Fagbrev i kommunen

Sør-Odal satser på fagbrev i kommunen

Den 19. august samlet Sør-Odal kommune 28 deltakere til kick-off møte for ansatte som vil ta fagbrev i kommunen. Møtet startet med pizza, motivasjon og praktisk informasjon fra HR-rådgiver Camilla Skarvang Karlsen og HR-leder Ambjørg Flaata i Sør-Odal kommune. Tilbakemeldingene viser at «oppstartsmøtet var veldig positivt – studentene er motiverte og klare for et lærerikt år!»

De ansatte ønsker å øke kompetansen og ta fagbrev som Helsefagarbeider eller Barne- og ungdomsarbeider. Sør-Odal kommune vil øke kompetansen på sine ansatte og ønsker at flere skal ta fagbrev.

Kompetanserådgiver Ole Oddvar Bruem i Fagakademiet på Hamar deltok også på samlingen. Han berømmer Sør-Odal kommune for å ta dette grepet for å heve kompetansen blant sine ansatte og legger til: «Det er forbilledlig ovenfor andre kommuner». Fagakademiet samarbeider med NooA om å tilrettelegge slike tilbud for praksiskandidater. Et eksempel er Byggdrifterfaget med 16 deltakere ved OPUS Kirkenes.

Nettlæreren

Stig Berthelsen, NooAs lærer på kursene, presenterte kursopplegget og forklarte hvordan det fungerer på nettskolen NooA.

Han forklarer at de fleste studentene på NooA følger individuelle fremdriftsplaner. Men NooA lager også spesialtilpassede fremdriftsplaner for grupper slik vi har gjort for Sør-Odal kommune. Deltakerne er fordelt på to studier, Helsefagarbeider og Barne- og ungdomsarbeider. Selv om NooA har individuell oppstart, vil Sør-Odals deltakere ha samtidig oppstart og følge ferdig oppsatte innleveringsfrister. De vil også samles til jevnlig studiesirkler i løpet av skoleåret der de møtes i klasserom med temaundervisning av kommunens egne ressurspersoner.

Stig Bertelsen opplyser at NooA vil følge opp deltakerne på vanlig måte. Han sier det blir spennende å se om den samtidige oppstarten og den fysiske nærheten mellom deltagerne vil føre til en sterkere deltagelse i de ulike sosiale mediene som kan benyttes i NooA-plattformen og også føre til økt aktivitet for de øvrige deltakerene på kursene.

Læringsplattformen

Astrid de Mora har ansvaret for å følge opp NooAs studenter, lærere og samarbeidspartnere. I tillegg følger hun opp studentene som lærer i digital studieteknikk på Studentlappen og er kontaktperson for alle NooAs privatister og praksiskandidater i Privatisten.

Astrid har skreddersydd kurstilbudet for Sør-Odal kommune i NooAs læringsplattform Moodle. Som bildet nedenfor viser, har hun opprettet en fremdriftsplan spesielt for kommunens deltakere og hun har også opprettet Møteplassen Sør-Odal kommune der deltakerne, studieansvarlig i kommunen og skolen kan kommunisere med hverandre om saker som gjelder spesielt for deltakergruppen fra Sør-Odal. Faglig diskusjon foregår i de aktuelle kursene sammen med alle skolens studenter på de to studiene.

Læremidlene i alle kursene er tilgjengelige på NooAs læringsplattform, så deltakerne trenger ikke lærebøker.

Fremdriftsplan for deltakerne

Bilde fra læringsplattformen som viser hvordan en deltaker på Helsefagarbeider ser kursene og fremdriftsplanen Astrid laget for Sør-Odal

Astrid oppfordrer studentene til å legge inn bilde og presentasjon i profilen sin. I tillegg oppfordrer hun dem til å lage egne ukeplaner i tillegg til den overordnede planen for innlevering av oppgavebesvarelser. Å lage planer og ha så faste tider til studiene som mulig er ofte en god hjelp til å nå målet! Hun oppfordrer dem også til å jobbe med alle oppgavene i kursene, både øvingsoppgaver, bloggoppgaver og tankedelingsoppgaver i tillegg til innsendingsoppgavene.

Hver studieenhet har et sett innsendingsoppgaver som læreren kommenterer og vurderer. Når alle innsendingene er bestått, får deltakerne tilgang til et elektronisk kursbevis. Kursbevisene har egne egne nettadresser og symboler som vist i bildet.

Kursbevis

Vi ønsker alle deltakerne i Sør-Odal lykke til og at alle de ansatte får sine elektroniske kursbevis og består eksamen neste sommer!

 


Les om kursene du trenger for å bli Helsefagarbeider

 


Les om kursene du trenger for å bli Barne- og ungdomsarbeider

 


Les mer om Studentlappen og Privatisten