Tankedeling i nettkurs

Tankedeling

Tankedeling

Tankedelingsoppgaver er ett av de pedagogiske verktøyene Campus NooA bruker for gi deltakerne både stor individuell frihet og gode muligheter til å lære av hverandre. I de engelskspråklige kursene våre kaller vi tankedeling for shared reflections.

Det spesielle med tankedelingsoppgaver er at man ikke får se hva andre har svart før man svarer selv. Det gjør at deltakerne både blir interessert i å lese hva andre har skrevet og i å selv skrive et interessant svar. Tankedelingen medfører også at man kan lære av svarene som er skrevet både av studenter som holder på med kurset og som er ferdige med kurset.

Når man har svart på en tankedelingsoppgave, kan man også skrive kommentarer til det andre har svart. Det kan være både interessant og oppmuntrende å få slike kommentarer. Tankedeling trenger ikke bare å være basert på tekst. I tegnekursene våre, må man for eksempel dele en tegning for å få se andres tegninger.

Tankedelingsoppgavene er som regel frivillige, og da er det viktig at det må være relativt raskt og enkelt å svare på oppgavene. I tillegg er det viktig at de er så åpne at svarene blir så forskjellige at det er interessant å lese flere av dem. Dette kan man få til ved å oppfordre kursdeltakerne til å dele relevante eksempler og erfaringer fra sitt eget liv, jobb eller hjemsted. I kurset Byggeteknikk, er det for eksempel mange tankedelingsoppgaver der kursdeltakerne oppfordres til å finne frem til eksempler fra sin egen kommune.

Nedenfor er et par typiske eksempler på tankedelingsoppgaver som går igjen i flere av kursene og to bilder som illustrerer tankedelingsoppgaver i kurset Reisefotograf.

  • Hva er det viktigste eller mest interessante du har lært i denne studieenheten?
  • Kan du anbefale noen nettressurser du har hatt nytte av i arbeidet med dette temaet?

 

Masai

Bildet viser en tankedelingsoppgave
fra kurset reisefotograf

Tankedeling

Tankedeling

 


Les mer om kursene på Reiselivsskolen