Evaluering

God evaluering av NooAs nettkurs.

Alle kurs ved Campus NooA inneholder en frivillig og anonym evaluering med fire spørsmål. I de to første spørsmålene krysser deltakerne av for hvor fornøyde de er med kurset og læreren sin. Så langt har ca. 80 % svart at de enten er svært fornøyd eller fornøyd. Vi spør også om deltakerne har forslag til forbedringer slik at vi kan gjøre kursene enda bedre.

Denne videoen viser hvordan evalueringen foregår:

 

Dette blogginnlegget er ikke ment som noen fullstendig analyse av evalueringen. Det fokuserer på å få frem en del viktige og interessante poenger fra svarene vi har fått på spørsmålet:

Hva var det beste med dette kurset?

I det følgende presenterer vi noen av svarene under de studiene og kursene de hører til. Vi mener svarene er representative, men de er likevel valgt ut med tanke på å gi leserne en bedre forståelse av hva kursdeltakerne i vidt forskjellige kurs er opptatt av. Her kommer altså ca. 50 uttalelser som tilsammen gir en god forståelse av hva kursdeltakere mener om kursene våre. Vi har rettet stavefeil og anonymisert et par utsagn der læreren/kursdeltakeren kunne identifiseres, men bortsett fra det er utsagnene gjengitt ordrett og i sin helhet.

Les også Kursevalueringer av NooAs nettkurs fra desember 2015.

Evaluering av studiekompetanse

godskole

Hva var det beste med Matematikk P Vg1?

– At det er et nettkurs som jeg kan jobbe med når og hvor jeg vil!

Hva var det beste med Matematikk P Vg2?

– Fikk den hjelpen jeg hadde behov for

– At læreren er rask til å gi tilbakemelding. Om han ikke har tid til å se på saken der og da, så har jeg fått en bekreftelse på at han har mottatt min henvendelse og kommer tilbake til det så snart han har mulighet. (Av erfaring i tidligere nettstudier, så gikk det flere dager fra jeg sende mail til jeg fikk svar) – God veiledning og forklaringer på ting som har vært vanskelig å forstå. (Kan være ganske utfordrende både for lærer og elev når det kun går via mail)

Hva var det beste med Historie Vg3?

– Det beste var gode tilbakemeldinger på innleveringene, god dialog med læreren som var til god hjelp.

Hva var det beste med Matematikk 2P-Y?

– Gode og raske tilbakemeldinger.

Hva var det beste med Naturfag Vg3?

– Gode tilbakemeldinger fra lærer

Hva var det beste med Norsk?

– At det var video der læreren forklarte bedre fagstoffet.

– Gode tilbakemeldinger og gode e-forelesninger med video.

– Jeg ble dradd igjennom kurset og jeg så framgang. Bra at det er delt inn i 7 studieenheter. Det er lettere å bli motivert med sju enn å se 10-15 kapitler i boka.  Alt jeg trenger ligger inne i studieenhetene. Man er ikke avhengig av boka, men den er god å ha. Det mest overfladiske blir lært bort på denne måten og det liker jeg. Å bruke unødvendig tid på å lese å lære noe man egentlig ikke trenger er unødvendig, vertfall som privatist. At der er en egen studieenheter for nynorsk. Rask og konstruktiv kritikk fra lærer som også svarer kjapt.

 

Evaluering av byggdrifterfaget

Hva var det beste med kurset Internkontroll og kommunikasjon?

– Det beste er at jeg kan jobbe med kurset når det passer meg, uansett tidspunkt. Flotte spørsmål med forskjellig vanskelighetsgrad.
– At man for et innblikk/kunnskap i forskjellige ting, og at det ikke er altfor dypgående.
– Lettvindt Enkelt og greit
– Det faglige utbytte.
– Lære å skrive rapport.
– quiz
– Likte veldig godt den raske tilbakemeldingen fra lærer
– Det beste med dette var å få en oppdatering på oppsett og litt skriving, da det er en stund siden jeg satt på skolebenken. Positivt med rask tilbakemelding på innleveringene.

Hva var det beste med kurset Byggeteknikk med materialkunnskap?

– flotte detalj-tegninger
– Veldig lærerikt
– Vet ikke. Alt i alt, helt greit.
– Liker veldig godt oppgavene. Føler at jeg lærer en del når jeg leser men det er først etter jeg har gjort oppgavene at jeg føler «stoffet» sitter….
– Lære om forskjellige materialer og hvodan disse brukes.
– Det beste med dette er att det er innafor mitt fag.Interesant!

Hva var det beste med kurset Varme og sanitæranlegg?

– Det beste er at jeg kan sitte hjemme og jobbe i rolig omgivelser. Dessuten føler jeg ikke noe tidspress, kan jobbe når jeg har tid og lyst.
– Oppfrisking av faget
– Dette var en del nytt stoff å sette seg inn i.Spesielt sentralvarmeanlegg var interesant.
– Liker veldig godt følelsen av at jeg har lært det «stoffet» jeg skal lære…..

Hva var det beste med kurset Ventilasjon og elektriske anlegg?

– Lære om ventilasjon.
– Det beste med dette for meg var å friske opp en del som var glemt.Også noe nytt å ta med seg.
– el-delen.

Hva var det beste med kurset ENØK?

– Tydelig sammenheng med tidligere emner.

 

Evaluering av service og samferdsel Vg1

Hva var det beste med kurset Drift og oppfølging?

– Man kan studere hvor som helst, krever ikke noe spesiell programmer det bare en PC og Internett, ganske snar svartid, og ikke minst nok informasjon og nyttig linker og koblinger til andre sider som kan hjelpe.

– Å lære om noe jeg er interessert i.

Hva var det beste med kurset Kommunikasjon og service?

– Å få jobbe med kjekke tema.

– tilgjengelig overalt og ganske rask responser fra lærerne

Hva var det beste med kurset Planlegging?

– Å få lære om noe jeg er interessert i.

 

Evaluering av tegnekurs

Hva var det beste med Tegnekurset?

Tegnekurs - Drawing course - nettkurs

– Alle de forskjellige aspektene ved å tegne, så mange forskjellige måter å oppfatte, se og deretter tegne en enkel gjenstand. Kurset har lært meg å SE, jeg har lært meg å konsentrere meg på objektet jeg skal tegne, mindfullnes. Veldig bra å få inspirasjon fra kunsthistorien – de store mestere. Bra feedback fra lærer – nyttig; også ok å se hva de andre elevene presterer.

– Jeg liker godt:

 • at man kan bruke tid på de enkelte moduler
 • at man kan se instruksjonsvideoene om og om igjen etter behov
 • at man kan legge inn tegneforsøk på tankedeling og få tilbakemelding

– Modul 5.

 • Den kunstneriske tilnærmingen (kap 1, 2, 3 og 5)
 • De raske og hjelpsomme svarene til læreren
 • Lærerens blikk (hun avslørte meg HVER gang jeg gjorde noe på en annen måte enn hun hadde beskrevet. Det kunne være alt fra tykkelsen på arket til hvilken vinkel jeg hadde når jeg så på det jeg tegnet)
 • Bildene på pinterest
 • Teorien
 • Videoene
 • Kunstneres bilder med lærerens forklaring

Alt i alt – superfornøyd!

 

Evaluering av Helseskolen

Hva var det beste med kurset Yrkesutøvelse (HEA)?

– Man bestemmer selv når man vil studere og levere inn oppgaver, det er «ingen» tidspress eller frister, det er veldig greit når man har en baby.

Hva var det beste med kurset Helsefremmende arbeid (HEA)?

– Man bestemmer selv tiden man vil bruke, og det er god veiledning fra lærer og raske svar på spørsmålene man har til både lærer og til de administrive.

Hva var det beste med kurset Kommunikasjon og samhandling (HEA)?

– At man kan ta det på nettet slik at man selv bestemmer mye av studeringstiden selv, greit når man har en baby….

Hva var det beste med kurset Kommunikasjon og samhandling (BUA)?

– At man lærer utrolig mye og får sjansen til å vise at man faktisk kan.

Hva var det beste med kurset Medikamentregning?

– Enkel oversikt
– Leksjon og test
– Man lære noe nytt for medisin. takk takk
– Testeksamen

 

Evaluering av Lederskolen

Hva var det beste med kurset i Næringslivsetikk og samfunnsansvar?

Næringslivsetikk og samfunnsansvar– En god tilnærming til etikk gjennom diverse oppgaver, tanke og blogg. Gjennom dette kurset tror jeg at jeg har blitt mer bevisst og reflektert over ulike sider ved næringslivsetikk og bedriftens samfunnsansvar. I tillegg har jeg «fått et sett av verktøy og metoder» som jeg kan bruke i etikkarbeidet.

– Kurslitteraturen var bra, og også videointroduksjonene.

Hva var det beste med kurset i Profilanalyse og typeforståelse?

Profilanalyse og typeforståelse - Profile analysis– Få større innsikt i egne sterke og svake sider samt preferanser, f.eks. i forhold til jobb/utfordringer/hva som trigger og tilfredsstiller.

– Kjenn deg selv er alltid noe som gjør personer bedre og som de bør vite om seg selv, ellers blir man ikke noen god leder. Selvinnsikt, selvfølelse, trygg på seg selv, selvforståelse, kjenne sine styrker og svakheter, har ikke behov for alltid å være i komfort sonen, med andre ord kjenn deg selv før du prøver å forstå andre.

Hva var det beste med GCMS Trading diploma?

– Learning about FX and CFD’s, as well as answering questions that the teacher would correct if they were wrong, because it forces you to think about that concept critically and explain it.

– The thing that interested most was the part with all the information about the CFD and the technical and fundamental analysis

– Practical essential knowledge

Hva var det beste med Binary Options Trading Course?

– Psychological advices, risk management rules , provided simple trading strategies

– The trading strategies.

 

Evaluering av Forfatterskolen

Hva var det beste med Skrivekurs I?

Skrivekurs I - nettkurs på forfatterskolen– Jeg fikk bedre selvtillit gjennom fine tilbakemeldinger

– Konkrete, spennende, utfordrende og varierte oppgaver

– Jeg sitter igjen med to sterke opplevelser:

 • Tilbakemelding på hva jeg kan gjøre annerledes og bedre i min måte å skrive på: dette har gjort meg klar over hvordan jeg kan gjøre en tekst mer levende og bedre litterært
 • Bekreftelse på at jeg rent faktisk kan skrive: dette har motivert meg til å fortsette å skrive og ha fokus på skrivingen, ikke på om jeg kan skrive

Hva var det beste med Skrivekurs II?

Skrivekurs på nett - Skrivekurs II– Å jobbe med mer utfordrende oppgaver (enn Skrivekurs I) samtidig som jeg jobbet med å skjære bort uvaner ved bruk av gjentagende ord og ord som kunne utrykkes bedre på en annen måte.

– Det var fint at jeg kunne merke at oppgavene ble mer krevende i løpet av kurset. Det synes jeg er helt riktig. Oppmuntrende tilbakemeldinger og påminnelser om der hvor jeg ofte trår litt feil.

Hva var det beste med Mesterklasse?

– at vi fikk satt sammen alt vi har lært.

– I dette kurset har jeg kunnet fordype meg i en romanperson og en fortelling som henger sammen over flere kapitler, det var en veldig spennende og lærerik opplevelse.

Hva var det beste med Fortellervinkler?

– Å se helheten i det å skrive. Innfallsvinkelen til å formidle det jeg vil si på, de forksjellige teknikkene har vært fasinerende og utrolig lærerike.

Hva var det beste med Manuskript?

– Den klare strukturen kurset gir for hvordan man gir seg i kast med de overordnede linjer i et manuskript uten å fjerne muligheten for kreativitet og skriveflyt.

 

Evaluering av Reiselivsskolen

Hva var det beste med kurset Reisefotograf?

reisefotograf nettkurs på Reiselivsskolen NooA– Det fine med kurset var bredden i temaer. I tillegg var tilbakemeldingene fra lærerne viktig. Disse var veiledende, inspirerende og konstruktive.

– Å tenke litt mer over egne bilder. Komposisjon, lys, perspektiv osv.

Hva var det beste med kurset Reiselivsjournalist?

Reiselivsjournalist - nettkurs ved reiselivsskolen– Kurset er lærerikt og har definitivt gitt meg bedre kunnskap om reisejournalistikk.

– Det beste med dette kurset er at jeg har fått en innføring i forskjellige sjangre, og at jeg har blitt motivert til å fortsette å skrive fra mine reiser.

– Tilbakemeldingene fra læreren. Han gir kritikk der det trengs, og ros når det er fortjent. I tillegg til å gi gode vurderinger, kommer han også med konstruktive innspill på hva som kan gjøres bedre og hvordan en kan se på alternative løsninger. Han gjør dette på en måte som inspirerer og motiverer.

– Mange innleveringsoppgaver har gitt veldig god trening. Detaljert, kritisk vurdering av hver innlevering har gitt gode innspill å ta med videre. Gjennomgående konstruktiv kritikk og konstruktiv tone i all tilbakemelding.

Hva var det beste med kurset Etablering og drift?

– Å få jobbe med interessant stoff.

Hva var det beste med kurset Salg og markedsføring?

– Å få lære nye ting og jobbe selvstendig.

Hva var det beste med kurset Vertskapsrollen?

– Å lære nye ting og få jobbe med interessant stoff.

 

Evaluering av andre kurs

Hva var det beste med Studentlappen?

Studentlappen - nettkurs i studieteknikk– At jeg lærte mye nyttig ang. å studere

– Det beste med dette kurset er oversikten man tilegner seg, man blir mer forberedt på studiet og man vet hvilke verktøy man skal og bør bruke for å få størst utbytte videre i studiet.

– at man kan gjøre oppgaver når man har tid og at man kan spørre mange ulike instanser i form av forum, medstudenter og lærere.

– Det er enkelt å følge med kursenes innhold. Jeg syns at strukturen på kursene er bygd opp på en måte at er det er enkelt og greit å følge med og studere fagenes innhold.

Hva var det beste med kurset i Spansk for adoptivforeldre?

Spansk for adoptivforeldre– Det har vært et adopsjon forberedende kurs samtidig som spansk kurs. Jeg har fått en forståelse for Latin amerikansk kultur og mat. Det har vært mange bra linker til oppgaver å jobbe med på nettet. Bra at læreren har lest gloser høyt og gitt tilbakemeldinger på oppgaver. Veldig bra ordbok, eli diccionario.

– Å lære spansk på en morsom måte. Flotte og tilrettelagte oppgaver. Lærer er også veldig tilgjengelig og hjelpsom, vi får rask tilbakemeldinger på henvendelser:-) Veldig greie delevner der det handler om hverdagslige ting, med setninger og ord som vi garantert vi vil få bruk for i framtiden. Meget bra!

– Fleksibiliteten er en fordel. Vi har mulighet til å lære når som helst siden Kurset er online. Læreren (Christina) er veldig engasjert og gjør en bra jobb. Kurset informere om mange andre ressurser på internet som er nyttig.

– At kurset er veldig interaktiv med mye støtte og veiledning fra læreren. Det er nesten som en klassisk (live) kurs!

– Å lære masse nyttige ord og uttrykk som har med barn å gjøre. Lydfiler med uttale. Mange interessante linker og filmsnutter. Generelt nyttige opplysninger om hvordan barna har det på barnehjemmene, og hva en kan forvente som er annerledes (mat, rutiner etc.).

Hva var det beste med the Mall?

– Man kan studere når man vil, hvor man vil, og rimelig.
– Muligheten til å finne ut av hvordan kursene fungerer
– intuitivt

Hva var det beste med kurset E-train?

e-train online education course– I found this concept of Campus NooA very good, and think that e-learning is a fantastic way to learn, and it is fun to learn about e-learning through an e-learning course. I like that the course is modular, and that it is followed with activities so you need to think about, – and practice what you have read.

– By observing the Danish teacher how he made his online YouTube films.
He never used more than 3 minutes to get the main points of the modules across. Because of this I think that the course doesn’t have as much heavy theories, but acts more as a summarisation of practical things to think about when setting up strategy for e-learning. This could be useful for practitioners and people that want to get a valuable insight into how e-learning works, both as a human relations and it-system.

 

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA