være student hos NooA? Se svar på vanlige spørsmål her: www.nooa.no/bli_student

 

Dette innlegget er oppdatert 8.6.2020

Gratis studier for praksiskandidater

 

Les mer om NooAs yrkesfaglige studier