Byggdrifterfaget - nettkurs

Byggdrifter-opplæring ved OPUS Kirkenes

Opusleder Kjetil Langseth v/Kirkenes videregående skole, har solgt inn byggdrifter-opplæring til totalt 16 deltagere fra kommune, forsvaret, fylket og andre.

Målet med opplæringen er å la vaktmestre med voksenrett (over 25 år og minimum 5 års relevant praksis) få øve seg opp til å bestå den 5 timers skriftlige teorieksamen i desember 2017. Med bestått teorieksamen tar man sikte på å få gjennomført den praktiske prøven i byggdrifterfaget våren 2018.

Langseth forteller at da faget er såpass nytt, valgte de å kjøpe nettkurs som Fagakademiet har utviklet i samarbeid med Fagforbundet. Kursene er gjort tilgjengelig på nettskolen Campus NooA, og dekker hele læreplanen i faget. Fagstoffet i Byggdrifterfaget er delt inn i følgende fem hovedmoduler:

Internkontroll og kommunikasjon, Byggeteknikk med materialkunnskap, Ventilasjon og elektriske anlegg, Varme og sanitæranlegg og ENØK.

Det er mye fagstoff som skal gjennomgås og vi har kjøpt inn bøker som dekker alle fem modulene, fortsetter Langset. Deltagerne har dannet grupper som skal diskutere fagstoff, og videre samarbeide om å sende inn oppgaver – og få disse evaluert og kommentert av en nettlærer.

Ved siden av dette skal deltagerne treffes en hel skoledag pr måned fram til og med november. Disse dagene er ment å gi foredrag knyttet til hovedtemaene, samt la deltagerne arbeide med innsendingsoppgaver. Å jobbe godt med oppgavene vil gi deltagerne verdifull eksamenstrening. De har i tillegg en disponibel kollokvielærer på skolen på fredagene – som kan «trø til» dersom deltagerne står fast.

Langseth håper opplegget blir en bra pilot, og at mange består både teori – og etter hvert praksis – slik at vi får mange nye faglærte byggdriftere i kommunen.

Opplegget finansieres gjennom godkjenningssentralen i fylkeskommunen og egenandeler fra deltagerbedriftene.

 

Trondheim 31. januar 2017

Øyvind Tingstad, kompetanserådgiver i Fagakademiet

Telefon: 952 85 440. E-post: oyvind.tingstad@fagkademiet.no

Les også om NooAs samarbeid med Sør-Odal om fagbrev i kommunen.

 

Arnt E Jensen er lærer i byggdrifterfagene

Arnt E Jensen

Arnt E Jensen

Lærer på Byggdrifter

Arnt har jobbet som vaktmester siden 1976 og har derfor lang og bred erfaring fra yrket han nå underviser i! Han har fagbrev som motormekaniker og har gjennom årene tatt en lang rekke kurs som har vært av betydning for vaktmesterrollen.

«Jeg er født i Namsos det herrens år 1955. Flyttet til min fars hjemsted Vardø som ettåring, men er også trønder i hjertet. Alle sommerferiene i oppveksten ble tilbragt på Namsens bredd. Jeg er gift og har 4 barnebarn +2 bonus barnebarn. Sommeren tilbringes på hytta i Komagvær med barnebarna eller i båt i Barentshavet hvor jeg kjører turister som fisker eller vil svømme med alker Lomvi og lundefugler. I vinterhalvåret er jeg «klimaflyktning» og tilbringer tiden i vår casa i Spania.

Gikk på Vardø Yrkesskole 1972-1975 Motormekanikerlinjen og fikk godkjent på praktisk og teoretisk prøve som fagprøve, -faget lå ikke under lærlingeloven på det tidspunktet.

Begynte som vaktmester i 1976, ble raskt glad i yrket og sugde til meg alt av tekniske kunnskaper om automatikk og automasjon som de 41 årene i jobb ga meg, har derfor lang og bred erfaring fra yrket.

Samtidig har jeg hatt verv i Fagbevegelsen i til sammen 30 år. Blant annet var jeg med i faggruppen for vaktmestere som bidro til å fremme krav om fagbrev som Vaktmester. I den perioden bidro vi med innspill til både kompetanseplattform og læreplan. Jeg er også medlem i prøvenemda for Byggdriftere i Finnmark.

Nettkursene i Byggdrifter er utviklet av Wiggo Lindseth i henhold til læreplanen, BDR3-01. Oppgavene i studiet er varierte og gir studentene stor valgfrihet med hensyn til løsninger og besvarelser.

Tips til deg som er nettstudent:

  • Les og jobb med fagstoffet og løs oppgavene jevnt og trutt i et tempo som passer din livssituasjon men uten for lange avbrekk. Det kan det ofte være tungt å komme inn i rytmen igjen hvis du har for lange pauser mellom hver studieenhet/kurs.

Jeg skal hjelpe deg så godt jeg kan og svare på spørsmål, og du vil få tilbakemeldinger på innleverte oppgavebesvarelser i løpet av kort tid, høyst noen få dager, uansett om jeg er hjemme, på hytta eller i Spania!»

Arnt E Jensen


Klikk på bildene for å lese kursbeskrivelsene for kursene i Byggdrifterfaget: