Karakterer

Karakterer

Moodle har svært mange muligheter til å sette og beregne karakterer på studentenes aktiviteter og vise frem resultatene i forskjellige rapporter. Den siste tiden har vi derfor jobbet med å gjøre studentenes karakterrapporter mer oversiktlig.

Vi benytter oss i utgangspunktet av flere forskjellige karakterskalaer og det er mulig å lage flere karakterskalaer etter behov. Vi kan for eksempel velge mellom tallkarakterer, bokstavkarakterer og prosentkatrakterer og definere grensene mellom de forskjellige karakterene.

På videregående skole bruker vi tallkarakterer fra 1 til 6 og i mange andre kurs bruker vi en skala som består av karakterene: Ikke levert, Må kompletteres og Bestått. Figurene nedenfor viser noen eksempler på karakterrapportene som vises for våre nettstudenter.

Eksempler på karakterrapporter fra Forfatterskolen

brukerrapport

Figur 1. Brukerrapporten til en student som har bestått alle de obligatoriske oppgavene i Skrivekurs II på Forfatterskolen

 

oversiktsrapport

Figur 2. Oversiktsrapporten til en student som har bestått alle kursene på Forfatterskolen

 

Siste utmerkelser

Figur 3. De elektroniske utmerkelsene til en student som har bestått alle kursene på Forfatterskolen

 

Eksempler på karakterrapporter fra Helsefagarbeider på NooA videregående skole

Brukerrapport: Karakterer

Figur 4. Brukerrapporten til en student som har bestått alle de obligatoriske oppgavene i Yrkesutøvelse for Helsefagarbeidere.

Oversiktsrapport: Karakterer HEA

Figur 5. Oversiktsrapporten til en student som har bestått alle kursene i HelsefagarbeiderNooA videregående skole.