Byggdrifterfaget - nettkurs

Byggdrifter-opplæring ved OPUS Kirkenes

Opusleder Kjetil Langseth v/Kirkenes videregående skole, har solgt inn byggdrifter-opplæring til totalt 16 deltagere fra kommune, forsvaret, fylket og andre.

Målet med opplæringen er å la vaktmestre med voksenrett (over 25 år og minimum 5 års relevant praksis) få øve seg opp til å bestå den 5 timers skriftlige teorieksamen i desember 2017. Med bestått teorieksamen tar man sikte på å få gjennomført den praktiske prøven i byggdrifterfaget våren 2018.

Langseth forteller at da faget er såpass nytt, valgte de å kjøpe nettkurs som Fagakademiet har utviklet i samarbeid med Fagforbundet. Kursene er gjort tilgjengelig på nettskolen Campus NooA, og dekker hele læreplanen i faget. Fagstoffet er delt inn i følgende fem hovedmoduler:

Internkontroll og kommunikasjon, Byggeteknikk med materialkunnskap, Ventilasjon og elektriske anlegg, Varme og sanitæranlegg og ENØK.

Det er mye fagstoff som skal gjennomgås og vi har kjøpt inn bøker som dekker alle fem modulene, fortsetter Langset. Deltagerne har dannet grupper som skal diskutere fagstoff, og videre samarbeide om å sende inn oppgaver – og få disse evaluert og kommentert av en nettlærer.

Ved siden av dette skal deltagerne treffes en hel skoledag pr måned fram til og med november. Disse dagene er ment å gi foredrag knyttet til hovedtemaene, samt la deltagerne arbeide med innsendingsoppgaver. Å jobbe godt med oppgavene vil gi deltagerne verdifull eksamenstrening. De har i tillegg en disponibel kollokvielærer på skolen på fredagene – som kan «trø til» dersom deltagerne står fast.

Langseth håper opplegget blir en bra pilot, og at mange består både teori – og etter hvert praksis – slik at vi får mange nye faglærte byggdriftere i kommunen.

Opplegget finansieres gjennom godkjenningssentralen i fylkeskommunen og egenandeler fra deltagerbedriftene.

 

Trondheim 31. januar 2017

Øyvind Tingstad, kompetanserådgiver i Fagakademiet

Telefon: 952 85 440. E-post: oyvind.tingstad@fagkademiet.no


Klikk på bildene for å lese kursbeskrivelsene for kursene i Byggdrifterfaget: