Per Henriksen - reiselivsjournalisten

Reiselivsjournalisten

Intervju med Reiselivsjournalisten og nettlæreren Per Henriksen

Campus NooA satser bredere på reiseliv, og kurset Reiselivsjournalist  er nå en del av dette tilbudet. Kurset er for både de som vil ha grunnleggende kunnskaper om journalistikk med fokus på reiseliv, og andre i reiselivsbransjen som har skrive- og mediaoppgaver. Kurset er forfattet av reiselivsjournalist Per Henriksen som også er lærer. Han har over 40 års erfaring som journalist og over 20 år som reiselivsjournalist.

– Det har lenge vært en klar trend at flere og flere medier har reiselivsartikler. Og reiseliv er et bredt fagområde. Derfor var det naturlig for meg for fem-seks år siden å forfatte et grunnkurs i journalistikk, med reiseliv som utgangspunkt, sier han.

Nå har han fornyet kurset og tilpasset det til Campus NooA, slik at studentene får et kurs som er up to date. I tillegg vil reiselivsjournalisten oppgradere hver studieenhet i læringsplattformen, etter hvert som dette er nødvendig.

Han forteller at da han utviklet kurset kom usikkerheten om det burde være et enkelt kurs som studentene kom raskt igjennom eller et kurs hvor de lærte mest mulig og fikk prøve seg med praktiske oppgaver.

– Jeg valgte det siste, og ser i ettertid at det var det mest fornuftige. Det ser jeg på de tilbakemeldingene jeg har fått, sier reiselivsjournalisten.

Også den som ønsker å jobbe som frilanser får mye matnyttig gjennom kurset, om hvordan det er nettopp å jobbe som frilanser. Reiselivsjournalisten Per Henriksen har selv vært frilanser i mange år, og kjenner krokene og triksene.

– I tillegg ønsket jeg å lage et kurs for alle som jobber i reiselivet og jobber med skriveoppgaver, enten for bedriftsblader eller andre medier, eller i informasjonsavdelinger hvor det blant annet skal skrives pressemeldinger og artikler til egne og andres publikasjoner. Også folk som har kontakt med pressen vil ha nytte av kurset, fordi de da vil forstå det faget bedre. Jeg mener derfor at et kurs i reiselivsjournalistikk vil være et stort hjelpemiddel, sier han.

– Det som er fantastisk i dag er at jeg sitter i Thailand og er lærer, og studentene kan sitte og jobbe hvor i verden de måtte befinne seg. Og vi samarbeider online, sier han og synes nettopp dette er drømmen om full frihet alle reiselystne har.

Per Henriksen er for øvrig gründer av to reiselivsnettsteder, www.reiseliv.no og www.goafrica.no. I tillegg en egen nettside – www.reisejournalist.no  – som er en presentasjon av fotos fra noen av hans reiser.

– I forlengelsen av kurset Reiselivsjournalist er det naturlig med et fotokurs med fokus på reiseliv. Dette er under utvikling, i samarbeid med en dyktig fotograf. Campus NooA vil om ikke lenge få ytterligere et tilbud innenfor reiselivsstudier, sier reiselivsjournalisten Per Henriksen.


Lærerne på Reiselivsskolen

Anne Anmarkrud Lier - nettlærer på Campus NooA

Anne Anmarkrud Lier

Anne Anmarkrud Lier er ansatt i Norsk Turistutvikling AS (www.ntu-as.no). Hun har utdanning innen reiseliv, økonomi og geografi fra Høgskolen i Lillehammer. Hun har utviklet reiselivsrettede kurs og veiledningsmateriell. Fagområdet hennes er allsidig innen reiseliv, med erfaring fra markedsanalyser, markedsundersøkelser, nettverksprosjekter og forretningsplaner. Hun er videre engasjert i områdeanalyser og ulike reiselivsrelaterte prosjekter for bedrifter og destinasjoner. Hun er opptatt av kunnskapsdeling, at norsk reiselivsnæring skal lykkes og at de gode eksemplene blir løftet frem.

Les også dette intervjuet der hun forteller om de nye kursene fra NooAs reiselivsskole.

Anne Anmarkrud Lier
Torhild Jørgensen Solbakken - nettlærer ved Campus NooA

Torhild Jørgensen Solbakken

Torhild Jørgensen Solbakken er lærer og kursutvikler på Reiselivsskolen.

Torhild Jørgensen Solbakken er ansatt i Norsk Turistutvikling AS (www.ntu-as.no), har 25 års erfaring innen rådgivning i reiselivet, og utdanning innen reiseliv, markedsføring og pedagogikk. Hun har utarbeidet kurs og veiledningsmateriell til reiselivsnæringen og holdt kurs og foredrag. Har et engasjement for bærekraftig reiselivsutvikling, markedstilpasset produktutvikling, drift og vertskapsrolle og utvikling av reiselivsprodukter med vekt på de mer ”myke verdier”. Her er universell utforming en naturlig del av både bærekraftig utvikling og de mer ”myke verdier”.

I dette intervjuet om kursene Norsk Turistutvikling har utviklet for NooAs reiselivsskole forteller Torhild Jørgensen Solbakken blant annet:

– Vi har sett at det er både ønske og behov for mer kunnskap innen enkelte felt blant ansatte og ledere av reiselivsbedrifter. Vi har tidligere utviklet en del kursmateriell som er blitt godt mottatt, og vi ønsket derfor å videreføre noen av disse kursene som nettkurs.

– Vi mener det er en stor fordel med nettkurs, både for studentene og for oss som lærere. Studentene kan begynne på kurset når det passer dem, og kan lese både hvor som helst og i det tempo som passer dem best. Det er ikke nødvendig å følge en fast tidsplan. Studentene kan også komme i kontakt med andre kursbrukere for deling av erfaring og diskusjon av ulike problemstillinger. For oss som lærere er det å kunne nå ut til alle, uavhengig av oppholdssted eller kurssted, en veldig stor fordel. Vi kan sitte på Lillehammer, mens studenten er i Alta, Smøla, Kragerø, New York eller hvor som helst i verden – og vi kan ha kontakt online.

Torhild Jørgensen Solbakken
Lars Lundbakken - nettlærer på Campus NooA

Lars Lundbakken

Lars Lundbakken er tilknyttet Norsk Turistutvikling AS (NTU) som samarbeider med NooA om nettkurs innen reiseliv. Han er utdannet økonom og har jobbet som bedriftsrådgiver i flere tiår, i tillegg til at han driver egen reiselivsbedrift.

Lars Lundbakken

 

Les mer om våre kurs på Reiselivsskolen