Kursvurderinger august 2017

Kursvurdering

Kursvurdering av NooAs nettkurs august 2017.

Hele 85,3 % av de 232 siste kursvurderingene viser at studentene enten er svært fornøyde eller fornøyde med NooAs nettkurs.

I tillegg er 88,5 % av de siste 226 lærerevalueringene at studentene enten er svært fornøyd eller fornøyd med læreren.

Evaluering lærere august 2017

Eksempler på kursvurderinger

Her er noen eksempler (fra 30 av våre kurs) på hva studentene svarte på spørsmålet «Hva var det beste med kurset?«:

Studentlappen: Det beste med dette kurset var nok å bli litt oppmerksom på forskjellige studieteknikker og hvordan en kan bruke disse til å studere mest mulig effektivt. Tilbakemeldingene på innsendingsoppgaven var også svært gode, både med tanke på det faglige, og at de var individuelt tilpasset den enkelte student.

Tegnekurs: Jeg likte at man bygger opp forståelse for form og hvordan få den ned på papiret gjennom øvelsene i kurset. Først skjønte jeg ikke hvorfor vi gjorde alle de øvelsene, men så kommer man lenger og begynner å se sammenhengen og at alle de øvelsene før hjelper deg videre og at man faktisk får det til.

Næringslivsetikk og samfunnsansvar: En god tilnærming til etikk gjennom diverse oppgaver, tanke og blogg. Gjennom dette kurset tror jeg at jeg har blitt mer bevisst og reflektert over ulike sider ved næringslivsetikk og bedriftens samfunnsansvar. I tillegg har jeg » fått et sett av verktøy og metoder» som jeg kan bruke i etikkarbeidet.

Spansk for adoptivforeldre: Det beste er vinklingen mot barn og utfordringer som kan oppstå ved overtakelsen av adoptivbarn samt bakgrunnsinformasjonen om livet på barnehjemmene og lokale skikker som gis.

The Mall: Muligheten til å finne ut av hvordan kursene fungerer

Vurdering av kursene på Forfatterskolen

Skrivekurs I: Jeg likte veldig godt tankedeling oppgaven som ga meg en mulighet til å reflekter over ulike ord og ga meg en dypere fortsåelse av ordene. Fikk også god og konstruktiv tilbake melding som har hjulpet meg til å bli en bedre skribent.

Skrivekurs II: Jeg er veldig fornøyd med tilbakemeldingene jeg får på kurset. Det er veldig lærerikt, og lærerne er veldig flink til å gi både ris og ros. du får alltid nye tips til hvordan man kan bli bedre i hver tekst.

Mesterklasse: I dette kurset har jeg kunnet fordype meg i en romanperson og en fortelling som henger sammen over flere kapitler, det var en veldig spennende og lærerik opplevelse.

Fortellervinkler: Å se helheten i det å skrive. Innfallsvinkelen til å formidle det jeg vil si på, de forksjellige teknikkene har vært fasinerende og utrolig lærerike.

Manuskript: Den klare strukturen kurset gir for hvordan man gir seg i kast med de overordnede linjer i et manuskript uten å fjerne muligheten for kreativitet og skriveflyt.

Vurdering av kurs for StudiekompetanseNooA videregående skole

Historie Vg2-Vg3: Responsen på innsendingene kom raskt, og med fine utdypende kommentarer fra min veileder. Jeg er veldig godt fornøyd med dette kurset.

Historie Vg3: Det beste var gode tilbakemeldinger på innleveringene, god dialog med læreren som var til god hjelp.

Matematikk P Vg1: At det er et nettkurs som jeg kan jobbe med når og hvor jeg vil!

Matematikk P Vg2: At læreren er rask til å gi tilbakemelding. Om han ikke har tid til å se på saken der og da, så har jeg fått en bekreftelse på at han har mottatt min henvendelse og kommer tilbake til det så snart han har mulighet.

Matematikk 2P-Y: Gode og raske tilbakemeldinger.

Naturfag Vg1: Det var masse å «bryne» seg på. Likte at jeg hadde masse utfordringer gjennom hele faget.

Narurfag Vg3: Gode tilbakemeldinger fra lærer.

Norsk Vg3: Gode tilbakemeldinger og gode e-forelesninger med video.

Vurdering av kursene i Service og samferdsel Vg1 og Salg service og sikkerhet Vg2

Drift og oppfølging: Man kan studere hvor som helst, krever ikke noe spesiell programmer bare PC og Internett, ganske snar svartid, og ikke minst nok informasjon og nyttig linker og koblinger til andre sider som kan hjelpe.

Kommunikasjon og service: Tilgjengelig overalt og ganske rask respons fra lærerne.

Planlegging: Å få lære om noe jeg er interessert i.

Markedsføring og salg: Muligheten til å dele tanker og få svar på spørsmål via forum.

Vurdering av praksiskandidatkursene for Byggdriftere, Helsefagarbeidere og Barne- og ungdomsarbeidere

Internkontroll og kommunikasjon: Det beste er at jeg kan jobbe med kurset når det passer meg, uansett tidspunkt. Flotte spørsmål med forskjellig vanskelighetsgrad.

Byggeteknikk: Liker veldig godt oppgavene. Føler at jeg lærer en del når jeg leser men det er først etter jeg har gjort oppgavene at jeg føler «stoffet» sitter….

Varme og sanitæranlegg: Det ga meg god oversikt over hva sentralvarmeanlegg og varmesystemer består av, og hvordan man oppnår en god driftsøkonomi.

Ventilasjon og elektriske anlegg: Interessant, lærerikt og godt beskrivende..

ENØK: Det beste var å oppdage at selv enkle ting kan føre til større energisparinger. Veldig imponert over læreren som retter oppgaver til alle døgnets tider!

Yrkesutøvelse: Man bestemmer selv når man vil studere og levere inn oppgaver, det er «ingen» tidspress eller frister, det er veldig greit når man har en baby.

Helsefremmende arbeid: Veldig fornøyd. Bra faglig innhold. Kan studere når det passer.

Kommunikasjon og samhandling: At man lærer utrolig mye og får sjansen til og vise at man faktisk kan.