Fagakademiet er en av NooAs samarbeidspartnere.

Fagakademiet er en av Norges største tilbydere av kurs, konferanser og studier til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. Hvert år har Fagakademiet i underkant av 20 000 deltakere på kurs, konferanser, fagskole- og høgskolestudier.

Ja takk! Send mer informasjon om Fagakademiets nettkurs på NooA

 

Samarbeid Fagakademiet og NooA

Fagakademiet og Campus NooA har skrevet samarbeidsavtaler som medfører at Fagforbundets medlemmer får rabatter på følgende studier på NooA: Helsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider og Byggdrifterfaget.

Fagakademiet har også samarbeidet med Campus NooA og utvikling av de fem kursene på Byggdrifterfaget. Les de detaljerte fagbsekrivelsene ved å klikke på bildene.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Fagakademiets nettkurs på Campus NooA

Fagakademiet tilbyr kurs på Campus NooA

Om Fagakademiet

Fagakademiet er landsdekkende med fem regionkontorer. Hovedkontoret ligger i Oslo. Fagakademiet har 27 ansatte. Medarbeiderne er rekruttert med ulik faglig kompetanse og med bred erfaring fra offentlig sektor.

Målsettingen til Fagakademiet er å dyktiggjøre utøvere av offentlige tjenester. Fagakademiet er en ideell organisasjon som er eid av Fagforbundet og Den norske legeforening.

Fagakademiet samarbeider med eksterne fagskoler, høgskoler og universiteter og spesialtilpasser kurs, studier og utviklingsseminarer etter lokale behov på den enkelte arbeidsplass. De tilbyr også rådgivningstjenester innenfor ulike områder.

 

Kort om kursene

Kort om kursene i Byggdrifterfaget

Internkontroll og kommunikasjon

Internkontroll og kommunikasjon handler blant annet om helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Du blir kjent med aktuelle lover og forskrifter, samt hvilke tilsynsmyndigheter og etater som har ansvar i ulike saker. Avfallsbehandling gjennomgås  som et eget tema i kurset. Det tar også for seg skriftlig kommunikasjon, med hovedvekt på rapporter og notater som er relevante for byggdriftere.

Byggeteknikk med materialkunnskap

Byggeteknikk med materialkunnskap handler om ulike bygningskonstruksjoner, krav til materialer og planløsninger på viktige byggedetaljer. I Plan og bygningsloven (PBL), med tilhørende forskrifter, stilles det strenge krav til saksbehandling, både hos sentrale myndigheter og i de kommunale instansene. Lover og forskrifter knyttet til byggesaker er derfor en viktig del av dette kurset. Kurset tar for seg PBL og de viktigste forskriftene, TEK10 og SAK10 slik at du blir kjent med lovens og forskriftenes intensjon og hvem som er de ansvarlige myndigheter i byggeprosessen.

Varme og sanitæranlegg

Varme og sanitæranlegg gir en innføring i sentralvarmeanlegg og varmesystemer. Det tar for seg drift av disse sytemene og hvilken betydning vedlikeholdet har for driftsøkonomi og komfort i bygningen. Kurset omfatter også sanitæranlegg i bygninger. Her vises det til lover og forskrifter knyttet til anleggene, og virkemåten til viktige komponenter som byggdriftere må beherske når de skal drifte og vedlikeholde anleggene.

Ventilasjon og elektriske anlegg

Ventilasjon og elektriske anlegg gir et innblikk i prinsippene som ligger til grunn for ulike ventilasjonssystemer og hvordan de bør driftes og vedlikeholdes. Det gir også en innføring i elektrisitet og elektriske anlegg, samt tips og råd  om hvordan du oppdager og forebygger feil ved anlegget. Du vil også bli kjent med aktuelle lover og forskrifter som stiller krav til den som skal arbeide på elektriske anlegg.

ENØK

ENØK står for energiøkonomisering. Kurset handler om drift og vedlikehold av bygningstekniske og energikrevende anlegg i bygninger, med fokus på energiøkonomisering. Energiøkonomisering er her tolket som «sparing av energi, – uten at det går ut over komfort og trivsel. Dette kurset viser blant annet hvordan du kan redusere energibehovet til oppvarming, og dermed redusere driftskostnadene.

 

 

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA

 

Se alle våre nettskoler:

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere og personlig oppfølging.

Gode tilbudReiselivsskolenForfatterskolenLederskolenHelseskolenKunstskolenVideregående skolepopulaere-kurs-1600MøteplasserAndre kursCourses in English

 

Se også tilbudene fra NooAs andre samarbeidspartnere:

Adopsjonsforum, Asker Næringsråd, Balanse i hverdagen, Bestselgerskolen, Cogito, Fagakademiet, Forfatterskole.dk, GCMS – Global Capital Market Solutions, Human Factors, Norsk Turistutvikling, Reiseliv.no og Styre og ledelse.

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.

 


Andre yrkesfag