Strømmeskolen

Strømmeskolen

Strømmeskolen er et nytt begrep som som kanskje fortjener plass i Ordbok for e-læring og nettbasert utdanning. Det står i kontrast til lineærskole, slik strømme-TV gjør til lineær-TV. En strømmeskole har mye til felles med en nettskole, men legger mer vekt på fleksibilitet i tid. På engelsk kan man kanskje bruke begrepet streaming education med tanke på at online education er et godt innarbeidet begrep. Et Google-søk på «strømmeskole» ga ingen relevante treff den 24. november 2016 (bortsett fra at Strømme skole i Kristiansand søker ny rektor).

Dette debattinnlegget bør leses i lys av at forfatteren er daglig leder av nettskolen Campus NooA og styremedlem av Fleksibel utdanning Norge. Han har vært styremedlem i Studiesenteret.no, har hatt barn på Globalskolen og har lang erfaring med innovasjon og entreprenørskap i nettstudier og fjernundervisning.


Strømmeskolen

Av Morten Flate Paulsen

Norge har behov for innovasjon og omstilling. Ny teknologi fører til at flere bransjer står i ferd med å forsvinne om de ikke endrer seg radikalt. Utdanningssektoren er også utsatt, men det kan hevdes at innovasjonen er overfladisk og at det er svært vanskelig å få til betydelig omstilling. Selv om flere forelesninger blir tilgjengelig på video og mange eksamensbesvarelser kan leveres elektronisk, er dette overfladisk omstilling. MOOC-initiativene sliter antakelig fordi de krever mer omfattende omstilling. Utdanning er uansett en sektor som endrer seg relativt sakte.

La oss inspirere av strømme-TV og dikte opp Strømmeskolen som et tankeeksperiment:

Tenk at lineær-TV er gamlis-TV og at lineærskolen er laget for oldiser. Tenk at strømme-ungdommen vil ha strømme-TV og strømmeskoler.

Tenk at Strømmeskolen er der når du trenger den. Skolens tjenester er tilgjengelige hvor som helst, når det passer deg å bruke dem. Du følger forelesningene i den rekkefølgen som passer deg. På Strømmeskolen finnes det ingen semester eller timeplaner, hver enkelt student kan velge sin egen studiestart og fremdriftsplan. Du kan jobbe, tjene penger og få yrkeserfaring mens du studerer. Fraværsgrenser blir meningsløse og drop-out begrepet må redefineres. Forestill deg at undervisningen aktiveres når du starter å strømme den. Læremidlene er alltid tilgjengelig og du kan når som helst stille spørsmål til lærer og medstudenter. Si at studielånet følger fremdriften din, ikke Lånekassens semestertenking, fellesferier og skoleår. Tenk deg at alle studentene på Strømmeskolen selv bestemmer ferieavvikling, innleveringsfrister og eksamensdatoer.

Offentlige strømmeskoler?

Forestill deg at du skal omstille offentlige skoler til strømmeskoler. Nei vel, jeg fikser heller ikke den tanken.

Det kan være enklere å forestille seg en slik omstilling blant ikke-offentlige utdanningsinstitusjoner – aktører som bare har livets rett om de er bedre enn, eller annerledes enn, offentlige utdanningsvirksomheter. Aktører som ofte marginaliseres av den etablerte utdanningssektoren. Aktører som gradvis presses ut av offentlige budsjetter, slik det for eksempel har skjedd med Globalskolen, Studiesenteret.no og medlemmer av Fleksibel utdanning Norge.

Alle som drømmer om strømmeskoler vil møte motstand i standardisering, kvalitetssikring, byråkrati, bevilgninger, tilsynsordninger, lover og regler. Hver for seg er disse mekanismene gode og prisverdige. De skal bidra til struktur, kvalitet og trygghet. Men samlet utgjør de betydelige motkrefter mot innovasjon. Krefter som gjør omstilling svært vanskelig.

Eksempler på utfordringer

Her er noen hypotetiske eksempler på utfordringer som indikerer hva den oppdiktede Strømmeskolen (og andre innovatører) kan slite med:

Strømmeskolen vil trenge godkjenninger av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om den vil tilby fagskole- eller høgskolestudier. NOKUT kvalitetssikrer primært lineærskoler og kan være tilbøyelig til å vurdere Strømmeskolen med lineære briller. De fagkyndige som trekkes inn representerer som oftest lineærskolen og vil følgelig være tilbøyelige til lineær tenking.

Strømmeskolen må forholde seg til lovverk laget av lineære skolepolitikere for lineære skoler. Fagskoleloven og Voksenopplæringsloven er to eksempler som er skrevet på lineært papir.

Strømmeskolen vil få en utfordring med å forklare Lånekassen at studieåret ikke trenger å være lineært. At det ikke må starte i september og at sommerferien ikke trenger å være i juli. Kan Lånekassen akseptere stømme-eksamener der du bestemmer din egen eksamensdato?

Lineærbyråkrater forvalter betydelige midler til forskning og utvikling. Strømmeskolen kan oppleve at offentlige utviklingsmidler til ikke-lineær utdanning sitter langt inne.

Denne tankerekken forsøker å illustrere hvorfor innovasjon og omstilling er en utfordring for utdanningssektoren. Så er spørsmålet om sektoren er så spesiell at den kan overleve uten de dramatiske omstillingene som kreves i mange andre bransjer?

Jeg er usikker. Hva tror du? La debatten strømme!

 


Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

Noen eksempler på nettstudier ved Campus NooA