Praksiskandidatstudier - gratis studieplasser

Gratis studieplasser

Gratis studieplasser på nettstudier for dem som ønsker fagbrev

Vennlist les det som står om opptakskrav og søknad nederst på denne siden før du henvender deg til post@nooa.no vedr. gratis studieplass. (søknader blir ikke behandlet via telefon eller Facebookmeldinger).

I mai utlyste regjeringen 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert.

NooA har nå fått tilsagn om 2,5 millioner av disse midlene til 11 av sine praksiskandidatstudier. Det betyr at vi kan tilby fullfinansierte (gratis) studieplasser på disse studiene for permitterte og arbeidsledige. Plassene tildeles fortløpende til kvalifiserte søkere.

Plassene gjelder disse studiene:

Om nettkursene

Nettkursene er for praksiskandidater og forbereder deg til tverrfaglig teorieksamen i det aktuelle faget. For å kunne melde deg opp til praktisk fagprøve for å få fagbrev må du både ha bestått tverrfaglig teorieksamen og ha minst 5 års relevant arbeidspraksis. Selv om du eventuelt ikke har fullt 5 års praksis enda kan du starte på nettkursene og avlegge teorieksamen. Teorien vil du ha nytte av i videre praksisarbeid. Teorieksamen avlegges som privatist. Første mulighet til å avlegge eksamen er i november 2020, neste er i juni 2021.

Læremidler

Eventuelt trykt læremateriell inngår ikke i studieprisen, heller ikke for fullfinansierte plasser. Dette må studenter selv skaffe og betale for. (Se informasjon om læremateriell på det aktuelle studiets nettside.)

Om søknad og opptak på fullfinansierte studieplasser:

Opptakskrav

Det er i utgangspunktet ingen opptakskrav til våre nettkurs. Men for fullfinansierte (gratis) studieplasser gjelder spesielle krav: Du må

  • være helt eller delvis permittert eller arbeidsledig
  • ha norsk som morsmål eller norskkunnskaper på nivå B1 eller mer
  • ha noe relevant jobberfaring

Søknad

Søknad om fullfinansiert studieplass skal sendes til post@nooa.no.

Husk å oppgi

  • fullt navn
  • hvilket studium det gjelder
  • i hvor stor prosent du er arbeidsledig eller permittert
  • informasjon om norskkunnskaper
  • navn på arbeidsgiver du er permittert fra, eventuelt siste arbeidsgiver hvis du er helt arbeidsledig
  • oversikt over relevant arbeidserfaring (jobber du har eller har hatt som er relevant for det aktuelle faget du ønsker plass på)

NB! Begrenset antall plasser. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

PS! Lurer du på hvordan det er å være student hos NooA? Ser mer her: www.nooa.no/bli_student

 

Dette innlegget er oppdatert 8.6.2020

Gratis studier for praksiskandidater

 

Les mer om NooAs yrkesfaglige studier