Tankedelingsoppgaver

Tankedelingsoppgaver

Tankedelingsoppgaver er en av flere forskjellige oppgavetyper NooA benytter i kursene sine. De vanligste er innsendingsoppgaver, flervalgsoppgaver og tankedelingsoppgaver.

Tankedelingsoppgaver er ett av de pedagogiske verktøyene vi har utviklet for å gi nettstudenter både stor fleksibilitet i tid og gode muligheter til å lære av hverandre. Dette er også beskrevet i et tidligere blogginnlegg om tankedeling.

Tankedelingsoppgavene er som regel frivillige, og vi forsøker etter beste evne å lage oppgaver som gjør at svarene blir:

 1. Korte – det bør ikke være tidkrevende verken å skrive eller lese svarene
 2. Interessante –studentene bør få lyst til å lese hverandres svar
 3. Varierte – svarene bør bygge på personlige erfaringer, lokale forhold etc. slik at de belyser mange forskjellige sider av samme tema
 4. Nyttige – svarene skal bidra til refleksjon og læring rundt fagstoffet

Eksempler på tankedelingsoppgaver

I eksempelet nedenfor har vi listet opp alle de ti tankedelingsoppgaven i den første av de seks studieenhetene som inngår i kurset Internlogistikk for praksiskandidater som vil ta fagbrev i logistikkfaget. Studieenheten handler om HMS, ergonomi og bedriftens organisering og målsettinger.

Alle tankedelingsoppgavene er interaktive og plassert der det aktuelle temaet forklares. Når man klikker på oppgaveteksten, åpner det seg et vindu der man kan skrive inn et svar. Straks man har svart, kan man lese og kommentere medstudentenes svar.

 1. Ta en prat med en som har erfaring som verneombud. Spør om vedkommende har et godt HMS råd eller en nyttig HMS erfaring du kan dele med dine medstudenter her.
 2. Hvilken paragraf i Arbeidsmiljøloven mener du er viktigst for logistikkbransjen?
 3. Hva synes du er det mest problematiske med Forurensningsloven?
 4. Finn og del en artikkel eller nettside som er relevant for pensum om Brann- og eksplosjonsvernloven.
 5. Finn og del en artikkel eller nettside som du mener er interessant eller nyttig for logistikkoperatører som er opptatt av ergonomi og helse.
 6. Trekk frem ett råd du vil gi til en ung og uerfaren kollega om hvordan man kan redusere risikoen for skade. Vær gjerne konkret om hva slags skade du snakker om.
 7. Del en erfaring eller et synspunkt du har på en formell eller uformell organisasjonsstruktur.
 8. Fortell litt om en god leder du har hatt eller kjenner til.
 9. Kan du finne et eksempel på en virksomhet i logistikkbransjen som har tydelige målsettinger?
 10. Hva er det viktigste eller mest interessante du har lært i denne studieenheten?