Computerworld - internasjonalt marked for nettkurs

På vei ut i et internasjonalt marked

Internasjonalt marked for nettkurs

Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia viste til Campus NooA i Computerworld 05.09.2014. I kommentarartikkelen «Teknologi som endrer alt – untatt skolen?» konkluderer han med at Norge bør bli en stormakt innen læringsteknologi. Han trekker også frem Campus NooA som et av flere eksempler når han skriver: «Og Campus NooA, etablert av nestor innen nettbasert læring Morten Flate Paulsen, er på vei ut i et internasjonalt marked.


Les mer om noen av våre internasjonale nettkurs

Kurs på engelsk

Kurs på svensk

Kurs på dansk