Universell utforming i reiselivet - Reiselivsskolen

Universell utforming i reiselivet

Et intervju med Torhild J. Solbakken, Norsk Turistutvikling AS

Campus NooA lanserer nå et nytt kurs innen universell utforming i reiselivetReiselivsskolen. For mange reiselivs- og opplevelsesbedrifter er det ofte mer realistisk å snakke om tilgjengelighet og tilrettelegging enn universell utforming for mennesker med nedsatt bevegelsesevne, synsevne, hørselsevne og  mennesker med astma og allergi. Det er mange eldre bygg som har utfordringer med universell utforming.  Men de fleste bedriftene kan gjøre mange tiltak for å gjøre bedriften bedre for langt flere. Universell utforming gjelder ikke bare  “funksjonshemmede”, rullestolbrukere, blinde, døve mv. 20 % av befolkningen, samt mange eldre, småbarnsfamilier mv får bedre opplevelser i reiselivet med mer universell utforming. Bedriften blir egentlig bedre for alle.

Norsk Turistutvikling AS står bak kurset, og lærer for kurset er Torhild J. Solbakken. Hun har veiledet og kartlagt ca. 100 reiselivs- og opplevelsesbedrifter og holdt flere kurs og innlegg om temaet.

Hva er Norsk Turistutvikling AS?

Norsk Turistutvikling AS er et firma som holder til på Lillehammer og består av 5 ansatte. Alle i Norsk Turistutvikling AS har lang fartstid innenfor reiselivet. Torhild J. Solbakken har i tillegg til reiselivsutdanning, utdanning i markedsføring og pedagogikk.  Norsk Turistutvikling AS ble etablert i 1993, og har vært involvert i mange reiselivsprosjekter. Vi har bistått med utredninger, markedskunnskap, økonomiske vurderinger, organisering og prosjektledelse for både større og mindre reiselivsbedrifter, destinasjoner og offentlige etater.

Hvorfor har dere utviklet kurset?

Vi har erfart at det er både ønske og behov for mer kunnskap innen universell utforming blant ansatte og ledere av reiselivsbedrifter. Det er ofte mer kunnskap som kan gjøre bedriften bedre for langt flere. Vi ser muligheter for at reiselivs- og opplevelsesbedrifter kan få et større markedspotensial, økt konkurransekraft og flere gjester/besøkende ved vektlegging av universell utforming i fysisk utforming av inne- og utemiljø, i driftsrutiner, i formidling, samt i informasjon og markedsføring.

Fortell kort om kurset?

Dette kurset tar for seg betydningen av god tilgjengelighet og tilrettelegging for de fleste med ulike behov ut fra nedsatt funksjonsevne. Kurset tar også for seg hva som er viktig for de ulike gruppene med nedsatt funksjon i bevegelse, syn, hørsel og de som har astma og allergier. Kurset er kort, og skal være overkommelig å ta i løpet av en dag eller to.

Hva er fordelen med nettkurs?

Vi mener det er en stor fordel med nettkurs for både drivere/eiere og ansatte i reiselivs- og opplevelsesbedrifter. Kurset kan påbegynnes når det passer, og kan tas hvor som helst og når som helst i det tempo som passer best. Det er ikke nødvendig å følge en fast tidsplan. Bedriftene sparer også kostnader med reise og tapt arbeidstid. Her kan man også komme i kontakt med andre kursbrukere for deling av erfaring og diskusjon av ulike problemstillinger. For oss som kursutvikler og lærere er det å kunne nå ut til alle, uavhengig av oppholdssted eller kurssted, en veldig stor fordel. Vi kan sitte på Lillehammer, mens deltakerne er fra bedrifter i Alta, Smøla, Kragerø, Otta, Trysil eller hvor som helst i verden – og vi kan ha kontakt online.


Les mer om kursene på Reiselivsskolen