Portrett av tegnelærer: Bodil Eide med tegneelever i Lisboa

Portugal-portrett

Portrett av en tegnelærer

Norsk nettlærer i Portugal med tegnekurs på norsk og engelsk.

Bodil Eide er lærer og kursutvikler for NooAs Tegnekurs på norsk og Drawing course in English. Hun er utdannet billedkunstner fra Bergen og Oslo, og har utdannelse som kunstlærer fra Firenze. Hun bor nær Lisboa i Portugal og skaper kurs i kunst og kreativitet sammen med sin mann Paulo slik det går frem av websiden deres på http://bodilandpaulo.squarespace.com/

Bildet viser Bodil Eide med kursdeltakere i Portugal.

Hva handler tegnekurset ditt om?

Jeg har lagt opp et kurs med mange forskjellige øvelser. Det tar deltakerne gjennom en gradvis oppbygging av ferdigheter og forståelse for tegning, slik at de ved kursets slutt føler seg trygge og i stand til å lage tegninger av høy kvalitet. Det er selvsagt mye fokus på observasjonsevnen, samt mye inspirerende stoff om tegningens tradisjon i kunsten. Kurset består av 5 studieenheter som fokuserer på Kroki og Formskisser, Strektegning, Chiaroscuro (lys og skygge), Perspektiv og Proporsjoner, og Tekstur (detaljer og finesse).

Hvordan har det vært å utvikle kurset når du bor i Portugal?

Det har vært veldig morsomt og fungert over all forventning. NooAs læringsplattform Moodle har mange muligheter, men er likevel lett å bruke. Jeg har laget og lagt inn både tekst, bilder, videoer, lydfiler og oppgaver uten å støte på store problemer. De gangene jeg har hatt behov for hjelp, har vi hatt korte Skypemøter der vi har delt skjerm og sammen funnet mulige løsninger.

Jeg hadde kurset ferdig i hodet, men det tar jo litt tid å skrive og filme etc. For å komme raskt i gang valgte vi derfor å ta imot de første deltakerne før hele kurset var ferdig utviklet. Ved oppstart presenterte vi en fremdriftsplan med datoer for lansering av hver av de fem studieenhetene. Mens de jobbet med første studieenhet utviklet jeg den neste! Dette satte et motiverende press på meg for å få ferdig innholdet i studieenhetene i tide.

Hvordan ser du din rolle som nettlærer i dette kurset?

Jeg oppmuntrer alle elevene til å bruke Tankedelingsoppgavene mens de jobber med kurset. Jeg ser at dette er svært positivt for læringen. Det er veldig viktig for meg å gi individuelle tilbakemeldinger på deltakernes tegninger, de trenger mer enn bare kursmaterialet for å ha framgang. Jeg gir gode råd om hva hver enkelt trenger. Jeg har vært tegnelærer i mange år og vet at elevene ofte ikke ser hvor mye de har lært og hvor deres kvaliteter ligger, så jeg gir mange oppmuntrende kommentarer og praktiske råd basert på mine konkrete observasjoner. Det er mye morsommere når både elev og lærer bryr seg og er engasjerte!

Fortell litt om videoene du har laget til kurset

Du kan ikke lære å tegne gjennom å lese, så disse videoene er uunnværlige. Jeg har laget ca. 15 korte videoer som demonstrerer forskjellige tegneteknikker og tegneøvelser. De fleste er med kamera montert rett over skisseboka mi som viser nøyaktig hvordan oppgavene skal gjøres. Andre er meg som skisser ute i by og natur der jeg viser hvordan man kan tegne fra hverdagen, for eksempel fugler og skulpturer i parken! Et eksempel er den korte videoen der jeg bruker den klassiske skisseteknikken Kroki til å fange skulpturens helhet og «indre bevegelse».

Hvorfor bruker du Pinterest i kurset?

Jeg valgte Pinterest fordi det tillater meg å samle alle mulige visuelle referanser på et sted, samt legge inn kommentarer. Jeg har laget flere Pinterest-gallerier med et rikt utvalg av eksempler på tegneteknikkene i kurset. De er ment som illustrasjoner og inspirasjon for studentene, og er veldig viktige i deres læringsprosess. På denne måten lærer de ikke bare fra meg, men fra hele kunsthistorien. Det er viktig for meg å formidle at tegningen er et språk med en lang tradisjon.

Pinterest-gallerier for tegnekurs

www.pinterest.com/eidebodil/nooa-eksempler-på-formskisser/

Hva er tanken bak lydfilene du har lagt inn i kursets bildeshow?

Etter at kursdeltakerne har lest teorien, sett på videoene og billedgalleriene og gjort oppgavene i en studieenhet, vil jeg gi dem en liten pustepause. Jeg ber dem rett og slett sette seg godt til rette og være med på en liten billedframvisning der jeg reflekterer rundt noen av tegningene til de store mestrene. Med disse lydfilene håper jeg å åpne øynene og sansene deres for de estetiske kvalitetene i disse kunstverkene.

Fortell om tankedelingsoppgavene du bruker

I tankedelingsoppgavene ber jeg rett og slett kursdeltakerne om å dele noen av tegningene sine underveis. De kan også gi hverandre kommentarer. Det er morsomt og inspirerende for meg som lærer å se hvordan studentene utvikler sine tegneferdigheter og observasjonsevner gjennom disse oppgavene. Jeg spør dem også dette spørsmålet i hver studieenhet “Hva var nytt for deg?”, fordi jeg er interessert i deres oppdagelser og nye innsikter.

Men hvordan kan dere kommentere hverandres tegninger på nettet?

Kursdeltakerne tar bilder av tegningene sine med mobiltelefon eller digitalkamera, og laster dem opp. Slik kan jeg og de andre deltakerne se tegningene, og kommentere på dem i tankedelingsoppgavene, slik dette eksempelet viser.

Tankedeling om tegning

Til slutt, hvilke råd vil du gi om noen spør om de bør ta tegnekurs på nettet eller i et klasserom?

En av fordelene med nettkurset er at det kan gjennomføres når og hvor det passer hver enkelt. Det er jo lite praktisk for mange nordmenn å komme til meg i Lisboa på tegnekurs. Selv om vi ikke møtes i et klasserom opplever jeg at jeg får god kontakt med hver enkelt deltaker på nettet og at den skriftlige tilbakemeldingene jeg gir på tegningene både blir presis og personlig i dette nettkurset. Nettkurs og klasseromskurs er selvfølgelig forskjellige og begge varianter har sine sterke og svake sider, men til syvende og sist er det vel slik at det er opp til den enkelte å finne ut hvilke alternativer som er tilgjengelige på hjemstedet og hva de foretrekker. Jeg er i hvertfall overbevist om at det går an å lære å tegne via nettkurs.


Bodil Eides Lærerpresentasjon

Bodil Eide - nettlærer på Campus NooA

Presentasjon av Bodil Eide på norsk

Bodil Eide er lærer og kursutvikler på NooAs tegnekurs på nett.

Jeg er utdannet billedkunstner fra Bergen og Oslo, og har pedagogiutdannelse som kunstlærer fra Firenze. Jeg bor nære Lisboa i Portugal og jobber sammen med min mann Paulo. Vi organiserer for tiden tegnekurs både for nybegynnere og de med mer erfaring. Vi holder kurs i kreativitet og kunstnerisk praksis for amatører og unge kunstnere, vi holder kurs for lærere, samt konferanser og museumsbesøk der vi inviterer til forskjellige måter å se på og oppleve kunst på.

Du kan se vår webside her: http://bodilandpaulo.squarespace.com/

Følg oss gjerne på Facebook også: https://www.facebook.com/bodilandpaulo

Intervju med Bodil Eide

I et intervju om sine erfaringer som nettlærer i Tegnekurset på NooA sier Bodil Eide blant annet:

– Jeg oppmuntrer alle elevene til å bruke Tankedelingsoppgavene mens de jobber med tegnekurset. Jeg ser at dette er svært positivt for læringen. Det er veldig viktig for meg å gi individuelle tilbakemeldinger på deltakernes tegninger, de trenger mer enn bare kursmaterialet for å ha framgang. Jeg gir gode råd om hva hver enkelt trenger. Jeg har vært tegnelærer i mange år og vet at elevene ofte ikke ser hvor mye de har lært og hvor deres kvaliteter ligger, så jeg gir mange oppmuntrende kommentarer og praktiske råd basert på mine konkrete observasjoner. Det er mye morsommere når både elev og lærer bryr seg og er engasjerte!

– Kursdeltakerne tar bilder av tegningene sine med mobiltelefon eller digitalkamera, og laster dem opp. Slik kan jeg og de andre deltakerne se tegningene, og kommentere på dem…


Presentation in English

I completed my studies in painting and visual arts in Bergen and Oslo, Norway, and trained as an arts teacher in Florence, Italy. I live near Lisbon in Portugal where I work with my husband Paulo. At present, we organise drawing courses both for beginners and more experienced students. We give courses in creativity and artistic practice for amateurs and young artists, we organise seminars for teachers, as well as conferences and museum sessions where we invite to various ways of looking at and experiencing art.

Bodil Eide

 

Les mer om kursene på Kunstskolen