Universell utforming i reiselivet - Reiselivsskolen

Universell utforming i reiselivet

Et intervju med Torhild J. Solbakken, Norsk Turistutvikling AS

Campus NooA lanserer nå et nytt kurs innen universell utforming i reiselivetReiselivsskolen. For mange reiselivs- og opplevelsesbedrifter er det ofte mer realistisk å snakke om tilgjengelighet og tilrettelegging enn universell utforming for mennesker med nedsatt bevegelsesevne, synsevne, hørselsevne og  mennesker med astma og allergi. Det er mange eldre bygg som har utfordringer med universell utforming.  Men de fleste bedriftene kan gjøre mange tiltak for å gjøre bedriften bedre for langt flere. Universell utforming gjelder ikke bare  “funksjonshemmede”, rullestolbrukere, blinde, døve mv. 20 % av befolkningen, samt mange eldre, småbarnsfamilier mv får bedre opplevelser i reiselivet med mer universell utforming. Bedriften blir egentlig bedre for alle.

Norsk Turistutvikling AS står bak kurset, og lærer for kurset er Torhild J. Solbakken. Hun har veiledet og kartlagt ca. 100 reiselivs- og opplevelsesbedrifter og holdt flere kurs og innlegg om temaet.

Hva er Norsk Turistutvikling AS?

Norsk Turistutvikling AS er et firma som holder til på Lillehammer og består av 5 ansatte. Alle i Norsk Turistutvikling AS har lang fartstid innenfor reiselivet. Torhild J. Solbakken har i tillegg til reiselivsutdanning, utdanning i markedsføring og pedagogikk.  Norsk Turistutvikling AS ble etablert i 1993, og har vært involvert i mange reiselivsprosjekter. Vi har bistått med utredninger, markedskunnskap, økonomiske vurderinger, organisering og prosjektledelse for både større og mindre reiselivsbedrifter, destinasjoner og offentlige etater.

Hvorfor har dere utviklet kurset?

Vi har erfart at det er både ønske og behov for mer kunnskap innen universell utforming blant ansatte og ledere av reiselivsbedrifter. Det er ofte mer kunnskap som kan gjøre bedriften bedre for langt flere. Vi ser muligheter for at reiselivs- og opplevelsesbedrifter kan få et større markedspotensial, økt konkurransekraft og flere gjester/besøkende ved vektlegging av universell utforming i fysisk utforming av inne- og utemiljø, i driftsrutiner, i formidling, samt i informasjon og markedsføring.

Fortell kort om kurset?

Dette kurset tar for seg betydningen av god tilgjengelighet og tilrettelegging for de fleste med ulike behov ut fra nedsatt funksjonsevne. Kurset tar også for seg hva som er viktig for de ulike gruppene med nedsatt funksjon i bevegelse, syn, hørsel og de som har astma og allergier. Kurset er kort, og skal være overkommelig å ta i løpet av en dag eller to.

Hva er fordelen med nettkurs?

Vi mener det er en stor fordel med nettkurs for både drivere/eiere og ansatte i reiselivs- og opplevelsesbedrifter. Kurset kan påbegynnes når det passer, og kan tas hvor som helst og når som helst i det tempo som passer best. Det er ikke nødvendig å følge en fast tidsplan. Bedriftene sparer også kostnader med reise og tapt arbeidstid. Her kan man også komme i kontakt med andre kursbrukere for deling av erfaring og diskusjon av ulike problemstillinger. For oss som kursutvikler og lærere er det å kunne nå ut til alle, uavhengig av oppholdssted eller kurssted, en veldig stor fordel. Vi kan sitte på Lillehammer, mens deltakerne er fra bedrifter i Alta, Smøla, Kragerø, Otta, Trysil eller hvor som helst i verden – og vi kan ha kontakt online.


Lærerne på Reiselivsskolen

Anne Anmarkrud Lier - nettlærer på Campus NooA

Anne Anmarkrud Lier

Anne Anmarkrud Lier er ansatt i Norsk Turistutvikling AS (www.ntu-as.no). Hun har utdanning innen reiseliv, økonomi og geografi fra Høgskolen i Lillehammer. Hun har utviklet reiselivsrettede kurs og veiledningsmateriell. Fagområdet hennes er allsidig innen reiseliv, med erfaring fra markedsanalyser, markedsundersøkelser, nettverksprosjekter og forretningsplaner. Hun er videre engasjert i områdeanalyser og ulike reiselivsrelaterte prosjekter for bedrifter og destinasjoner. Hun er opptatt av kunnskapsdeling, at norsk reiselivsnæring skal lykkes og at de gode eksemplene blir løftet frem.

Les også dette intervjuet der hun forteller om de nye kursene fra NooAs reiselivsskole.

Anne Anmarkrud Lier
Torhild Jørgensen Solbakken - nettlærer ved Campus NooA

Torhild Jørgensen Solbakken

Torhild Jørgensen Solbakken er lærer og kursutvikler på Reiselivsskolen.

Torhild Jørgensen Solbakken er ansatt i Norsk Turistutvikling AS (www.ntu-as.no), har 25 års erfaring innen rådgivning i reiselivet, og utdanning innen reiseliv, markedsføring og pedagogikk. Hun har utarbeidet kurs og veiledningsmateriell til reiselivsnæringen og holdt kurs og foredrag. Har et engasjement for bærekraftig reiselivsutvikling, markedstilpasset produktutvikling, drift og vertskapsrolle og utvikling av reiselivsprodukter med vekt på de mer ”myke verdier”. Her er universell utforming en naturlig del av både bærekraftig utvikling og de mer ”myke verdier”.

I dette intervjuet om kursene Norsk Turistutvikling har utviklet for NooAs reiselivsskole forteller Torhild Jørgensen Solbakken blant annet:

– Vi har sett at det er både ønske og behov for mer kunnskap innen enkelte felt blant ansatte og ledere av reiselivsbedrifter. Vi har tidligere utviklet en del kursmateriell som er blitt godt mottatt, og vi ønsket derfor å videreføre noen av disse kursene som nettkurs.

– Vi mener det er en stor fordel med nettkurs, både for studentene og for oss som lærere. Studentene kan begynne på kurset når det passer dem, og kan lese både hvor som helst og i det tempo som passer dem best. Det er ikke nødvendig å følge en fast tidsplan. Studentene kan også komme i kontakt med andre kursbrukere for deling av erfaring og diskusjon av ulike problemstillinger. For oss som lærere er det å kunne nå ut til alle, uavhengig av oppholdssted eller kurssted, en veldig stor fordel. Vi kan sitte på Lillehammer, mens studenten er i Alta, Smøla, Kragerø, New York eller hvor som helst i verden – og vi kan ha kontakt online.

Torhild Jørgensen Solbakken
Lars Lundbakken - nettlærer på Campus NooA

Lars Lundbakken

Lars Lundbakken er tilknyttet Norsk Turistutvikling AS (NTU) som samarbeider med NooA om nettkurs innen reiseliv. Han er utdannet økonom og har jobbet som bedriftsrådgiver i flere tiår, i tillegg til at han driver egen reiselivsbedrift.

Lars Lundbakken
Per Henriksen - nettlærer på Campus NooA

Per Henriksen

Per Henriksen er lærer ved Reiselivsskolen. Han har også utviklet kursene Reisefotograf og Reiselivsjournalist.

Per Henriksen har jobbet som journalist i fire tiår, og reiselivsjournalist i nærmere 20 år. Han har hatt mange roller innen journalistikken, blant annet som fotojournalist i avis, ukepresse, fagpresse, bedriftsaviser, informasjonsaviser og Internett-publikasjoner. Han har også sittet på den andre siden av bordet, det vil si vært redaktør i flere fagpresseblader, bedriftsaviser og informasjonsaviser. I dag driver han blant annet nettstedene Reiseliv.no , GoAfrica-GoAsia  og Reisejournalist.no.

I intervjuet Reiselivsjournalisten. sier han blant annet dette om kursene sine:

– Det som er fantastisk i dag er at jeg sitter i Thailand og er lærer, og studentene kan sitte og jobbe hvor i verden de måtte befinne seg. Og vi samarbeider online, sier han og synes nettopp dette er drømmen om full frihet alle reiselystne har.

– Det har lenge vært en klar trend at flere og flere medier har reiselivsartikler. Og reiseliv er et bredt fagområde. Derfor var det naturlig for meg for fem-seks år siden å forfatte et grunnkurs i journalistikk, med reiseliv som utgangspunkt.

 

Per Henriksen
Kjetil Hasselgård - nettlærer på Campus NooA

Kjetil Hasselgård

Kjetil Hasselgård er lærer i kurset Reisefotograf . Han er en anerkjent fotograf, for tiden bosatt i Oslo. Han jobber mye med portrett og reklame, i tillegg til mote og reisefoto. Å se andre kulturer har alltid vært en av hans store lidenskaper og inspirasjon til nye prosjekter som kan fanges med en linse. Lyssetting er Kjetil Hasselgårds styrke, og han arbeider konstant for å skape spennende og nyskapende bilder uavhengig om han jobber med dagslys eller i studio. På reise er det særlig portretter, og mennesker med et levd liv som har en historie å fortelle, han har i fokus. Her handler det like mye om kommunikasjon som teknikk for å skape et ærlig bilde. Kjetil har reist mye i både Sør-Amerika, Asia, Europa og Afrika; enten i forbindelse med jobb, eller med å ta bilder for senere bruk.

Med 11 års erfaring som fotograf fokuserer Kjetil Hasselgård på håndverket som fotografi utgjør, mer enn å manipulere bildet til å bli noe annet enn det det er.

Kjetil Hasselgård har også pedagogisk erfaring etter å ha jobbet som lærer innen foto på Norges Kreative Fagskole i tillegg til NKS Nettstudier. Han kan tilby bred kunnskap fra nybegynnernivå til de med mer erfaring og leverer til vanlig bilder med en høy kvalitet til trykte medier. Fotografi handler ikke bare om å finne riktig motiv, men også utsnitt, lystemperatur, stemning og hva bildet skal uttrykke. Særlig innen reisefoto er valgene utallige, og en god veileder er essensiell når man skal lære å ta nettopp de bildene som huskes og man ønsker å vise fram.

Les mer på http://kjetilhasselgaard.com/

Kjetil Hasselgård

 

Les mer om kursene på Reiselivsskolen