Stein Arve Viblemo

Stein Arve Viblemo er lærer i engelsk ved NooA videregående skole. Han er utdannet som lektor med tilleggsutdanning innen fagene engelsk, samfunnsfag og historie. Mesteparten av utdanningen ble gjennomført ved Universitetet i Bergen men han har også gjennomført deler av utdanningen ved Universitetet i Agder og Nord Universitet. Til daglig arbeider Stein Arve Viblemo ved […]

Arnt E Jensen

Arnt E Jensen

Arnt E Jensen Lærer på Byggdrifter Arnt har jobbet som vaktmester siden 1976 og har derfor lang og bred erfaring fra yrket han nå underviser i! Han har fagbrev som motormekaniker og har gjennom årene tatt en lang rekke kurs som har vært av betydning for vaktmesterrollen. «Jeg er født i Namsos det herrens år […]

Astrid de Mora

Astrid de Mora

Astrid de Mora Astrid de Mora er ansatt som administrativ leder i Campus NooA fra 1. august 2019. Hun  er også veileder og kontaktperson i Studentlappen, Privatisten og Pedagogen. Hun har ansvar for samarbeid med og oppfølging av NooA studenter, lærere, kursutviklere og samarbeidspartnere. Det er få i Norge som har mer allsidig erfaring med […]

Allan Kristensen

Allan Kristensen

Allan Kristensen Allan Kristensen er lærer i historie, samfunnskunnskap og sosiologi og sosialantropologi på NooA Videregående skole. Han er utdannet lektor med hovedfag i historie og allmennlærerutdanning.  Allan jobber til daglig som lærer på Salangen skole i Troms, men har også lang erfaring med nettstudier, også fra NKI Nettstudier der han har undervist i historie […]

Tove Andersen

Tove Andersen

Tove Andersen Tove Andersen er lærer og  på NooAs norskkurs.Hun har også utviklet nettkursene Norsk A2, Norsk B1 og Norsk B2. Tove Andersen er lektor med mastergrad i flerkulturell og internasjonal utdanning og har mange fag i fagkretsen, bl.a. norsk/norsk som andrespråk, mediekunnskap, Afrikastudier, samt veiledning og ledelse på masternivå. Hun har mange års erfaring med opplæring […]

Thomas Lervik Engåvoll

Thomas Lervik Engåvoll

Thomas Lervik Engåvoll Thomas Lervik Engåvoll er kursutvikler og nettlærer i fysikk ved NooA videregående skole. Han er kjent av mange for sine faglige blogginnlegg www.lektorthomas.wordpress.com og Youtube presentasjoner https://www.youtube.com/c/ThomasLervikEng%C3%A5voll Han er sivilingeniør fra NTH, har grunnfag i kjemi fra Universitetet i Oslo og kjemi med fagdidaktikk som kvalifiserer til undervisning i kjemi på videregående skole. I tillegg har han Praktisk […]

Wiggo Lindseth

Wiggo Lindseth Wiggo Lindseth er engasjert av Fagakademiet for å utvikle våre nettkurs i Byggdrifterfaget. Han har 16 års yrkeserfaring fra videregående skole i tillegg til at han har hatt fagansvar for mange forskjellige nettkurs som fagsjef ved NKI Nettstudier.

Paul Bø - kursutvikler ved Campus NooA

Paul Bø

Paul Bø I have seven years experience in assisting Norwegian and International startups: Developing business support services, teaching at a multitude of startup seminars, individual counselling and mentor support to International entrepreneurs. My key area of competence are: Assisting startups through teaching and individual support, business planning and execution, marketing and sales. Global minded, entrepreneurial.

Bjørn Z. Ekelund - nettlærer på Campus NooA

Bjørn Z. Ekelund

Bjørn Z. Ekelund Bjørn Z. Ekelund, cand.psychol., University of Oslo and MBA, Henley Management College, founder of Human Factors AS, Norway. He is the creator of and has been the person most central to the development of Diversity Icebreaker; he has delivered his MBA dissertation on Red, Blue and Green. He is one of the […]

Piotr Pluta - nettlærer på Campus NooA

Piotr Pluta

Piotr Pluta Piotr Pluta, is an organizational psychologist and has been working closely with the Diversity Icebreaker ever since he became member of Human Factors in 2011. He holds an MSc degree in Psychology from the University of Wrocław, Poland. He has also studied at the University of Valencia, Spain and at the East Carolina […]

Inger Marie Ellingsen: Nettkurs i styrearbeid - nettlærer på Campus NooA

Inger Marie Ellingsen

Inger Marie Ellingsen er lærer på NooAs kurs i styrearbeid. Hun har også utviklet kurset. Hun er daglig leder av Styre og Ledelse AS der hun har ansvaret for den totale driften i tillegg til å være foreleser og rådgiver. Hun er utdannet cand. mag. fra Universitet i Oslo, har en master i management fra […]

Bodil Eide - nettlærer på Campus NooA

Bodil Eide

Presentasjon av Bodil Eide på norsk Bodil Eide er lærer og kursutvikler på NooAs tegnekurs på nett. Jeg er utdannet billedkunstner fra Bergen og Oslo, og har pedagogiutdannelse som kunstlærer fra Firenze. Jeg bor nære Lisboa i Portugal og jobber sammen med min mann Paulo. Vi organiserer for tiden tegnekurs både for nybegynnere og de […]

Jeremy Roe

Jeremy Roe

Jeremy Roe Jeremy Roe is an expert in the painting of Diego Velázquez and the culture of seventeenth-century Spain. He is Honorary Research Fellow at the University of Nottingham and is currently based in Spain, where he is pursuing further research as well as teaching seminars at the Universitat de Barcelona. Amongst other recent publications […]

Holistisk sundhed

Kaisa Hafredal

Kaisa Hafredal Kaisa Hafredal er kursforfatter og lærer i Helhetlig helsekurs på Helseskolen. Hun er utdannet kostholdsveileder ved Tunsberg medisinske skole og har en master i NLP coaching. I tillegg til en rekke ulike kurs innen kosthold/ernæring, yoga, mindfulness og meditasjon. Hun har etablert firmaet Balanse i hverdagen som tilbyr kostholdscoaching og felles aktivitetsturer i […]

Per Olav Apalnes: Kursutvikler og nettlærer på Campus NooA

Per Olav Apalnes

Per Olav Apalnes Per Olav Apalnes er lærer på Lederskolen og utvikler av det norske kurset Profilanalyse og typeforståelse og den engelske versjonen Profile Analysis and Jungian Type Index. Han (http://www.cogito.as/partnere/per-olav-apalnes) er autorisert for å bruke Jungiansk Type Index (JTI) og Teamkompasset og har gjennomført over 1200 slike analyser siden 2003. Han har jobbet over […]

Anne Anmarkrud Lier - nettlærer på Campus NooA

Anne Anmarkrud Lier

Anne Anmarkrud Lier Anne Anmarkrud Lier er ansatt i Norsk Turistutvikling AS (www.ntu-as.no). Hun har utdanning innen reiseliv, økonomi og geografi fra Høgskolen i Lillehammer. Hun har utviklet reiselivsrettede kurs og veiledningsmateriell. Fagområdet hennes er allsidig innen reiseliv, med erfaring fra markedsanalyser, markedsundersøkelser, nettverksprosjekter og forretningsplaner. Hun er videre engasjert i områdeanalyser og ulike reiselivsrelaterte […]

Torhild Jørgensen Solbakken - nettlærer ved Campus NooA

Torhild Jørgensen Solbakken

Torhild Jørgensen Solbakken Torhild Jørgensen Solbakken er lærer og kursutvikler på Reiselivsskolen. Torhild Jørgensen Solbakken er ansatt i Norsk Turistutvikling AS (www.ntu-as.no), har 25 års erfaring innen rådgivning i reiselivet, og utdanning innen reiseliv, markedsføring og pedagogikk. Hun har utarbeidet kurs og veiledningsmateriell til reiselivsnæringen og holdt kurs og foredrag. Har et engasjement for bærekraftig […]

Lars Lundbakken - nettlærer på Campus NooA

Lars Lundbakken

Lars Lundbakken Lars Lundbakken er tilknyttet Norsk Turistutvikling AS (NTU) som samarbeider med NooA om nettkurs innen reiseliv. Han er utdannet økonom og har jobbet som bedriftsrådgiver i flere tiår, i tillegg til at han driver egen reiselivsbedrift.

Christina Violeta Thrane Storsve - nettlærer på Campus NooA

Christina Violeta Thrane Storsve

Christina Violeta Thrane Storsve Christina Violeta Thrane Storsve er lærer på nettkurset Spansk for adoptivforeldre. Hun har i samarbeid med Unni Hjellnes, adopsjonskonsulent hos Adopsjonsforum, utviklet kursinnholdet og holdt alle Adopsjonsforums spanskkurs i Oslo. Christina  Violeta  ble adoptert fra Guatemala i 1979 da hun var 1 år. Hun har jobbet med adopsjon på ulike måter […]

Jørn Bue Olsen - nettlærer på Campus NooA

Jørn Bue Olsen

Jørn Bue Olsen Jørn Bue Olsen er lærer på Lederskolen. Han er rådgiver i ledelse, styrearbeid, prosjekt og etikk. Han er siv.ing. fra NTH og har doktorgrad i ledelse og etikk fra Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Olsen har hatt en rekke forskjellige konsulentoppdrag i store og små bedrifter; offentlige (kommuner, statseide bedrifter) som private. Han har […]

Hanna Josie Nordgård - nettlærer på Campus NooA

Hanna Josie Nordgård

Hanna Josie Nordgård Hanna Josie Nordgård er nettlærer i realfag på NooA videregående skole. Hun er naturfaglektor med fordypning i kjemi og digital kompetanse i læring. Intervju I intervjuet Naturfag i en digital verden sier hun blant annet dette om kursene sine: – Naturfagdidaktikk og naturvitenskap på sosiale medier har interessert og engasjert meg de […]

Øistein Gjøvik - nettlærer på Campus NooA

Øistein Gjøvik

Øistein Gjøvik Øistein Gjøvik er nettlærer på NooAs mattekurs. Øistein Gjøvik er høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har lang erfaring som nettlærer i matematikk fra NKI Nettstudier og skriver bloggen Matematikklærer’n. Han har også opprettet twitter.com/NooAmatematikk Intervju I dette intervjuet om hans erfaringer som nettlærer uttaler han blant annet: – Jeg har jobbet ganske […]

Leif Harboe er nettlærer i norsk på Campus NooA

Leif Harboe

Leif Harboe Leif Harboe er lærer i norsk og tysk på NooA videregående skole. Han er norsklærer på Bryne videregående skole og har også lang erfaring som nettlærer i norsk fra NKS Nettstudier. Bloggen hans heter Norsklærer med digitalt grensesnitt, og han har skrevet bøker om grunnleggende digitale ferdigheter for både lære og elever. I dette […]

Torunn Garder - nettlærer på Campus NooA

Torunn Garder

Torunn Garder Torunn Garder har mange års erfaring som nettlærer hos NKI Nettstudier, bl.a. i fagene Løyvekurs (person- og godstransport), Logistikkskolen (lager og terminaldrift), Systematisk HMS arbeid, Lær å lære, Sikkerhet, Personlig utvikling, Bransjeteknikk og  Ledelse og økonomisk styring. Torunn Garder har vært kursholder og foredragsholder i flere fag, jobbet med kvalitetssikring og internkontroll for flere bedrifter samt skrevet håndbøker for transportbransjen. Torunn Garder har studert ved Norges Idrettshøgskole […]

Annemette Fogh - nettlærer på Campus NooA

Annemette Fogh

Annemette Fogh Annemette Fogh er dansk og underviser i de engelskspråklige skrivekursene på Campus NooA. Hun er oversetter av kunstfaglige og skjønnlitterære tekster, forfatter, skribent og foreleser. Hun er cand. mag. i engelsk, italiensk og kunsthistorie. – Jeg driver oversættelsesvirksomheden www.culturebites.dk , der oversætter kunstfaglige og skønlitterære tekster, primært dansk- engelsk, engelsk-dansk og italiensk–dansk. Jeg […]