Øystein Gudim

Tror på nettkurs i organisasjoner

Øystein Gudim er daglig leder i Adopsjonsforum. Han mener mange frivillige organisasjoner og virksomheter kan oppnå de samme fordelene som Adopsjonsforum ved å satse på nettkurs.

Hvorfor har Adopsjonsforum valgt å satse på nettkurs?

– De latinamerikanske landene Adopsjonsforum samarbeider med, forventer at alle søkere som skal adoptere barn derfra må kunne kommunisere med barna sine på spansk. Vi har fått skreddersydd et kurs der man lærer å snakke spansk med små barn – på barnets nivå. Dette handler ikke bare om språk, men om å forberede seg enda bedre til å møte sitt nye barn. Dette gjør den store overgangen lettere for barnet.

– Det er viktig at vi har et tilbud for familiene uansett hvor de bor. Spanskkurs for kommende adoptivforeldre har vi holdt to-tre ganger i året i Oslo. Vi klarte med et nødskrik å samle nok deltakere til kurs en gang i Bergen og en gang i Molde. Men vi har søkere mange andre steder i landet der det ikke er nok deltakere til å holde kurs. Ved å tilby kurs via nettet kan alle delta – uansett hvor de bor – og når det passer dem.

Når bør adoptivforeldrene gå på kurs?

– Jo raskere søkerne kommer i gang med innlæring i språket, desto mer vil de lære og få glede av det. Det ideelle er derfor at de begynner på spanskkurset så fort de vet at de skal adoptere barn fra et spansktalende land. De kan starte når som helst på året. Noen synes det er lenge å vente til neste kurs starter. Da er det fint at de kan begynne på nettkurs når de selv vil.

– En fordel med nettkurs er at man ikke trenger å følge undervisningen til faste tider. Deltakerne kan selv bestemme når de har tid til å studere og hvor fort de ønsker å gå frem. De får også kontakt med andre kursdeltakere fra hele landet og kan utveksle erfaringer.

Hvordan samarbeidet dere om utviklingen av kurset?

– En liten organisasjon som Adopsjonsforum har ikke kompetanse og ressurser til å utvikle nettkurs alene. Samarbeidet med Campus NooA gjorde det mulig å få på plass et nettkurs i løpet av noen få måneder – uten store investeringer.

– Både Adopsjonsforum og Campus NooA hadde tilgang til å legge inn og redigere kursmateriellet på læringsplattformen Moodle som Campus NooA bruker. Vi kunne vi utvikle kurset i fellesskap via Internett og møtes på Skype når det var nødvendig.

Hva kostet det å utvikle et slikt nettkurs?

– Vi har ikke betalt noe for å utvikle kurset, men alt i alt har Adopsjonsforum brukt et drøyt ukeverk på å legge inn kursmaterialet i Moodle. Det aller meste av materialet hadde vi allerede i elektronisk format i form av Word-dokumenter, PDF-filer, bilder og lenker til nettressurser. I tillegg laget vi noen nye lyd- og videofiler.

– Campus NooA har hjulpet oss hele veien med utviklingsarbeidet uten at det har kostet oss annet enn arbeidstid. Avtalen er at de på sikt dekker sine kostnader ved å beholde en del av kursavgiften deltakerne betaler.

Er det andre fordeler du vil trekke frem med nettkurs?

– Nettkurset gir deltakerne gode muligheter for å delta i et sosialt miljø og utveksle erfaringer med kommende adoptivforeldre i samme situasjon. Deltakerne kan holde kontakt med hverandre uansett hvor de bor, også mens de er på hentereise i Sør-Amerika.


Les om flere poppulære nettkurs ved Campus NooA